Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-29

Aptahem: Aptahem delårsrapport 2015-01-01 till 2015-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Tredje kvartalet (2015-07-01 - 2015-09-30)

· Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
· Resultat efter finansiella poster, -756 (0) KSEK
· Resultat per aktie -0,16 (0) SEK
· Likvida medel uppgick per 2015-09-30 till 5 653 (0) KSEK
· Soliditeten uppgick per 2015-09-30 till 94,4 (100)%

Första nio månader (2015-01-01- 2015-09-30)

· Rörelsens intäkter uppgick till 0 KSEK
· Resultat efter finansiella poster, -3 299 KSEK
· Resultat per aktie -0,71 SEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Förhöjda doser av Apta 1 ger ingen utökad blödning jämfört med
ledande konkurrent vilket är ett styrkebesked då en av de vanligaste
biverkningarna från konkurrerade läkemedel är just en risk för en
okontrollerbar blödningseffekt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Under den första av två teckningsperioder för Aptahems
teckningsoption av serie TO1 nyttjades 44 960 teckningsoptioner för
teckning av lika många aktier. Aptahem tillförs därmed 404 640 kronor
före emissionskostnader. Nästa och sista teckningsperioden pågår 25
januari - 5 februari 2016. 44 960 aktier kommer att registreras på
Bolagsverket i slutet av oktober 2015. Efter registreringen uppgår
aktiekapitalet till 1 070 824,323 kronor fördelat på 4 711 627
aktier.

VD Mikael Lindstam kommenterar

Vårt pre kliniska program har under perioden fortsatt enligt plan men
vi har breddat programmet för att säkerställa att vi kan leverera ett
så tydligt och klart underlag vi kan till den regulatoriska
myndigheten. Bolaget samarbetar nu med 15-talet olika
underleverantörer var och en experter på sina områden. Förståelsen om
Apta 1's inverkan på koagulationsmekanismerna ökar stadigt vilket
underlättar för bolaget att planera utvecklingsprocessen mer
detaljerat och med det bli mer komplett i att sammanställa pre

kliniska säkerhetspaketet.

Den jämförande blödningsstudien var ytterligare en viktig milstolpe
för bolaget och ett starkt bevis för Apta1's unika egenskaper.
Fortsatta utvecklingssteg sker framför allt inom farmakologiska
studier samt att utveckla en bioanalytisk metod som är hållbar mot de
regulatoriska myndigheterna som inför de kliniska studierna.

Samarbetet med bolagets substanstillverkare fortskrider och bolaget
kan konstatera att tillverkningskostnaden ånyo gått ner avsevärt med
ytterligare större leveranser. Bolaget samarbetar nu med sagda
substansleverantör samt en andra underleverantör med ta fram ett
certifierat analysförfarande av Apta 1 som krävs vid GMP
substanstillverkning.

Aptahems VD och management fortsätter träffa underleverantörer till
det pre-kliniska och kliniska programmen och har sedan senaste
rapporten knutit fem nya leverantörspartners.

VD deltog nyligen samt presenterade bolaget vid Sachs Biotech in
Europe Forum for Global Partnering and Investments. Ett uppskattat
top management event som återknöt gamla intressenter men även
nytillkommande för Aptahems teknologi. Bolaget har även fortsatt odla
sitt relationsskapande med potentiella forskningspartners.

VD har även varit ute och träffat aktieägare under hösten genom
Aktietorgets Investerarträffar i Umeå, Uppsala samt Malmö. Det har
varit mycket uppskattat att få direkt feedback från marknaden och VD
och ledning ser fram emot att få träffas mer framöver. Bolaget kommer
fortsatt utöka sin närvaro i Sverige men framför allt internationellt
vid investerar och partner event.

Följ våra nyheter och anslagna närvaron på investerarträffar via
Aktietorget och bolagets hemsida; www.aptahem.com

Mikael Lindstam

VD, Aptahem AB

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aptahem/r/aptahem-delarsrapport-2015-01-01-til...
http://mb.cision.com/Main/12121/9857032/437403.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.