Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-29

AppSpotr AB: Delårsrapport, 1 Maj 2017 - 31 Juli 2017

Bolaget i sammandrag

AppSpotr är en webbaserad plattform för att bygga appar utan kodning.
Under våren och sommaren har bolaget slutförhandlat och tecknat ett
avtal med det Hong Kong-baserade bolaget Novel Unicorn (för mer
information se Appendix på sidan 14 i den här rapporten) och i och
med det anpassat sin affärsmodell för att även kunna hantera
partners.

Affärsmodellen är fortfarande SaaS (Software as a Service) men
istället för att rekrytera användare genom en så kallad
"freemium-modell" (dvs locka en stor mängd användare som gratis får
använda en bastjänst och där man sedan konverterar ett fåtal av dessa
till att betala för extra premiumtjänster) övergår man nu till en så
kallad "free trial-modell" där användarna får använda tjänsten gratis
under en begränsad period för att sedan börja betala om de vill
fortsätta. Denna lösning gör också att det går lättare att jobba med
partners då tjänsten aldrig är helt gratis (en gratistjänst skulle
konkurrera med en partners erbjudande till marknaden som baseras på
AppSpotr). Genom Novel Unicorns affärskontakter i Kina kommer
AppSpotr att komma i kontakt och teckna avtal med sådana partners.
Ett exempel är samförståndsavtalet som tecknades efter periodens
utgång med Mishu Technology.

Anpassningen av affärsmodellen har medfört att bolaget slutar att
publicera antalet användare, antalet premiumanvändare och antalet
publicerade appar eftersom de inte längre bedöms som relevanta
nyckeltal. Det relevanta nyckeltalet för att följa bolagets tillväxt
blir istället intäkter.

Målen för perioden har uppfyllts:

· Teckna avtal med Novel Unicorn (se Appendix på sidan 14 för mer
information)

· Finansiera satsningen som görs i Asien och Kina tillsammans med
Novel Unicorn genom två emissioner, en riktad till Novel Unicorn och
en företrädesemission

· Börja exekvera delarna i avtalet med Novel Unicorn genom att
registrera ett dotterbolag i Hong Kong och genom att teckna avtal med
APPTUTTi som teknisk partner

Höjdpunkter för det första kvartalet (maj-juli)

· Samarbetsavtal tecknat med Novel Unicorn för bearbetning av
marknaderna i Asien.

· En riktad nyemission på 5 MSEK till Novel Unicorn och en
företrädesemission riktad till allmänheten genomfördes.
Företrädesemission tecknades till 320 procent och tillförde bolaget
cirka 9,4 MSEK efter emissionskostnader. Företrädesemissionen
registrerades dock hos Bolagsverket efter periodens utgång och syns
därför inte i redovisningen för perioden.

· Avtal tecknades med det kinesiska appservicebolaget APPTUTTi.
Avtalet innebär att APPTUTTi blir teknisk partner till AppSpotr med
ansvar för hosting, integration, anpassning med mera, så att
AppSpotrs webbtjänst kan användas för att bygga appar som publiceras
i Kina.

· Omsättningen uppgick till 60 TSEK (8)
· Resultatet för perioden hamnade på -3 388 TSEK (-1 804)
· Periodens resultat per aktie blev -0,33 SEK (-1,63)
· Eget kapital vid periodens slut uppgick till 8 546 TSEK (3 340)
och till 0,83 SEK/aktie (3,02)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Apple meddelade företag som tillhandahåller appverktyg, bland
annat AppSpotr, att appar byggda i deras tjänster framöver kommer att
omfattas av de nyligen uppdaterade riktlinjerna för publicering till
App Store och därmed nekas publicering. För att motverka spam höjer
Apple kraven och vill se mer unika appar, både till funktionalitet
och design. AppSpotr, vars arbete med SDK och API:er stöder precis
sådana appar, för en nu nära dialog med Apple för att säkerställa
efterlevnad.

· Samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) tecknat med Mishu
Technology om appar till restauranger. Mishu har tagit fram en ny
tjänst för bordsbokning, beställning av hämtmat och mobila
betalningar med mera som man kommer att erbjuda sina 265 000
existerande restaurangkunder. AppSpotr kommer att bygga moduler, som
gör att man enkelt kan bygga unika appar till varje restaurang i
AppSpotrs plattform, och vara med och dela på försäljningskostnader.
Det första steget är ett gemensamt pilotprojekt där tjänsten testas
hos upp till 1 000 restauranger.

VD har ordet

Asien och Kina har varit det dominerande temat för AppSpotr sedan
förhandlingarna med Novel Unicorn gick in i sitt intensiva slutskede.
I juni skrevs avtalet under och i juli genomfördes två emissioner, en
riktad till Novel Unicorn och en företrädes till allmänheten.
Intresset var stort och företrädesemissionen övertecknades mer än 3
gånger, vilket vi är väldigt nöjda med.

Potentialen i avtalet med Novel Unicorn är stor. Målet är att nå en
försäljning på 360 MSEK i återkommande årliga abonnemangsintäkter
inom 24 månader. Vi har, både under och efter perioden, tecknat avtal
som tar oss närmare det målet. Vi har tecknat avtal med APPTUTTi som
kommer att hjälpa oss med att anpassa vår plattform till kinesiska
förhållanden. Vi har bemannat upp Hong Kong-kontoret, som kommer att
ligga i inkubatorn Cyberport, flaggskeppet för Hong Kongs digitala
techindustri.

Men framför allt har vi tecknat ett samförståndsavtal med Mishu
Technology om att ta fram nya moduler så att Mishu kan leverera appar
till sina restaurangkunder. Avtalet med Mishu blir en första
konkretisering av den intäktspotential som vi berättade om i somras.
Mishu har idag en väldigt populär appbaserad tjänst för beställning
av råvaror och livsmedel som deras 265 000 restaurangkunder använder
dagligen. Nu tar Mishu fram en ny appbaserad tjänst där restaurangen
kan marknadsföra sig till sina kunder och där kunderna kan boka bord,
beställa hämtmat, betala och så vidare. För att producera och
leverera dessa appar, som kommer att vara unika för varje restaurang,
kommer de att använda AppSpotr.

Vår del i det här arbetet blir att bygga moduler som pratar med Mishus
nya system så att dess funktionalitet återfinns i apparna som
levereras till restaurangerna. Detta projekt blir en naturlig del i
vår pågående utveckling av SDK (Software Developer Kit) och API
(Application Programming Interface) i vår utvecklarportal och medför
inga extrakostnader. Vi kommer dock att vara med och dela på
kostnaderna för att sälja in appen och vi vet idag inte hur stora
dessa kostnader blir. Det kommer vårt gemensamma pilotprojekt att
utröna. Det vi vet är att de kommer att uppstå i samband med att
intäkter kommer in och att det således inte är en kostnad som vi
kommer att ligga ute med.

Som vi tidigare har kommunicerat är tanken med utvecklarportalen att
företag som Mishu, som har appbaserade tjänster de vill erbjuda en
marknad, ska kunna bygga moduler själva via portalen. Antingen för
sitt eget interna behov eller för att sälja dessa moduler som
abonnemang i AppSpotr Marketplace till andra användare. När vi har
fått liknande förfrågningar tidigare har vi meddelat att man får
vänta till vår utvecklarportal är klar. Då kan man bygga vilka
moduler man vill. När vi träffade Novel Unicorn och senare skrev
avtal med dem var det dock tydligt att potentialen var så stor så vi
inte längre kan säga nej till att börja utveckla specialmoduler innan
vår utvecklarportal är klar. I det skede vi är i nu fungerar detta
också perfekt då vi har kommit så långt med vårt API och SDK så det
är dags för oss att köra våra första egna projekt.

Samtidigt är Mishu bara är ett första exempel i en vertikal på styrkan
med vår plattform och den kommande utvecklarportalen. När portalen
lanseras nästa år kan vem som helst bygga egna moduler, antingen
integrerade med sina egna tjänster eller som fristående
funktionsmoduler, för sitt eget behov eller för att lägga ut till
försäljning i vårt globala Marketplace där man når användare från
hela världen.

Apple uppdaterade nyligen sina App Store Review Guidelines där en ny
riktlinje är att företag som tillhandahåller appverktyg med Templates
kommer få sina appar nekade publicering i App Store. Detta har
drabbat AppSpotr då vi bl a har erbjudit Templates för att bygga
appar. Vi anser att Apples beslut i grunden är bra då det ställer
högre krav på appverktygen att kunna leverera mer funktionella och
unika appar. Vårt arbete med utvecklarportalen syftar till att stödja
precis den utvecklingen.

Vi för nu en nära dialog med Apple om vilka justeringar vi ska göra
för att leva upp till de ökade kraven och är övertygade om att snart
nå en lösning. Samtidigt är vårt fokus just nu på Kina och Asien där
Android är den klart dominerande plattformen. Vi känner oss således
inte ett dugg bakbundna av Apples besked när vi diskuterar med
potentiella partners som vi vill bygga affärer tillsammans med.

Patric Bottne

VD AppSpotr AB

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD AppSpotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Denna information är sådan information som AppSpotr är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29:e September 2017.

Om AppSpotr AB

AppSpotr demokratiserar apputvecklingen i hela världen genom en
plattform som låter vem som helst bygga native appar utan
förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den
funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och
publicerar sedan den färdiga appen till olika appbutiker. AppSpotr
har elva anställda och är baserade i Göteborg.

Om AppSpotr Asia Ltd

AppSpotr AB äger 30 procent av AppSpotr Asia, de resterande 70
procenten ägs av Novel Unicorn. I takt med att milstolparna i avtalet
mellan AppSpotr och Novel Unicorn uppnås kommer AppSpotr att byta
teckningsoptioner för aktier i AppSpotr mot aktier i AppSpotr Asia.
När alla milstolpar har uppnåtts kommer AppSpotr Asia att vara ett
helägt dotterbolag och Novel Unicorn kommer att vara AppSpotrs nya
huvudägare.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/appspotr-ab/r/delarsrapport--1-maj-2017---31-j...
http://mb.cision.com/Main/15086/2357030/729406.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.