Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-11

Aptahem: Aptahems senaste patentansökan offentliggörs

Aptahem kan idag meddela att bolagets senaste patentansökan nu är
publikt tillgänglig. Patentansökan, vilken är en internationell
PCT-ansökan*, är en sammanslagning av två tidigare Europa-ansökningar
och har 2017-10-03 som prioritetsdatum. Patentansökan avser Apta-1
och bär titeln "A nucleic acid molecule with anti-inflammatory and
anti-coagulant and organ-protective properties" vilken ger Aptahem
möjlighet att söka patentskydd i upp till 150 länder inom ungefär ett
års tid. Utvärderingsarbete pågår för nuvarande för att välja ut de
strategiskt mest värdehöjande geografierna där patentskydd är
önskvärt.

Patentansökan skickades in efter att nya, positiva studieresultat
uppnåtts i ett flertal prekliniska studier. Skyddsomfånget är
utformat för att täcka det terapeutiska skyddet av bolagets
huvudkandidat Apta-1 samt förbättringar av den molekylära
Apta-1-strukturen. Skyddet täcker således in den terapeutiska
effekten Apta-1 har i form av anti-koagulant, anti-inflammatoriskt
och organskyddande effekter samt dess underliggande
verkningsmekanismer. Dessa effekter är viktiga i en rad
sjukdomstillstånd och patentansökan ämnar ge Aptahem ensamrätt att
använda Apta-1 inom bland annat sjukdomstillstånd relaterade till
hjärtinfarkt, trombos/embolier, stroke, havandeskapsförgiftning,
diabetes, sepsis, ledgångsreumatism, psoriasis, lupus, atopisk
dermatit, cancer, infektioner, förgiftning, organsvikt och en rad
andra komplikationer.

Aptahems VD, Mikael Lindstam, kommenterar: "Det är glädjande att denna
ansökan äntligen har tagit steget ut i ljuset och nu är offentligt
tillgänglig. Ansökan skickades in den 3 oktober 2017 och beskriver
våra forskningsresultat fram till ansökningstillfället.
Offentliggörandet av dokumentet förenklar vår kommunikation med
externa parter och underlättar informationsöverföringen vid fortsatta
samarbets- och licensdiskussioner."

PCT-ansökan med nummer WO/2019/068766 och dokumentet kan läsas i sin
helhet via uppdaterade, offentligt tillgängliga patentdatabaser.

* Patent Cooperation Treaty, PCT, är en internationell överenskommelse
som erbjuder möjligheten att med en enda ansökan, på ett språk, få
nyhetsgranskning och preliminär patenterbarhetsbedömning utförd av en
myndighet för cirka 150 länder. För att en PCT-ansökan ska kunna leda
till patent i enskilda länder behöver ansökan fullföljas hos
respektive patentmyndighet i varje enskild geografi. En PCT-ansökan
hanteras i en eller två internationella faser. Först görs en
obligatorisk nyhetsgranskning, fas I, som resulterar i en
internationell nyhetsgranskningsrapport. Därefter kan en ansökan
väljas att genomgå en preliminär patenterbarhetsbedömning, fas II,
som resulterar i en rapport om uppfinningens nyhetsvärde,
uppfinningshöjd och industriella tillämplighet. Efter det fullföljs
patentansökan i de länder som önskas. Varje land tillämpar sin egen
patentlag vid den slutliga prövningen.

Källa: Patent och Registreringsverket (www.prv.se)

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar
aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där
koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1,
bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som
utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder
till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter.
Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett
aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aptahem/r/aptahems-senaste-patentansokan-offe...
https://mb.cision.com/Main/12121/2780723/1024236.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.