Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-30

AppSpotr AB: Delårsrapport

Andra kvartalet 1 augusti 2019 - 31 oktober 2019

Väsentliga händelser för det andra kvartalet (augusti - oktober)

Koncernen:

· Omsättningen uppgick till 1 727 TSEK (545)
· Resultatet uppgick till -3 485 TSEK (-4 777)
· Resultat per aktie blev -0,07 SEK (-0,18)
· Tilläggsköpeskilling till HPC Sales Company AB har fastställts
till 6 386 TSEK

Moderbolaget:

· Omsättningen uppgick till 39 TSEK (56)
· Resultatet uppgick till -2 537 TSEK (-4 654)
· Resultat per aktie blev -0,10 SEK (-0,16)
· I oktober utökar och omförhandlar bolaget konvertibla låneavtal
med nya villkor

· I oktober hölls årsstämma där stämman avlöpte väl och besluten
fattades på samtliga punkter i enlighet med styrelsens förslag.

· I oktober genomför bolaget en riktad nyemission till Modelio
Equity AB som används för att betala av det lån på 1,5 MSEK som
bolaget haft till Modelio Equity AB.

· I oktober genomför bolaget en företrädesemission om 6,4 MSEK för
att investera i en ökad satsning på försäljning.

· I september rapporterar bolaget att helägda återförsäljaren
Appsales sålt in den första appen i nya versionen av plattformen och
att man breddar försäljning av applicenser till fler branscher och
att Appspotr 3.0 öppnar upp för integration med systemleverantörer
och digitala tjänsteleverantörer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I november levererar Appspotr via återförsäljaren Appsales en app
till en stor handelsplats inom Ingka Stores.

· I november fördjupar Appspotr och Hoodin sitt samarbete.
· I december tar Appspotr ett lån om 5 MSEK av Formue Nord
Markedsneutral A/S för att förverkliga ytterligare ett steg i
försäljningsstrategin. Med det nya lånet kan bolaget parallellt med
pågående försäljning och leveranser, inleda arbetet med att förbereda
nästa fas där en ny större organisation ska driva säljkampanjer
internationellt.

· I december anlitar Appspotr en välrenommerad forsknings- och
analysfirma som strategisk rådgivare under två år framöver i syfte
att stärka bolaget med ytterligare expertis och spetskompetens.

VD har ordet

Genom lanseringen av nya version 3.0 är Appspotr en av de ledande
low-code plattformarna för professionell apputveckling i världen.
Bolaget befinner sig just nu i den mest spännande perioden i bolagets
historia när denna nya version skall kommersialiseras efter en lång
period av utvecklingsarbete.

Återförsäljaraffären

Vår helägda återförsäljare Appsales utökar och breddar nu sin redan
lönsamma återförsäljaraffär med färdiga appkoncept och unika
skräddarsydda appar med den nya versionen 3.0. Ett viktigt arbete som
kvalitetssäkrar att vi har både försäljnings- och leveransförmåga på
plats med den nya versionen av plattformen. Det arbetet innebär att
vi visar upp nöjda referenskunder, appar och en stabil drift när fler
partners och återförsäljare får tillgång till version 3.0 och
plattformsaffären byggs upp.

Plattformsaffären

En expansion av plattformsaffären i Appspotr - vid sidan av den redan
lönsamma återförsäljaraffären i Appsales - kräver extra resurser och
därför genomförde Appspotr en publik företrädesemission i höstas.
Pengarna används för att driva igenom den transformering som
koncernen genomgår i att bygga upp plattformsaffären parallellt med
att vi hanterar en återförsäljaraffär.

Marknaden

Trycket på marknaden kring både native iOS och Android appar samt
Progressive Web Apps (PWA) är fortsatt hög och växande. Gartners
antagande är att 2024 så kommer utveckling av appar med low-code
plattformar stå för mer än 65% av all utveckling. Vi känner också av
detta ökande tryck genom de förfrågningar som kommer in till Appspotr
och i dialogen vi har med våra kunder. Verksamhetskritiska appar är
en tydlig förändringsmotor som driver igenom digitaliseringen hos
företag och organisationer. Vi är just nu i rätt tid, på rätt marknad
med rätt produkt.

Hälsningar,

Patric Bottne

VD Appspotr

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för
utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android
och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som
säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till
slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer.
Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att
utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen.
I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare
och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap
till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg.
Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det
delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/appspotr-ab/r/delarsrapport,c2999565
https://mb.cision.com/Main/15086/2999565/1168311.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.