Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

AppSpotr AB: Appspotr och Hoodins branschlösning till offentlig sektor rullas ut på marknaden

Appspotr meddelar idag att den branschlösning till offentlig sektor
som Hoodin och Appspotr tagit fram i samarbete nu har testats på
marknad under mars och april månad av Hoodin med gott resultat.
Lanseringen av branschlösningen sker i samarbete mellan de båda
bolagen.

Hoodins branschlösning mot public sector bygger på tre olika
användningsområden "use cases" och lösningen kommer med färdiga
mallar samt att kunder kan skapa projekt för andra och kundunika
behov. De tre användningsområdena och mallarna i lösningen för public
sector är:

Service alerts

Bevaka och samla in digital information från tredje part som ansvarar
för drift eller har ett serviceansvar avseende anläggningar och
funktioner. Den samlade information kan därefter distribueras i olika
feeds i appar och / eller på hemsidor.

Informationsbevakning för invånare, anställda och turister

Olika grupper av invånare har olika informationsbehov och liknande use
caset för service alerts så producerar och publicerar verksamheter
inom en kommun information i egna kanaler (Facebook, Twitter, appar,
hemsidor t ex) som behöver bevakas, samlas in och distribueras via
kommunens kanaler som riktas till olika segment av invånare,
anställda och turister.

Omvärldsbevakning

Kommuner har behov att förstå sin omvärlden och ständigt hålla sig
ajour med ändringar av regelverk, lagar och policies för kommunens
olika verksamheter. Kommuner bör även bevaka hur andra kommuner
förbättrar sin verksamhet nationellt och internationellt. Sist men
inte minst bör kommuner bevaka trender och unika situationer som kan
uppstå och som påverkar kommunens invånare.

Kommentar från vd, Hoodin Marcus Emne:

- När vi beslutade oss för att ta fram och lansera en lösning för
public sector så existerade inte Corona mer än att det hade kommit
oroväckande nyheter från Kina. Ingen kunde vid den tiden förutse hur
hårt detta virus skulle drabba världen. Ingen, och inte heller vi,
kunde förutse det växande behov som kommuner, regioner och
myndigheter skulle få avseende hantering av digital information vid
en pandemi som Corona innebär. Vi hade redan innan Corona ett mycket
bra erbjudande till segmentet, där vinsten av att använda Hoodin i
kombination med lösningar får Appspotr har ett tydligt värde. Detta
värde har marknaden som utgörs av kommuner, regioner och myndigheter
mycket lätt att tolka just nu. Tillsammans med Appspotr har vi ca 70
existerande kunder som under maj och juni kommer att erbjudas
testperiod (14 dagar) och därefter implementation. Nästa steg är bred
utrullning till liknande aktörer i resten av Norden och därefter
vidare ut i Europa. Likt andra branscher vi tar fram lösningar för så
finns det tydliga lagar och regelverk för t ex kommuner avseende krav
om att de måste ha upplysningsplikt till invånare, vilket styrker
vårt erbjudande ytterligare.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

- Samspelet mellan Hoodin och Appspotr som plattform skapar ett unikt
och mycket kraftfullt erbjudande som jag tror väldigt många aktörer
inom kommuner, regioner och myndigheter kommer att köpa. Tids- och
kostnadsbesparingen är mycket stor vilket kommer att vara ett
försäljningsargument som kommer slå bättre nu än någonsin i dessa
tider. Det ska bli mycket stimulerande att fortsätta samarbetet med
Hoodin och nu rulla ut ett första gemensamt erbjudande på en stor
marknad.

Om krav kring informationsgivning för kommuner och myndigheter

Kommuner och myndigheter har olika krav och lagar att följa beroende
på land. I Sverige är de två grundläggande lagarna kommunlagen och
förvaltningslagen. Inom dessa lagar beskrivs hur service skall
bedrivas och information skall ges till olika intressenter.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Hoodin

Hoodin AB har utvecklat och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan
utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten
bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser
mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör
att Hoodins kunder får full kontroll över den information som
kontinuerligs skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora
arbetstids- och kostnadsbesparingar.

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för
utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android
och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som
säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till
slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer.
Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att
utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen.
I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare
och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap
till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg.
Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/appspotr-ab/r/appspotr-och-hoodins-branschlos...
https://mb.cision.com/Main/15086/3101661/1239785.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.