Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-27

AppSpotr AB: Bolagets företrädesemission övertecknad med teckningsgrad om cirka 320 procent

Den 24 juli 2017 avslutades teckningsperioden i AppSpotrs
företrädesemission. Företrädesemissionen om cirka 10,3 MSEK tecknades
till cirka 32,8 MSEK inklusive teckningsförbindelser, vilket
motsvarar en teckningsgrad på cirka 320 procent. Genom
företrädesemissionen emitteras totalt 1 581 508 aktier. Bolaget
tillförs cirka 9,4 MSEK efter avdrag för emissionskostnader (cirka
0,9 MSEK).

I anslutning till företrädesemissionen genomfördes en riktad emission
om 769 231 aktier till Novel Unicorn Ltd. vilket motsvarar cirka 5
MSEK. Den riktade emissionen registrerades hos Bolagsverket den 26
juli 2017. Det totala antalet aktier i AppSpotr uppgår per idag till
10 258 281 aktier. Efter genomförd registrering av
företrädesemissionen kommer antalet aktier att uppgå till totalt 11
839 789 aktier.

Genom både företrädesemissionen och den riktade emissionen tillförs
AppSpotr totalt cirka 14,4 MSEK efter emissionskostnader.

VD Patric Bottne kommentar:

- Det är väldigt glädjande att se att så många tror på oss och att
emissionen övertecknades. Nu har vi kapital för att genomföra vår
Asien satsning tillsammans med Novel Unicorn. Det handlar om tekniska
anpassningar av vår plattform för kinesiska marknaden samt
anställning av ny personal. Vi kommer att bemanna vårt nya kontor i
Hong Kong med egen personal för att driva fram affärer via lokala
partners. Vi ser en god möjlighet att inom de närmaste 24 månaderna
etablera en ledande position som apputvecklingsplattform i Asien.

Tilldelning i emissionen

Totalt tecknades företrädesemissionen till cirka 37,3 MSEK. 1 405 937
aktier tilldelas tecknare med stöd av teckningsrätter, vilket
motsvarar cirka 88,9 procent av emissionsvolymen. De som tilldelas
aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka
beräknas skickas ut under början av nästa vecka (v. 31). Tecknare som
inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital

Det totala antalet aktier i AppSpotr uppgår idag till 10 258 281
aktier och aktiekapitalet uppgår till 2 051 656,20 SEK. Som ovan
nämnts beaktar denna information den nyligen genomförda
registreringen av den riktade emissionen. När även
företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala
antalet aktier i AppSpotr att uppgå till 11 839 789 SEK och
aktiekapitalet kommer att uppgå till 2 367 957,80 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA ("Betald Tecknad Aktie") kommer att ske på AktieTorget
fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen,
vilket beräknas ske i slutet av augusti 2017.

Projektledare vid emissionen

InWest Corporate Finance var AppSpotrs projektledare i samband med
emissionen. Aktieinvest FK agerade emissionsinstitut i samband med
emissionen.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD AppSpotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

AppSpotr demokratiserar apputvecklingen i hela världen genom en
plattform som låter vem som helst bygga native iOS- och Android-appar
utan förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den
funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och
publicerar sedan den färdiga appen till App Store och Google Play.
AppSpotr har nio anställda och är baserade i Göteborg.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/appspotr-ab/r/bolagets-foretradesemission-over...
http://mb.cision.com/Main/15086/2319024/704763.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.