Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-28

Aptahem: Aptahem delårsrapport 2019-04-01 till 2019-06-30

Sammanfattning av Delårsrapport

Andra kvartalet (2019-04-01 - 2019-06-30)

· Rörelsens intäkter uppgick till 0 (6) KSEK
· Resultat efter finansiella poster -4 878 (-9 589) KSEK
· Resultat per aktie -0,11 (-0,62) SEK
· Likvida medel uppgick per 2019-06-30 till 19 558 (10 804) KSEK
· Soliditeten uppgick per 2019-06-30 till 92,61 (91,04)%

Första halvåret

· Rörelsens intäkter uppgick till 1 (14) KSEK
· Resultat efter finansiella poster -8 413 (-12 693) KSEK
· Resultat per aktie -0,20 (-0,81) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet

· World Intellectual Property Organization (WIPO) offentliggör
bolagets internationella PCT-ansökan (patent cooperation treaty) vid
namn "A nucleic acid molecule with anti-inflammatory and
anti-coagulant and organ-protective properties".

· Samarbetet med Seattle Childrens hospital har genererat de första
resultaten. Rapporten redovisar resultat där den så kallade Gold
Standard sepsis-modellen används, CLP (Cecal Legation and Puncture).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Bolaget har signerat ett avtal med en GMP-certifierad (Good
Manufacturing Practice) kontraktstillverkare, LGC Group.

VD Mikael Lindstam kommenterar

Bästa aktieägare,

Om vi blickar tillbaka på den senaste tiden så är det jag främst vill
framhålla att våra nya möten med Seattle Children's Research
Institute (Seattle CRI) har öppnat upp fler möjligheter för fortsatta
samarbeten och att vi nu är i full gång med den prekliniska fasen och
Apta-1-tillverkningen. Dessa aktiviteter lägger grunden för det
framtida kliniska programmet. Sammantaget har detta varit av stor
betydelse för att ta bolaget till nästa steg och en fortsatt
utveckling. Fortsatta krafttag kommer tas i utvecklingsarbetet mot
vårt mål att stärka vår huvudkandidat och bevisa dess potential i
klinik.

Viktigt samarbete och fortsatta studier i pipelinen
Det påbörjade samarbetet med Seattle CRI har hittills varit väldigt
positivt och ett möte med dem under sommaren har gjort att vi fått
mersmak för fortsatt samarbete och studier. De första resultaten från
samarbetet kom i början av juni och indikerade god effekt av Apta-1
när det gäller att motverka sepsis-liknande förlopp. För att ta reda
på mer om möjligheterna för läkemedelskandidaten så kommer nya
explorativa djurstudier av mer omfattande bredd att förberedas och
initieras. Samarbetet har även lett till att vi knutit fler
kontakter, från grundläggande forskning- och utvecklingsnivå till
personer i de kliniska segmenten. Detta är en essentiell tillgång för
att stärka fästet i den vetenskapliga sfären inför Aptahems fortsatta
arbete.

Nya tag med Apta-1
I början av juli signerade vi ett avtal med ytterligare en
substansstillverkare, LGC Group, efter vårens utmaningar. Detta var
ett resultat av ett givande samarbete som initierades redan under
våren och vi ser framemot tiden framöver, och den planerade
tillverkningen under tredje kvartalet i år.

Under våren har vi fått en mängd nya insikter i Apta-1s
verkningsmekanism (Mechanism of Action, MoA) genom både in-och
ex-vivo-studier som kommer att ligga till grund för en ansökan om
kliniska studier. Vi arbetar nu intensivt vidare med
utvecklingsprogrammet.

Våra framtidsutsikter
Slutligen vill jag tillägga att vi uppskattar ert fortsatta förtroende
för Aptahem. Vi vet att det varit tålamodskrävande med de utmaningar
vi stått inför med utvecklingsprogrammet för Apta-1. Vi är nu
tillbaka på banan med nya samarbeten och start av
Apta-1-tillverkningen, en fortsatt utveckling och en spännande tid vi
önskar dela med er aktieägare. Det är med ert stöd som vi kan
fortsätta vår resa för att utveckla bra behandlingsalternativ med god
effektivitet till de som verkligen behöver det.

Vi kommer också snart in i emissionen av serie TO 4. Teckningstiden
kommer ske under perioden 25 oktober - 11 november 2019.
Teckningspriset kommer att motsvara sjuttio procent av det volymvägda
genomsnittet av handelskursen mellan 9 till 22 oktober.

Jag ser mycket fram emot de kommande aktieträffarna vi kommer att
hålla i höst relaterat till TO 4:an där vi kommer att ha möjlighet
att prata, diskutera och fördjupa relationen med aktieägarna.

Väl mött!

Malmö 28 augusti 2019

Mikael Lindstam

VD, Aptahem AB

Kommande finansiella rapporter och årsstämma

2019-11-14 Delårsrapport tredje kvartalet

2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 28 augusti 2019

Styrelsen
Aptahem AB

Rapporten bifogas i sin helhet

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör
subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar
aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där
koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1,
bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som
utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder
till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter.
Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett
aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aptahem/r/aptahem-delarsrapport-2019-04-01-ti...
https://mb.cision.com/Main/12121/2889410/1096518.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.