Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-14

Aptahem: Aptahems styrelse offentliggör prospekt i samband med bolagets garanterade företrädesemission uppgående till 19,5 MSEK

Styrelsen för Aptahem AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende
Bolagets förestående företrädesemission om cirka 19,5 MSEK med
teckningsperiod 18 april - 2 maj 2016. Prospektet har i dag, den 14
april 2016, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i
enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
och prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.aptahem.com, och kommer att finnas tillgängligt på
Finansinspektionens hemsida,
www.finansinspektionen.se/register/prospektregistret
(http://www.finansinspektionen.se/register/prospektregist%1fret).

Emissionen i sammandrag

·
En extra bolagsstämma den 22 mars 2016 i Aptahem AB (publ) har
beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 19,5 MSEK.

·
De som på avstämningsdagen var aktieägare har företrädesrätt att
teckna nya aktier, varvid tre (3) innehavda aktier ger rätt att
teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 10 kr per aktie.

·
Företrädesemissionen är till 80 % säkerställd genom
teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

·
Teckning av aktier skall ske under perioden 18 april 2016 till och med
2 maj 2016.

Bakgrund och motiv

Aptahem har under 2015 erhållit flertalet positiva resultat för
Apta-1's koagulationshämmande förmåga och dess försumbara
sidoeffekter men även nya resultat har erhållits inom andra
indikationer, vilket skulle kunna leda till en väsentligt högre
marknadspotential för Apta-1. De resultat bolaget erhållit hittills
gör att vi vill utöka vårt pre-kliniska utvecklingsprogram, dels
genom att utveckla de nya intressanta anti-inflammatoriska
indikationerna som vi funnit, samt för att tillgodose ytterligare
regulatoriska krav.

Aptahems verksamhet bygger på att kommersialisera en ny grupp av
blodproppshämmande läkemedel för att behandla och förebygga sjukdomar
som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djup ventrombos, stroke
eller hjärtsvikt. Bolagets prekliniska djurstudier visar att
läkemedelskandidaten, Apta-1, har mycket god förmåga att hämma
koagulering utan att framkalla blödning vilket gör Apta-1 unik i det
tänkta marknadsområdet.

Bolaget ser nu en möjlighet att skapa en produkt med högre
marknadspotential eftersom bolaget uppnått resultat som överstiger de
förväntningar Bolaget hade under 2015. Bolaget har påbörjat
säkerhets-/tox-studier och fortsätter att kvantifiera Apta-1's
effekter i djur och människa. Det prekliniska utvecklingsprogrammet
utökas nu för att kunna fastställa Apta-1's fullständiga potential.
Bolaget bedöms erhålla ett regulatoriskt godkännande under första
halvan av 2017 samt avsluta bolagets fas I-studie under första
halvåret 2018.

Motivet till företrädesemissionen om 19,5 MSEK före emissionskostnader
är primärt att erhålla kapital för färdigställande av bolagets
prekliniska studier till regulatoriskt godkännande, samt att
genomföra bolagets planerade klinisk fas 1-studie. Det totala
kapitalbehovet för att genomför Bolagets plan uppgår till 29 MSEK,
varav 15 MSEK under 2016 och 14 MSEK under 2017. Befintligt
rörelsekapital uppgår, vid tidpunkten för prospektet, till 12 MSEK
och Bolaget har därför ett beräknat ytterligare rörelsekapitalsbehov
om 17 MSEK Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet
inte är tillräckligt för att täcka Bolagets kapitalbehov och under de
kommande tolv månaderna. Styrelsen bedömer att kapitaltillskottet
från företrädesemissionen på cirka 19,5 MSEK före emissionskostnader,
tillsammans med befintliga medel, är tillräckligt för att täcka det
bedömda kapitalbehovet.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB (www.stockholmcorp.se) är finansiell
rådgivare till Aptahem i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga
sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom
djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt. Trombos, även kallad
blodpropp, är den medicinska benämningen på en ökad och ohälsosam
koagulering av blodkroppar som orsakar mer än 30 procent av alla
dödsfall i världen. Trombos uppkommer antingen genom genetiskt arv
eller genom att trombosen uppstår i samband med en operation, ett
trauma, på grund av medicinering eller genom att den drabbade lider
av en sjukdom, t ex cancer. Bolaget innehar patent för Europa, Kina,
USA och Kanada samt patentansökning i Indien.

Framåtriktad information
Denna meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör
subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
beskrivs i detta pressmeddelande.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aptahem/r/aptahems-styrelse-offentliggor-prosp...
http://mb.cision.com/Main/12121/9955768/501079.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.