Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-20

AppSpotr AB: Delårsrapport

RÄKENSKAPSÅRET 1 MAJ 2018 - 30 APRIL 2019 FÖRSTA KVARTALET 1 MAJ 2018
- 31 JULI 2018

Väsentliga händelser för det första kvartalet (maj-juli)

· Omsättningen för det första kvartalet uppgick till 60 KSEK (60).
· Resultatet för kvartalet hamnade på -4 159 KSEK (-3 388)
· Resultat per aktie för kvartalet blev -0,32 SEK (-0,29)
· I maj bildade Appspotr en strategisk allians med University &
College Designers Association (UCDA) som innebär att Appspotrs
verktyg kommer att användas under designutbildningar vid de
universitet och högskolor i USA och Kanada där UCDA:s 1 000 medlemmar
är verksamma.

· Novel Unicorn utnyttjade teckningsoptioner som tilldelats efter
att de första milstolparna samarbetsavtalet nåtts och flaggade för
ett ägande på 13,2 procent, vilket gör dem till största ägare.

· Modelio Equity AB och Sonny Johansson påkallade kvittning av
sammanlagt 1 MSEK i lån mot 284 090 aktier vid kursen 3,52 SEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 31 augusti meddelades att Appspotr stärker sin säljkompetens
och sitt erbjudande med ett strategiskt förvärv av Appsales. Appsales
är ett framgångsrikt appförsäljningsbolag som säljer "app som tjänst"
till företag och organisationer. Bolaget har också utvecklat Cyan, en
GDPR (General Data Protection Regulation)-anpassad tjänst för
internkommunikation. Läs mer om förvärvet på sidan 5-6.

· Samma dag meddelades att Appspotr ämnar göra en nyemission som
vid full teckning tillför 23 MSEK före kostnader. Emissionen är
säkerställd till 98 procent. Emissionen innehåller även en
övertilldelningsoption som kan tillföra ytterligare som mest 3,15
MSEK före kostnader. Läs mer om emissionen på sidan 5-6.

· Appspotr omförhandlade samtidigt lånen från Modelio Equity AB och
Sonny Johansson. Se pressmeddelande från 31 augusti för detaljer.

· I september meddelades att efterfrågan på Appsales Cyan är stark.
Under den första veckan i september passerade ordervärdet för bara
uppstartsavgifterna 1 MSEK. Det totala ordervärdet är 2,7 MSEK och
inkluderar uppstartsavgifter, som avser anpassning av appen för
kundens behov, utöver löpande abonnemangsavgifter. Se pressmeddelande
från den 7 september för mer detaljer.

VD har ordet

Det har snart gått två år sedan vi först noterade oss på Aktietorget.
Det är dessutom lite drygt ett år sedan vi tecknade ett
samarbetsavtal med det Hongkongbaserade investmentbolaget Novel
Unicorn. Genom deras kontakt började vi bygga, en för västerländska
bolag, unik position på den

svåråtkomliga kinesiska marknaden.

På Appspotr har vi alltid spänt bågen och haft

höga ambitioner. Vår ledstjärna har varit de dubbla övertygelserna att
appar på mobila enheter kommer fortsätta växa och tränga ut andra
sätt att interagera med datorer, samt att apputveckling kommer göra
samma resa som webbutveckling en gång gjorde. Det vill säga domineras
av plattformar som Wordpress

där kreatörer utan programmeringskunskaper bygger hemsidor för kunder
till en bråkdel av både kostnaden och tiden som det brukade ta.

Det vi har sett, åstadkommit och byggt upp under de här knappa två
åren sedan vi noterades gör att vi nu har starkare framtidstro än
någon gång tidigare. Nyckelordet bakom vår optimism är plattform. Det
går dels att förstå som en affärsmodell som när den är etablerad ger
en väldigt stark marknadsposition och dels som en tekniskt väldigt
skalbar lösning.

Det finns många verktyg där ute för att utveckla appar. Det som
särskiljer Appspotr från mängden är att vi från början tänkte stort
och byggde en plattform som är helt öppen. Med utvecklarportalen som
vi lanserade i våras lade vi den sista byggstenen på plats och därmed
har vi ett unikt erbjudande till marknaden.

Andra apputvecklingsverktyg som har satsat på en nisch märker efter
ett tag en tydlig begränsning för sin tillväxt. Bara för att behålla
kunderna de har måste de satsa allt mer utvecklingsresurser på att
tillfredsställa

kundernas nya behov. Kunder som tidigare hade samma kravbild börjar
med feedback från sina kunder nu få en mängd olika behov. Detta
innebär mycket höga utvecklingskostnader bara för att hålla jämna
steg med sina kunders behov.

Appspotr är med utvecklarportalen en öppen plattform, vilket betyder
att ingen kund är beroende av att Appspotr frigör utvecklingsresurser
för att de ska kunna tillgodose sina kunders krav. Det är bara att

anlita en utvecklare via plattformen för att få sina behov uppfyllda.
Det var det som Appsales, som vi förvärvade den sista augusti 2018,
fann så lockande med oss.

För oss är Appsales ett perfekt förvärv. Vi kan göra dem bättre med
vår tekniska kompetens och styrkan i vår plattform, samtidigt som de
kan göra oss bättre med sin starka säljkompetens. Appsales kommer
även bli en

viktig referens för att locka över återförsäljare som dem, som säljer
app som tjänst till företag, till vår plattform. Fler återförsäljare
kommer locka in fler utvecklare som

lockar in fler SaaS-tjänster som lockar in flera kreatörer i en
positiv spiral.

Skalbarheten i vår tekniska plattform kommer med andra ord göra att vi
kan bygga upp en plattformsaffär med en mycket stark
marknadsposition. Vi kan dessutom göra det i Kina där vi via vårt
samarbete med Novel Unicorn just nu jobbar med tre SaaS-bolag -

iReserve som riktar sig mot restauranger, Yuxin som riktar sig mot
förskolor och dagis, och EZ Cloud som riktar sig mot småföretag - som
kommer att ge oss en bra bas för att bygga samma starka
marknadsposition

där. Som våra vänner på Novel Unicorn säger: i Kina saknas det aldrig
skalbarhet.

Vi är med andra ord i ett mycket spännande skede. Vi har lagt alla
tekniska pusselbitar på plats och med förvärvet av Appsales och
samarbetet med Novel Unicorn börjar vi nu lägga de kommersiella
bitarna på plats för den oerhört skalbara och starka plattformaffären
som det hela tiden varit vårt mål att skapa. Jag hoppas att du vill
vara med på vår resa.

Med hälsningar från Göteborg,

Patric Bottne

VD Appspotr AB

(För att läsa hela rapportern ladda ner pdf-versionen)

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr AB

Appspotr matchar icke-kodare och kodare på sin plattform för
apputveckling. Plattformen gör det möjligt för icke-kodare att bygga
native appar helt utan förkunskaper i programmering med hjälp av
färdiga moduler. Kodare kan via plattformens utvecklarportal bygga
moduler med avancerad funktionalitet som säljs till icke-kodare i
plattformens marknadsplats. Appspotr har 10 anställda och är baserade
i Göteborg.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/appspotr-ab/r/delarsrapport,c2622807
http://mb.cision.com/Main/15086/2622807/912458.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.