Du är här

2017-09-08

Aptahem: Aptahems nyhetsbrev september 2017

VD kommenterar
Nu är sommaren förbi och trots att vi har fått många saker på plats
har vi fortfarande mycket kvar att uträtta. Med detta nyhetsbrev vill
vi ge er en uppdatering på våra aktiviteter, och ge svar på de frågor
vi fick in från läsarna av vårt förra nyhetsbrev.

Vi har nyligen kommunicerat vår anslagna finansieringsplan och jag
hoppas att ni vill vara med på vår spännande resa. Våra indikations-
och effektstudier har skapat en bra kunskapsbas som kommer att ligga
till grund för vårt kliniska utvecklingsprogram. Apta-1s olika
egenskaper och fördelar fortsätter vi att ytterligare definiera
tillsammans med våra prekliniska samarbetspartners som Hooke
Laboratories i Boston. Resultaten vi genererat är omfattande och
värdefulla vilket gör att vi står inför en delikat uppgift i vår
utformning för att skydda dessa viktiga resultat genom en
immaterialrättsligt stark position. I skrivande stund befinner vi oss
i sluttampen av utformningen av vår första nya ansökan om patentskydd
och min förhoppning är att kunna meddela om utfallet senare i höst.

Aptahems organisatoriska utveckling
Bolaget har under året fortsatt att rekrytera de bästa kompetenserna
för de regulatoriska förberedelserna att testa Apta-1 i klinik och
jag känner nu äntligen att vi har ett fullvärdigt team på plats. I
tidigare kommunikation har jag berättat att vi har engagerat Ulf
Björklund som ansvarig för utvecklingsprogrammet som med sin gedigna
erfarenhet inom preklinik och klinik har hjälpt mig handplocka
utvecklingskonsulter och produktionspartner. Ett exempel på viktigt
regulatoriskt stöd är den support vi får från Sourcia. De har varit
instrumentella i detaljplaneringen av leveranserna av vår
GMP-tillverkning av Apta-1 för att vi ska kunna följa tidslinjen för
vår beslutade utvecklingsplan. Vår projekt- och
utvecklingsorganisation backas förstås upp av de kliniska experterna
i vårt vetenskapliga råd som säkerställer att alla våra beslut är
förankrade i kliniska behov och våra framtida patienters verklighet.
Vår utveckling bereder på många sätt ny väg och jag har därför
beslutat att undersöka möjligheten att ansöka om så kallade mjuka
finansieringsmedel (dvs icke-utspädande utvecklingsbidrag) via ett
eller flera av Europas möjliga ramprogram. Min bedömning är att våra
chanser är goda och för att öka dem ytterligare har jag rekryterat en
välrenommerad konsult för ansöknings- och skrivarbetet som nyligen
inletts.

Kliniskt planeringsarbete
Vi har nu en ganska god bild av det kliniska scenario där fördelarna
av Apta-1 kan skapa hög patientnytta. Det stora arbete som vårt
kliniska råd delikat brottas med nu är att fastställa lämplig
studieutformning gällande mätmetoder, statistik, tidsramar,
uppföljning och dylika utvecklingsdetaljer. Dessa detaljer påverkar
förstås även delar av vårt pågående prekliniska program och
regelbundna avstämningar sker därför mellan vår CSO och vårt
vetenskapliga råd. Arbete pågår även för att kontakta och engagera
kliniska experter som kan anses vara eller bli framtida
opinionsledare inom vårt område. Vårt mål är att vårt vetenskapliga
råd ska bli mer internationellt för att generera ett internationellt
intresse för Apta-1 på viktiga kliniker.

Övriga aktiviteter
Mitt yttersta mål, i egenskap av VD för Aptahem, är att skapa värde
för våra aktieägare. Det innebär att det inte räcker med att fokusera
på utvecklingen av Apta-1. Jag avser därför att satsa betydande
resurser på aktiviteter som främjar strategiskt partnerskap. Vi
bevakar vår omvärld löpande beträffande både potentiella
samarbetspartners och konkurrenter. Både jag och våra
styrelseledamöter arbetar proaktivt för att identifiera möjligheter
och eventuella hot. Jag anser att vår synlighet är avgörande för att
fortsatt vara aktuella hos de stora läkemedelsbolagen och framöver
kommer jag därför att närvara på bland annat BioJapan, Sachs Forum,
BioEurope och Nordic-American Life Science Conference. Utöver detta
pågår förberedande affärsutvecklingsaktiviteter för att kartlägga
möjliga licenstagare, paketera resultat, bolagsvärdering,
marknadsanalyser och sätta upp inledande dialoger med beslutsfattare.
När vår patentansökan har skickats in och tiden är rätt kommer
processen att övergå till möten, presentationer, uppsättning av
datarum och sedermera förhandling.

Det som ligger närmast är förstås först att trygga vår finansiering
och jag kommer under hösten att synas på flera aktiedagar där jag
hoppas få möjlighet att besvara frågor från våra aktieägare. För att
säkerställa att även nya investerare upptäcker oss kommer vi att
prioritera marknadsföring via utskick, nyhetsartiklar och andra
PR-aktiviteter. All spridning av vårt informationsmaterial är därför
varmt välkommen och mycket uppskattad. Avslutningsvis vill jag passa
på att nämna att vi är i slutfasen av att färdigställa vår nya
hemsida och hoppas att kunna publicera den inom kort.

Har ni frågor är ni välkomna att ställa dem på de aktieträffar jag
kommer att delta i under hösten (se vår hemsida) eller maila till
info@aptahem.com så svarar vi i nästa nyhetsbrev.

Malmö 8 september 2017

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aptahem/r/aptahems-nyhetsbrev-september-2017,c...
http://mb.cision.com/Main/12121/2342868/719940.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.