Du är här

2018-08-31

Appspotr har förhandlat om villkor i konvertibellån

De låneavtal som Appspotr enligt pressmeddelande från den 17 april i år
ingått med Modelio Equity och Sonny Johansson har förhandlats om. De nya
villkoren beskrivs nedan och börjar gälla från det att Appspotr genomför en
företrädesemission.

Den 17 april 2018 kommunicerade Appspotr att man tagit upp lån på totalt 4
miljoner kronor från Modelio Equity (2 miljoner) samt Sonny Johansson (2
miljoner). Lånen löper med 12 procent ränta till och med mars 2019.
Långivarna har enligt låneavtalen möjlighet att teckna sig för nya aktier i
en riktad emission genom kvittning av hela eller delar av skuldbeloppet. En
sådan kvittning kan begäras av långivarna den 1:a varje månad och sker då
med 15 procent rabatt mot aktuell kurs. Denna kvittning av lånen har varit
ett villkor i förvärvet av Appsales (se pressmeddelande 2018-08-31) och
anses gagna aktieägarna och ske på marknadsmässiga villkor.

Enligt pressmeddelande från Appspotr den 20 juni kvittades delar av lånen
(totalt 999 996,80 kronor) mot totalt 284 090 aktier.

Nya lånevillkor Appspotr har efter förhandlingar med långivarna träffat en
överenskommelse som innebär att Appspotr, senast tre dagar efter det att
bolagets nästa företrädesemission registrerats hos Bolagsverket, ska betala
tillbaka lånen inklusive upplupen ränta, förutom ett belopp om totalt 2
miljoner (vilket fördelas 1 miljon per långivare), vilket ska ligga kvar
som lån till Appspotr.

I samband med återbetalningen träder följande nya villkor i kraft för de
kvarvarande lånen. Lånen löper med 16 procent i ränta och förfallodag är
den 1 juli 2019. Långivarna äger rätt att när som helst begära teckning av
aktier i en riktad emission genom kvittning av hela eller delar av
skuldbeloppet till en teckningskurs motsvarande teckningskursen i kommande
företrädesemission (se pressmeddelande 2018-08-31) uppräknad med 10
procent, vilket motsvarar 1,925 kr. I det fall Appspotrs aktiekurs uppgår
till 3,85 kronor har Appspotr rätt att påkalla att kvittning av lånen ska
ske i en riktad nyemission där aktierna tecknas till en teckningskurs
motsvarande teckningskursen i kommande företrädesemission uppräknad med 10
procent. De nya framförhandlade lånevillkoren ger Appspotr bättre
förutsättningar vid kvittning än tidigare lånevillkor, skriver bolaget.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.