Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-21

Aptahem: Aptahems nyhetsbrev december 2018

VD kommenterar
2018 har varit ett viktigt år i bolagets historia och när det nu drar
sig mot sitt slut kan vi se tillbaka på en lång rad av betydelsefulla
händelser där framsteg i det prekliniska programmet, stärkt expertis
i verksamheten samt samarbeten bara är några som tydligt fört bolaget
framåt. Ni som har följt oss länge vet säkert redan att vår teknologi
bygger på mångårig forskning och att vi, sedan vår upptäckt av den
antiinflammatoriska, antikoagulerande och immunmodulerande karaktär
som vår huvudkandidat Apta-1 uppvisar, har fokuserat på att utveckla
en läkemedelskandidat för behandling av det svåra och akuta
tillståndet sepsis. Detta område skriker efter ett effektivt
läkemedel, från opinionsledare såväl som från sjukvårdspersonal och
patienter, vilket har blivit tydligt genom den internationella
uppmärksamhet som våra externa aktiviteter har genererat under det
gångna året.

Vad Apta-1 ska ändra på
Apta-1 utvecklas för att stoppa de organ- och vävnadsskador som bland
annat leder till den mycket höga dödligheten hos sepsispatienter.
Sepsis är ett mycket allvarligt och akut tillstånd som uppstår till
följd av immunsystemets överreaktion och bedöms vara den tredje
största dödsorsaken i västvärlden. För överlevande väntar istället
ofta dialys, amputation och långtidssjukskrivningar. I många fall
uppstår sepsis i samband med en infektion, varför man om tillståndet
upptäcks i tid kan behandla patienten med antibiotika. Tyvärr hinner
immunförsvaret dock i många fall före och hos 20 - 50% av de
patienterna som utvecklar svår sepsis slutar tillståndet i dödsfall.
Idag finns det inga godkända läkemedel som påvisat förbättrad
överlevnad hos sepsispatienter - det ska Apta-1 ändra på.

Stärkt verksamhet och utvecklingsprogram
Under året har vi stärkt verksamheten inför klinisk fas I genom
nyrekryteringar såsom utökandet av vårt vetenskapliga råd, genom att
engagera den internationellt erkända aptamer-experten Thomas Rupp och
genom att utse Dr. Anders Bylock till vår Chief Medical Officer
(CMO). Simultant har vi fört det prekliniska programmet framåt, där
Apta-1s resultat gång på gång har överskridit våra förväntningar.
Först kunde vi i oktober, genom slutrapporten från icke-GLP
studierna, bekräfta kandidatens goda säkerhetsprofil och sedan kunde
vi i november konstatera att de initiala resultaten från vår Non
Human Primate (NHP) studie indikerade en mycket god effekt, där
skillnaden mellan obehandlade och behandlade djur var uppenbar.
Primater är de djur som står närmast människan immunologiskt och de
kliniska markörer som mättes i denna studie är desamma som mäts hos
människor med sepsis.

Höjd visibilitet inom forskningssfären
Under det gånga året har Aptahem efter en lång tids hårt arbete
erhållit ett ökat internationellt erkännande vilket har märkts på
flera sätt. En stor milstolpe var då vi i juni valdes ut som ett av
de företag som fick en artikel publicerad i den välrenommerade
tidskriften Natures specialutgåva BioPharma Dealmakers genom vilken
fler, framförallt inom den vetenskapliga sfären, fick ta del av vår
resa. Den internationella, och i synnerhet amerikanska,
uppmärksamheten fortsatte sedan i och med vårt prestigefyllda
samarbete med Seattle Children's Research Institute, där detaljerna
kring studien nyligen har fastställts och Apta-1 nu är på väg till
Seattle.

Ett 2019 med klinisk fas I som ledstjärna
Under 2019 väntar flera viktiga milstolpar. Först och främst kommer vi
att färdigställa GLP-toxikologin, vilket konkluderar vårt prekliniska
program och ger oss det underlag vi behöver för att kunna ansöka om
tillstånd för att få påbörja kliniska studier i människa. Vårt mål är
att inleda kliniska prövningar under det tredje kvartalet 2019,
vilket kommer att vara årets enskilt största milstolpe inom vårt
utvecklingsprogram. Detta viktiga steg är understött både av den
viktiga expertis vi har rekryterat och den förstärkning av
patentportföljen som har skett under 2018, något vi avser att
fortsätta med under 2019.

Om vi blickar än längre fram ser jag att Aptahem inom några år kommer
att ha både en bredare pipeline med fler kliniska och prekliniska
kandidater och flertalet pågående industriella- och akademiska
samarbeten. Vår målsättning är att dra nytta av vår
aptamersteknologis potentiella fördelar inom inflammatoriska och
autoimmuna sjukdomar för att utöka vår befintliga plattform utanför
sepsis och på så sätt nå en bredare marknad och diversifiera vår
portfölj. Simultant kommer utvecklingen och den kommersiella
uppskalningen av Apta-1 att fortsätta, alltmedan organisationen
fortsätter att växa. Vi fortsätter också att utveckla och skydda vårt
know-how, och stärka Aptahems varumärke inom forskningssfären såväl
som gentemot opinionsbildare och patientorganisationer.

Slutligen skulle jag vilja ta tillfället i akt att tacka er aktieägare
för ert stöd under det gångna året. Det har varit både paradoxalt och
utmanande och utan er skulle vi inte kunna fortsätta framåt mot den
marknad som hägrar, där vi i framtiden skulle kunna rädda
hundratusentals liv och förhindra än fler permanenta skador orsakade
av sepsis.

Hör gärna av dig om du har några frågor till info@aptahem.com
besvarar jag dem i nästa nyhetsbrev. Du kan också besöka vår sida på
Facebook: https://www.facebook.com/aptahem/.

Önskar alla läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Malmö 21 december 2018

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aptahem/r/aptahems-nyhetsbrev-december-2018,c2...
https://mb.cision.com/Main/12121/2705944/967400.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.