Du är här

2017-05-29

AppSpotr AB: AppSpotr inleder satsning på den asiatiska marknaden

AppSpotr AB har ingått ett samarbetsavtal med det Hongkong-baserade
investmentbolaget Novel Unicorn Ltd. ("Novel Unicorn") avseende
bearbetning av den asiatiska marknaden. Om alla milstolpar i avtalet
uppfylls blir Novel Unicorn ny huvudägare i AppSpotr samtidigt som
AppSpotr får en stark position på den asiatiska marknaden. För att
finansiera satsningen kommer AppSpotr att genomföra nyemissioner som
totalt uppgår till cirka 15 MSEK, varav 5 MSEK är en riktad emission
till Novel Unicorn.

Avtalsupplägget

Samarbetet innebär att AppSpotr och Novel Unicorn kommer bilda ett
samägt Hongkong-baserat bolag ("AppSpotr Asia"), i vilket Novel
Unicorn inledningsvis äger 70 procent och AppSpotr 30 procent.
AppSpotr kommer bidra med ett aktieägartillskott på 5 MSEK till
AppSpotr Asia medan Novel Unicorn ansvarar för den dagliga
verksamheten som är att bygga en marknadsposition i Asien.

I takt med att milstolpar uppnås kommer AppSpotrs ägande i AppSpotr
Asia att öka genom att Novel Unicorn vederlagsfritt ger aktier i
AppSpotr Asia till AppSpotr. Samtidigt kommer Novel Unicorn erhålla
teckningsoptioner som kan lösas in mot aktier i AppSpotr för
teckningskursen 0,20 kronor per aktie. Novel Unicorn kommer således
att erhålla aktier i AppSpotr i utbyte mot att man bygger upp
AppSpotr marknadsposition i Asien.

Om samtliga milstolpar uppnås blir AppSpotr Asia ett helägt
dotterbolag till AppSpotr och Novel Unicorn får teckningsoptioner
motsvarande 27,55 % av det utestående aktiekapitalet när
teckningsoptionernas emitteras. Novel Unicorn blir därmed ny
huvudägare med en total ägarandel på 27,55 % plus den andel som den
riktade emissionen motsvarar.

Så länge AppSpotr Asia är delägt kommer intäkterna och kassaflödet att
hanteras på gängse vis för samägda bolag. När AppSpotr Asia är ett
helägt dotterbolag blir pengarna i bolaget fritt disponibla för
AppSpotr.

Avtalet med Novel Unicorn omfattar följande länder: Vietnam, Laos,
Kambodja, Thailand, Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesien, Brunei,
Filippinerna, Timor-Leste, Nepal, Bhutan, Indien, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Maldiverna, Japan, Sydkorea, Mongoliet, Taiwan
och Kina.

Fastprismodell

Avtalet baseras på en annan pris- och marknadsmodell än AppSpotrs
ursprungliga. Abonnemangen kommer att ha ett fastpris på 3 600 SEK
per år och marknadsföringen och försäljningen kommer att ske indirekt
via partners som erbjuder AppSpotrs plattform till sina
företagskunder.

Milstolparna

Målsättningen för AppSpotr Asia är att inom 24 månader teckna avtal
med viktiga samarbetspartner och sälja 100 000 abonnemang till ett
styckpris på 3 600 SEK per år, vilket innebär en löpande årlig intäkt
på 360 MSEK. Bara fullt inbetalda 12-månadersabonnemang kommer att
räknas mot försäljningsmålen.

De två första milstolparna är att teckna avtal med viktiga
samarbetspartner och innebär således intäkter. De tre sista
milstolparna baseras på försäljningsmål.

Kapitalisering av AppSpotr

För att finansiera satsningen som avtalet innebär kommer AppSpotr ta
in 15 MSEK genom dels en riktad emission på 5 MSEK till Novel Unicorn
och dels en företrädesemission på 10 MSEK till befintliga aktieägare.
Även nya aktieägare kommer ges möjlighet att teckna aktier i
företrädesemissionen. Teckningskursen i båda emissionerna kommer
enligt styrelsens förslag att vara 6,50 SEK.

Kapitalet från emissionerna kommer främst användas till att rekrytera
personal, genomföra tekniska anpassningar av AppSpotrs plattform och
språkstöd för den kinesiska marknaden samt etablera en lokal
hostingmiljö och utöka med fler betalningslösningar.

Styrelsen för AppSpotr avser att under kommande vecka kalla till en
extra bolagsstämma med anledning av avtalet och ovanstående
kapitalisering. Bolaget kommer därvid att tillhandahålla fullständiga
beslutsförslag inklusive emissionsvillkor. Utöver emissionerna av
aktier och mandat för att ge ut teckningsoptioner kommer avtalet i
sig att vara en beslutspunkt på stämman.

Villkor

För att träda i kraft måste avtalet och alla tillhörande emissioner
och mandat godkännas av den extrainsatta bolagsstämman.

Kommentar från Patric Bottne, VD AppSpotr AB:

"Det finns i dag ett enormt intresse hos etablerade aktörer inom bland
annat telekom och betalningar att bygga upp nya volymaffärer vid
sidan av sin traditionella affär. En sådan volymaffär med potential
är att erbjuda affärskritiska appar till företagskunder, som sedan i
sin tur och under eget varumärke erbjuder dem till marknaden med
funktioner som skapar nytta och värde hos både anställda och kunder.

Tillsammans med Novel Unicorn har vi sett att intresset för denna
affär hos bland annat teleoperatörer är mycket stor i hela Asien och
tillsammans vill vi nu utforska denna möjlighet. Vi är övertygade om
att det går att skapa en mycket stor affär för AppSpotr i regionen.
Novel Unicorn har erfarenheten och affärsnätverket och vi har
produkten.

Bara i Kina finns några av världens största teleoperatörer och
betalningsleverantörer. Lyckas vi få till volymaffärer med sådana
spelare blir AppSpotr per automatik den ledande
apputvecklingsplattformen i världen. För att ta till vara på denna
möjlighet, och för att säkerställa att vi skapar resultat snabbt och
effektivt, startar vi ett gemensamt bolag i regionen."

Kommentar från Dave Q. Wu, Managing Partner Novel Unicorn Ltd.:

"Appkulturen blir alltmer populär på både konsument och företagssidan
i Kina och Asien-Stillahavsregionen och därför bedömer vi att
AppSpotrs erbjudande är synnerligen lämpad för att möta en enorm
marknadsefterfrågan samtidigt som bolaget har en god potential att
växa kraftigt på den här marknaden. Vi är förväntansfulla inför vårt
samarbete med AppSpotr och kommer bidra till att lägga en solid grund
för tillväxt och därigenom kapitalisera på den här fantastiska
marknadsmöjligheten. Tillsammans med AppSpotr kommer vi sträva efter
att bygga ett långsiktigt hållbart aktieägarvärde."

Denna information är sådan information som AppSpotr AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande den 29 maj 2017.

Om AppSpotr AB

AppSpotr demokratiserar apputvecklingen i hela världen genom en
plattform som låter vem som helst bygga native iOS- och Android-appar
utan förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den
funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och
publicerar sedan den färdiga appen till App Store och Google Play.
AppSpotr har nio anställda och är baserade i Göteborg.

Om Novel Unicorn Ltd.

Novel Unicorn är ett investment- och managementbolag i Kina och
Asien-Stillahavsregionen. Bolaget fokuserar inom regionerna på
investeringar i sektorer med hög tillväxt - vilket inkluderar TMT,
mobilt Internet, konsumentprodukter och retail & distribution - med
en investeringsfilosofi som går ut på att realisera och skapa värde
genom aktivt ägande på lång och medellång sikt. Novel Unicorn
grundades 2010 och är baserat i Hong Kong med ytterligare kontor i
Shanghai och Beijing.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/appspotr-ab/r/appspotr-inleder-satsning-pa-den...
http://mb.cision.com/Main/15086/2274771/680404.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.