Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-20

AppSpotr AB: Kommuniké från årsstämma i AppSpotr AB

Idag, den 20 oktober 2017, hölls årsstämma i AppSpotr AB. Stämman
fattade beslut enhälligt i linje med styrelsens förslag. Nedan följer
en sammanfattning av de viktigaste besluten.

Beslut om att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
Bolagsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen

Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor
Bolagsstämman beslutade om att arvode till styrelseledamöterna utgår
med ett prisbasbelopp, vilket motsvarar 45 700 kronor, samt till
styrelsens ordförande med två? prisbasbelopp, vilket motsvarar 91 400
kronor. Arvode till revisor föreslås utgå? enligt godkänd räkning.

Beslut om val av styrelseledamöter och revisor
Bolagsstämman beslutade om styrelse enligt valberedningens förslag,
vilket innebar omval av Hans Börjesson och Anders Lissåker samt nyval
av Peter Wendel, Christian Björkman och Michael Bergman. Till
styrelsens ordförande valdes Peter Wendel. Revisorn omvaldes.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier m.m.

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller
flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut
om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller
kvittning, utöver kontant betalning.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till
marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som därvid ska kunna
emigreras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande
av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler
emitterade med stöd av bemyndigandet, får inte överstiga 10 procent
av det vid var tid registrerade antalet aktier i bolaget (räknat före
eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna
och/eller konvertiblerna). Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning och
tillvarata nya affärsmöjligheter.

Emission av aktier ska ske inom ramen för bolagets bolagsordning.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de
smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband
med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD AppSpotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: patric@appspotr.com

AppSpotr demokratiserar apputvecklingen i hela världen genom en
plattform som låter vem som helst bygga native appar utan
förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den
funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och
publicerar sedan den färdiga appen till olika app butiker. AppSpotr
har elva anställda och är baserade i Göteborg.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/appspotr-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-appsp...
http://mb.cision.com/Main/15086/2372520/739488.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.