Du är här

2017-10-04

Aptahem: Aptahem offentliggör tilläggsprospekt

Styrelsen i Aptahem AB (publ) har upprättat ett tilläggsprospekt med
anledning av det pressmeddelande om ingivande av patentansökan som
offentliggjordes igår, den 3 oktober 2017. Prospektet har den 4
oktober 2017 godkänts och registrerats av Finansinspektionen i
enlighet med lagen om handel med finansiella instrument.

Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.aptahem.com)
och på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) och kommer att
finnas tillgängligt på Finansinspektionen webbplats
(www.fi.se/Register/Prospektregistret).

Till följd av att tilläggsprospekt tagits fram och registrerats, har
investerare som gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp
eller teckning av aktier i nyemissionen möjlighet att återkalla sin
anmälan eller sitt samtycke. Sådan återkallelse ska ske senast den 6
oktober 2017. Därför har bolagets styrelse beslutat att förlänga
teckningstiden i nyemissionen till och med den 9 oktober 2017.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura
Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen
Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper utgivna av Aptahem. Inbjudan att teckna aktier i Aptahem
kommer endast att ske genom det prospekt som Aptahem offentliggjort
den 13 september 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får
inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, i USA, Australien, Hong Kong, Kanada, Japan, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion
sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle kräva
andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Detta
pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett
erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i
USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA
utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med
den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse.
Aptahem avser inte att registrera någon del av erbjudandet av
värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till
allmänheten i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk
myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett
prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som
avses i detta dokument förutom på grundval av den information som
kommer att finnas i prospektet som offentliggjorts av Aptahem på dess
webbplats.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar
aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där
koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1,
bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som
utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder
till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter.
Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett
aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aptahem/r/aptahem-offentliggor-tillaggsprospek...
http://mb.cision.com/Main/12121/2360593/731797.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.