Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

AppSpotr AB: Delårsrapport

Tredje kvartalet 1 november 2019 - 31 december 2019

(Observera! Enbart 2 månader p g a ändrat räkenskapsår)

Väsentliga händelser för det tredje kvartalet (november - december,
Observera! Enbart 2 månader p g a ändrat räkenskapsår)

Koncernen:

· Omsättningen uppgick till 1 638 TSEK (finns inga jämförelsesiffror
p g a nytt räkenskapsår)

· Resultatet uppgick till -2 919 TSEK (finns inga jämförelsesiffror
p g a nytt räkenskapsår)

· Resultat per aktie blev -0,06 SEK (finns inga jämförelsesiffror p
g a nytt räkenskapsår)

Moderbolaget:

· Omsättningen uppgick till 0 TSEK (finns inga jämförelsesiffror p g
a nytt räkenskapsår)

· Resultatet uppgick till -2 528 TSEK (finns inga jämförelsesiffror
p g a nytt räkenskapsår)

· Resultat per aktie blev -0,03 SEK (finns inga jämförelsesiffror p
g a nytt räkenskapsår)

· I december anlitar Appspotr en välrenommerade forsknings- och
analysfirma som strategisk rådgivare under två år framöver i syfte
att stärka bolaget med ytterligare expertis och spetskompetens.

· I december tar Appspotr ett lån om 5 MSEK av Formue Nord
Markedsneutral A/S för att förverkliga ytterligare ett steg i
försäljningsstrategin. Med det nya lånet kan bolaget parallellt med
pågående försäljning och leveranser, inleda arbetet med att förbereda
nästa fas där en ny större organisation ska driva säljkampanjer
internationellt.

· I november fördjupar Appspotr och Hoodin sitt samarbete.
· I november levererar Appspotr via återförsäljaren Appsales en app
till en stor handelsplats inom Ingka Stores.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I februari meddelar bolaget att man lanserar en kampanj mot
offentlig sektor med Hoodin.

· I februari meddelar bolaget att man integrerar Hoodins lösning i
sin plattform.

· I februari meddelar bolaget att försäljningen av 3.0 visar på ökad
betalningsvilja där snittintäkt per kund har ökat med 40%.

· I januari meddelar bolaget att man har utsett Mangold
Fondkommision till likviditetsgarant för bolagets aktie listade på
Spotlight Stock Market.

· I januari meddelar bolaget att man har ställt ut personaloptioner
som dock är villkorade av årsstämmans godkännande.

VD har ordet

Kommersialiseringen av plattformen pågår för fullt och bolaget är inne
i en intensiv period med mycket aktiviteter.

Försäljningen av applicenser pågår enligt plan. Vi bearbetar både
gamla och nya kunder för att bygga upp en referenskundbas på nya
versionen av plattformen. Responsen från försäljningen hittills är
mycket positiv, nya plattformsversionen har de funktioner kunderna
efterfrågat länge.

Försäljning

Försäljningen fokuseras nu till organisationer som köper paket av
applicenser i plattformen. Denna typ av försäljning skapar högre
snittintäkt per kund och ger bolaget intäkter på appar som ännu inte
är byggda och publicerade. Att sälja paket av applicenser på detta
sätt var inte möjligt tidigare men stöds nu i nya versionen av
plattformen. Något som efterfrågats länge av partners och
organisationer som vill leverera volymer av appar.

Leverans

Vi kan nu leverera appar både till webben och till appbutiker.
Tidigare hade vi ett fokus på enbart s k native appar men nya
versionen av plattformen stödjer nu också Progressive Web Apps (PWA)
vilket öppnar upp helt nya möjligheter för distribution av appar. PWA
är en typ av app som fått allt större genomslag ute på marknaden
idag. Nu vill organisationer kunna leverera appar via olika
distributionskanaler till olika målgrupper av användare. PWA passar
in bra för organisationer som behöver kunna bygga och leverera appar
snabbt inom sina organisation. Detta öppnar möjligheten för IT att
låta "alla" anställda inom olika affärsenheter att bygga och lansera
appar inom sin egen affärsenhet. Och utan att behöva involvera IT och
få beslut på central nivå. Att implementera denna typ av
demokratiserad utveckling av appar inom organisationer är en
utveckling som just nu ökar kraftfullt runt om i världen.

Integrerade lösningar

Distribution av applicenser kommer att breddas till fler målgrupper
genom att vi integrerar lösningar från systemleverantörer och
digitala tjänsteleverantörer till plattformen. Denna möjlighet skapar
stora möjligheter för Appspotr att nå ut via helt nya kanaler än vad
som tidigare varit möjligt. Denna möjlighet är den mest spännande
delen i kommersialiseringen av plattformen och där vi hoppas få se
många intressanta exempel på volymaffärer framöver.

Tillväxt

Vi kommer att öka försäljningsinsatserna och öppna upp försäljningen
publikt på vår hemsida enligt den plan vi arbetar efter. Siktet är
tydligt inställt på att bli en av världens mest hyllade low-code
plattformar och drivet att nå dit har aldrig varit större i bolaget.
Nu är det viktigt att vi får in användare i plattformen och rullar ut
den på marknaden genom att göra rätt saker i rätt ordning.
Förutsättningarna blir då väldigt goda för att skapa tillväxt.

Hälsningar,

Patric Bottne

VD Appspotr

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för
utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android
och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som
säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till
slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer.
Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att
utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen.
I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare
och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap
till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg.
Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/appspotr-ab/r/delarsrapport,c3048879
https://mb.cision.com/Main/15086/3048879/1202877.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.