Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-18

Aptahem: Aptahems nyhetsbrev oktober 2017

VD kommenterar
Jag vill inleda med att tacka våra gamla och nya aktieägare för det
förtroende som vår fulltecknade nyemission vittnar om. Vi är många
som har arbetat dag och natt under året för att hitta den bästa
positioneringen för Apta-1 och jag är mycket stolt över vårt
resultat. Utfallet från vår finansiering bevisar även det starka stöd
som jag känt från många av våra aktieägare under processen. Att få
finansieringen på plats har hela tiden varit en viktig pusselbit för
att genomföra vår plan men det betyder inte att vi kan slå av på
arbetstakten. Tvärtom. Nu kan vi äntligen allokera våra resurser och
fulla fokus till att kliniskt avancera Apta-1 fram till, bolagets
viktigaste milstolpe, att testas i människa för första gången. Vår
överlevnadsdata talar sitt tydliga språk och om vi kan åstadkomma en
riskreduktion i människa likt den effekt vi redan har observerat, i
våra två djurstudier, kommer Apta-1 tveklöst att bli det viktigaste
läkemedlet i arsenalen för behandling av sepsis i hela världen. Av
samma anledning är min absoluta övertygelse att du som valt att vara
med på Aptahems resa har fattat helt rätt beslut.

Aptahems framsteg
Jag nämnde sist att vi har ett fullvärdigt utvecklingsteam på plats
vilket också märks i den mängd aktiviteter som rör sig framåt. Medan
finansieringsarbetet har pågått har flera utvecklingsaktiviteter
påbörjats och slutförts. Du som följer oss har sannolikt inte missat
att vi meddelade utfallet från vår utökade studie den 12 september.
Studien var en upprepning av den tidigare studien men utfördes i ett
mycket större antal djur med fler doseringsnivåer och
behandlingstidpunkter. Till vår glädje kunde den tidigare studiens
effekt bekräftas även när Apta-1 gavs till en större mängd
försöksdjur och vi kunde dessutom konstatera att effekten var
signifikant även vid fördröjd behandlingstid vilket i förlängningen
skulle kunna möjliggöra en breddning av det teoretiska
behandlingsfönstret för Apta-1. I våra studier har vi sett effekt på
viktiga biomarkörer som i förlängningen kan betyda att aptamerer med
samma målmolekyl som Apta-1 skulle kunna användas för en rad
ytterligare indikationer. För att säkerställa att dessa värdefulla
insikter tillvaratas har därför ett patenteringsarbete pågått
parallellt som utmynnade i en patentansökan som lämnades in den 3
oktober. Vi har även internt diskuterat om att publicera våra
resultat i vetenskapliga tidskrifter för att meddela omvärlden vilka
fina resultat vi erhållit och därmed nå ut till fler intressenter och
KOL's (Key Opinion Leaders) samt skapa den uppmärksamhet som Apta-1
förtjänar mot en större publik. I och med att patentansökan nu är
inskickad kommer vi i närtid se över publiceringsmöjligheten i någon
av de ansedda internationella vetenskapliga tidskrifterna. De fina
resultaten och den tekniska höjden i nya patentansökan har dessutom
bedömts vara av sådan karaktär att ytterligare finansiering sannolikt
kan erhållas via europeiska unionens ramverksprogram. Aptahem har
precis slutfört och förbereder nu för att lämna in en ansökan om
mjuka medel.

Viktiga möten under hösten
Jag är nyss hemkommen från BioJapan, en av branschens viktigaste
konferenser i Asien och speciellt för japanska marknaden men även med
internationell karaktär för bolag som söker strategiskt partnerskap.
Vill passa på att speciellt tacka Invest in Skåne för en fantastiskt
fin support samt även Business Sweden inför och under BioJapan
partneringkonferens. Intresset för Aptahems teknologi var stort hos
de bolag som jag träffade. Flera påtalade bland annat att det
kliniska behovet inom sepsis är enormt och att vi helt klart sitter
på ett stort värde om vi kan förbättra överlevnaden. Apta-1s
multiverksamma egenskaper föranledde även dialoger kring helt andra
indikationer och flera var därför intresserade av att förstå mer om
vilka biomarkörer vi adresserar. Mitt fokus under den kommande tiden
är att skicka ut uppföljningsmaterial som förhoppningsvis leder till
sekretessavtal för att kunna fördjupa dessa dialoger. Några av dessa
bolag kommer förstås även att vara på nästa BioEurope där mitt schema
redan har börjat att fyllas på med intressanta möten. Min plan är att
fortsatt generera intresse för vår nya inriktning på andra sidan
Atlanten redan veckan efter BioEurope på Nordic American Life Science
Conference och även där är redan några möten bokade.

Övriga aktiviteter
Även om mer tid nu kommer att allokeras till vår kärnverksamhet har vi
satt upp ett mål om att fortsätta vara synliga för våra aktieägare
och för nya investerare. Vi har nyligen publicerat en ny hemsida
(engelsk version kommer inom kort) där nyheter kommer att publiceras
på samma sätt som tidigare och vi kommer att fortsätta vårt
engagemang i sociala medier. Planen är även att presentera på utvalda
aktiedagar framöver. Jag har tidigare nämnt att vi arbetar på uppdrag
av våra aktieägare och jag kommer att göra mitt yttersta för att alla
investerare som efter emissionen sitter på teckningsoptioner av serie
TO2 och TO3 ska bli nöjda.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka vår personal,
samarbetspartners och aktieägare för ert förtroende. Jag ser fram
emot att genomföra den framlagda planen med tillförsikt!

Hör gärna av dig om du har några frågor till info@aptahem.com
besvarar jag dem i nästa nyhetsbrev. Du kan också besöka vår sida på
Facebook: https://www.facebook.com/aptahem/.

Malmö 18 oktober 2017

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aptahem/r/aptahems-nyhetsbrev-oktober-2017,c23...
http://mb.cision.com/Main/12121/2370092/738034.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.