Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-12

AppSpotr AB: Marknadsuppdatering Appspotr

Nedan följer en marknadsuppdatering vars syfte är att stävja
eventuella rykten och spekulationer i forum på aktiemarknaden.

Appspotr för tre konkreta dialoger med SaaS-bolag i Kina där två har
lett till färdiga avtal om pilotprojekt. I ett av fallen, förs även
diskussioner om ett förvärv. Därutöver för Appspotr och Novel
Unicorn, för Appspotrs räkning, flera diskussioner om samarbeten, där
vissa rör sig bortom konkreta affärssamarbeten.

Avtal och projekt med SaaS-bolag inom restaurangnäringen

Appspotr har sedan tidigare meddelats i pressmeddelande 2017-12-20-
med stöd av Novel Unicorn - skrivit avtal med iRegister om ett
pilotprojekt för appar till 1 000 restauranger där iRegister betalar
ett initialt arvode på 3,6 miljoner kronor till Appspotr Asia.
iRegisters affärssystem för restauranger är klart inom kort.
Förberedelser för pilotprojektet har redan påbörjats där båda
företagen nu tillsammans planerar projektet med målsättning att gå
live under 2018. Observera att denna tidsplan kan försenas då vi är
avhängda av iRegisters utrullningstakt av sina appar. Affärssystemet
består utav två delar. Ett internt system för restaurangen och en
extern app där restaurangens gäster kan boka bord mm. Det är kring
den externa appen som pilotprojektet genomförs. Tanken är att varje
restaurang skall kunna publicera sin egendesignade app under eget
varumärke via vår plattform.

Mishu Technology, som är en av huvudägarna i iRegister, har redan idag
över 260 000 restaurangkunder i sitt appbaserade affärssystem för
beställning av råvaror och livsmedel. Totalt finns det 5 miljoner
restauranger i Kina. iRegister kommer främst bearbeta Mishus
befintliga kunder men också övriga restauranger i Kina. Potentialen
för Appspotr är därför långt större än de 1 000 appar som piloten
innefattar. Någon mer information än så kan inte lämnas i tillfället.

Avtal och projekt med SaaS-bolag inom privat barnomsorg

Appspotr har i mars månad - med stöd av Novel Unicorn - skrivit avtal
med Henan Yuxin Communication Technology (Yuxin) om att inleda ett
pilotprojekt. Detta avtal har föregåtts av ett sedan tidigare tecknat
samförståndsavtal som meddelats i pressmeddelande 2017-12-20.
Pilotprojektet syftar till att Yuxin ska kunna leverera sitt
befintliga appbaserade affärssystem för förskolor som unika appar
till varje unik förskola med hjälp av Appspotrs plattform, API och
nyligen lanserade SDK baserat på React Native. Projektplanering
påbörjas nu och förhoppningen är att vara igång under året med
leverans av appar till nya kunder. Observera att denna tidsplan kan
försenas då utrullningen av nya appar bestäms av Yuxins säljtakt.
Yuxin har idag 1 800 förskolor som kunder, där totalt 200 000
familjer betalar för att använda appen, antingen via de operatörer
som Yuxin har avtal med eller direkt till Yuxin.

Appen används dagligen av förskolepersonal, föräldrar och lokala
myndigheter. De olika målgrupperna får tillgång till olika
information och funktioner via appen. Eftersom majoriteten av
förskolorna i Kina är privata, finns det från myndigheternas sida ett
starkt kontrollbehov. Flera av dessa lagstiftade krav som skall
efterföljas kan skötas och kommas åt via appen.

Med en privat marknad kommer en konkurrenssituation mellan förskolorna
i Henan-provinsen, som har 100 miljoner invånare. Alla förskolor vill
erbjuda sina tjänster till de 4 miljoner barn som årligen börjar i
förskolan. Yuxin har i år lanserat ett paket av nya funktioner i sin
app, där några av dem avser att förenkla för förskolorna att följa de
nya regelverk som myndigheterna har fastställt.

Med Appspotr vill Yuxin nu erbjuda sitt appbaserade affärssystem till
förskolorna med egendesignade appar under eget varumärke, vilket
stärker förskolorna i konkurrensen om föräldrarna. Totalt finns 18
600 förskolor i Henan-provinsen och varje förskola har i genomsnitt
cirka 240 elever. Totalt ger det en marknad av cirka 4 miljoner
familjekonton till Yuxins app.

Avtalsförhandlingar och projekt med SaaS-bolag inom fintech

Appspotr är sedan i februari månad - med stöd av Novel Unicorn - i
avtalsförhandlingar med EZ Cloud om att inleda ett pilotprojekt.
Pilotprojektet syftar till att EZ Cloud med hjälp av Appspotrs
plattform, API och SDK kan erbjuda sin appbaserade ekonomitjänst för
små och medelstora företag som unika appar under kundens eget
varumärke. Tidsplan och omfattning av projektet är ännu inte helt
fastställd men om avtal nås så går man live under året. Observera att
avtalsförhandlingarna kan leda fram till att avtal inte uppnås och
att den tänkta tidsplanen kan försenas. EZ Cloud har idag 100 000 små
och medelstora förtag som kunder, är starkt finansierade och har
målet att dubbla sin kundstock under 2018. Potentialen för Appspotr
kommer att klarläggas under ett eventuellt pilotprojekt, men bedöms
som betydande.

Förvärvsdiskussioner

I dialogen med ovanstående SaaS-bolag har det framkommit möjligheten
att förvärva Yuxin. Appspotr har inte haft förvärv som en strategi
för tillväxt men ser detta som ett intressant tillfälle och en väg
för snabb tillväxt och etablering i Asien. Utgången av den dialog som
idag är påbörjad med Yuxin är fortsatt oviss och måste först föregås
av sedvanlig due diligence, men det finns ett samförstånd mellan
bolagen om Appspotrs intresse om eventuellt uppköp. Dialog pågår
också parallellt med investerare för att finansiera en eventuell
affär. Pga sekretessavtal kan inte mer information lämnas i nuläget.

Övriga diskussioner

Appspotr har blivit inbjudna att medverka i två pilotprojekt inom
appbaserade kunddialoglösningar med två olika internationella företag
i Sverige. Bägge bolagen för nu även en kommersiell förhandling med
Appspotr om hur man går vidare efter pilotprojekten om de utfaller
väl. Redan i detta skede har avsevärda förbättringar påvisats
avseende snabbheten att ta emot kundärenden samt i realtid
kommunicera och lösa uppkomna supportärenden. Mycket pekar mot att
samma behov av att förenkla den supporttunga verksamhet som dessa två
bolag har, återfinns hos alla storbolag med supporttung verksamhet.
Båda projekten baseras på Appspotrs nyligen lanserade SDK och på ett
upplägg där Appspotr, vid en eventuell framgångsrik förhandling som
resulterar i avtal, i så fall utvecklar lösningen tillsammans med
kunderna. Notera att ett scenario också kan bli att inget avtal
undertecknas.

Appspotr har börjat leverera ett mindre antal appar till artister och
e-sportlag. Bl a lanserade Jessica Andersson nyligen sin egen app via
Appspotr inför lördagens melodifestivalfinal. Syftet är att finna
samarbetspartners inom musikindustrin och e-sport branchen, då dessa
branscher bedöms som lukrativa. Diskussioner pågår med olika
intressenter, men ingenting har ännu lett fram till
avtalsförhandlingar.

Appspotr har haft möten med en stor mängd potentiella samarbetspartner
både i Asien och Europa där man utvärderat möjligheten för samarbete.
Lärdomarna från dessa möten är att Appspotr valt att välja bort
aktörer som för Appspotr är för resurskrävande, investeringsintensiva
eller osäkra. Istället är det tydligt att appbaserade SaaS-bolag,
inom en viss bransch med en specifik lösning eller affärssystem och
en upparbetad kundstock är en typ av partner som passar Appspotr.
Bolagen har god kunskap och insyn i appekonomin och ser stora
möjligheter i Appspotrs plattform samtidigt Appspotr kan se
intäktsmöjligheter i volym på en appmogen kund. Denna typ av dialoger
och möten fortsätter med målet att hitta fler partners att skriva
avtal med under 2018.

Novel Unicorn har sedan lång tid tillbaka fört samtal och haft möten
med flera stora institutionella

aktörer på den kinesiska marknaden där olika typer av mer strategiska
samarbeten diskuteras. Ännu har ingen av dessa diskussioner nått fram
till konkreta affärsupplägg eller former av samarbeten som

Appspotr önskar få på plats på kort sikt.

Milstolpe 3-5

Novel Unicorns milstolpe 3-5 handlar om att bygga upp
försäljningsvolym i Appspotr Asia Ltd genom partners. Hittills är
flera samarbeten med SaaS-bolag på plats för att bygga upp denna
försäljning. Ambitionen är att Appspotr Asia Ltd med stöd av Novel
Unicorn fortsatt skriver fler avtal med SaaS-bolag, för att öka
mängden av försäljningskanaler ut mot marknaden. Även att addera
andra strategiska samarbetspartners som kan stärka Appspotrs
varumärke i Asien. Modellen med att starta med ett pilotprojekt på
ett mindre antal kunder och därefter mer aggressivt skala upp
försäljningen efter pilotprojektet, tros vara den mest optimala
modellen. Observera att tidsplanen för milstolpe 3-5 är aggressiv
hållen och kan försenas genom det beroende av partners
försäljningstakt som finns.

Kommentar från Appspotrs VD, Patric Bottne:

"Vi har nu på cirka 6 månader arbetat fram avtal med samarbetspartners
som representerar en potentiell total marknad av 500 000 kunder. Det
är jag väldigt nöjd med. Vi gick in i Asien i tron att vi skulle
skriva avtal med för oss svenskar större kända varumärken i Asien.
Men längs vägen har vi, efter utvärdering av vad som är den bästa
marknadspotentialen för oss, landat i bolag som idag är appbaserade
och där både bolaget i sig och deras kunder och slutkunder är mogna
appanvändare. Här hittar vi en köpkraft och affärslusta för vår
plattform som är precis det vi efterfrågar. Varumärken som iRegister,
Mishu, Yuxin och EZ Cloud är såklart helt okända för oss i Sverige
men sitter på sådana massiva volymer av kunder, att de allihop varit
miljardbolag om de varit baserade i Europa. Vi har hittat helt rätt i
dessa samarbeten. Vi söker också fortsatt samarbeten med större
institutionella aktörer, men då mer som marknadsföringspartner som
kan hjälpa oss bygga upp vår varumärkeskännedom. Vi ser med
tillförsikt fram emot att skriva avtal med fler partners - nu när vi
har börjat fått upp värmen ska vi inte sitta still!"

Kommentar från Appspotrs styrelseordförande, Peter Wendel:

"De dialoger som Novel Unicorn för med flera institutionella aktörer
är av strategisk art där det inte bara blir appaffären i sig som
hamnar i fokus, utan hela bolaget, tillväxten inom den globala
appekonomin och det ökade behovet av appverktyg på marknaden. Då
hamnar Appspotr också under luppen för andra diskussioner som till
exempel investering i bolaget, synergieffekter inom egna
affärsområden och så vidare, som gör att konkreta affärssamarbeten -
som vi just nu söker - förhalas och drar ut på tiden. Det är viktigt
att poängtera att det inte finns några dialoger om uppköp av Appspotr
eller liknande så vi inte blir vilseledande, utan det är mer för att
beskriva komplexiteten och dynamiken i de dialoger Novel Unicorn har.
Gällande likviditeten i de båda bolagen har Appspotr Asia Ltd har
fortsatt en god likviditet och målet är att man skall klara av att
bygga upp de försäljningsmål som satts upp på...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.