Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-21

Aptahem: BioStock-artikel: Teckningsoption kan ge Aptahem kapitalinjektion om 19 Mkr

BioStock publicerade den 21 oktober 2019 en artikel om Aptahem, som
återges nedan i sin helhet.

Bioteknikbolaget Aptahem utvecklar läkemedelskandidaten Apta-1 för
behandling av de livshotande organ- och vävnadsskador som kan orsakas
av sepsis. Bolagets plan är att leda Apta-1 till kliniska studier
inom detta område där det, trots hög dödlighet, saknas effektiva
behandlingar. Aptahems teckningsoption är nu aktuell för inlösen
vilket kan tillföra bolaget upp till 19 Mkr.

Apta-1 är Malmöbaserade Aptahems (https://aptahem.com/) främsta
läkemedelskandidat och adresserar tillstånd som är typiska för
sepsis, även känt som blodförgiftning. Utvecklingen är nu framme i
ett viktigt prekliniskt skede och positiva bekräftande resultat samt
nya effekter från Aptahems studie med icke-humana primater (Non Human
Primates, NHP) kommunicerades så sent som i förra veckan när
rapporten blev färdigställd. Med dessa positiva data i ryggen kan
bolaget nu intensifiera potentiella partnering- och
licensieringsarbete samt accelerera planeringen inför att gå in i
kliniska studier i människa.

Sepsis-studier indikerar god effekt

Det finns ett stort behov av att utveckla effektiva metoder och
läkemedel för att diagnosticera och behandla sepsis.
Sjukdomstillståndet drabbar årligen 31 miljoner människor världen
över och av vilka ungefär 6 miljoner avlider samt långt fler får
bestående skador.

Sepsis är ett akut tillstånd där en infektion får immunförsvaret att
överreagera och utsöndra inflammatoriska och antiinflammatoriska
substanser som kan leda till att blodet överkoagulerar som i sin tur
kan leda till proppar eller plättar som när de sitter på kärlväggarna
kan leda till inflammatorisk respons som sedan leder till
vävnadsnedbrytning och då kan kärlen börja läcka vilket sänker
blodtrycket (septisk shock), varpå tillförseln av syre till vitala
organ minskar. Infektionen kan ge upphov till blodproppar som
ytterligare försämrar patientens tillstånd, samt orsaka livshotande
och bestående organskador.

Med ledning av interrimsdata från NHP-studien har Aptahem observerat
att läkemedelskandidatens kombinerade verksamhetsprofil indikerar god
effekt i sepsisliknande tillstånd. Fördelen som Apta-1 har gentemot
befintliga läkemedel är just den kombinerade profilen att kunna
adressera både koagulationsprocessen och inflammationsprocessen i
sjukdomstillståndet.

Aptamerteknologin bakom Apta-1 baseras på forskning som har bedrivits
under nära två decennier medan Aptahem upptäckte och förädlade alla
de egenskaper som bolaget byggt sina framgångar på så här långt.

Tillverkning av Apta-1 är igång

I juli slöt Aptahem ett avtal
(https://news.cision.com/se/aptahem/r/aptahem-signerar-avtal-med-ny-kontr...)
med brittiska LGC Group för tillverkning av substanser till sin
läkemedelskandidat Apta-1. LGC Group har sedan kontraktsstart
tillverkat Apta-1 i mindre batcher för att optimera uppskalningen mot
den stora batch som behövs för GLP-toxikologin och dessutom har
partnern utvecklat 2 nya analysmetoder som enligt bolaget är bättre
än de man hade tidigare. Genom avtalet med LGC Group har tillgången
och kvaliteten på Apta-1 säkerställts, vilket gör att Aptahem nu kan
se fram emot de första leveranserna som väntas inom kort.

Samarbete i Seattle

Aptahem samarbetar med flera internationella forskningsinstitutioner.
Ett av dessa är det ansedda barnsjukhuset Seattle Children's Hospital
(Seattle CH) och Seattle Children's Research Institute (Seattle CRI)
där sepsis är ett prioriterat område. Seattle CRI gjorde under våren
en pilotstudie med Apta-1 och resultaten innebar värdefull extern
validering av Aptahems egna resultat. Nu går Seattle CRI vidare med
en större studie för att grundligare undersöka läkemedelskandidatens
potential och verkningsgrad.

Genom träffar med olika forskargrupper och kliniker på Seattle CH/CRI
kunde Aptahem sondera framtida studier och samarbeten som kan komma
att utgöra viktiga steg i utvecklingen av Apta-1.

Seattle CRI studerade t.ex. effekten på mastceller, som bland annat är
drivande av allergiska och astmatiska reaktioner och även i en del
andra immunologiska sjukdomar samt i vissa cancerformer. Seattle CRI
fann att Apta-1 har en hämmande effekt på mastcellens utsöndrande
granulater som innehåller histaminer, vilket sammantaget i
förlängningen innebär att det kan finnas fler användningsområden för
Apta-1 såsom cancer
(https://www.biostock.se/2019/09/aptahem-bjuder-pa-aptitretare-for-hosten/).

Nya positiva studieresultat

Den 11 oktober offentliggjorde Aptahem nya positiva resultat i sin
slutrapport från den explorativa NHP-studien på sepsislik infektion.
Resultaten bidrar enligt bolaget till en ökad förståelse om de
antikoagulerande, antiinflammatoriska och immunomodulerande effekter
som Apta-1 tidigare demonstrerat. NHP-studien har vidare påvisat att
Apta-1 har förmågan att både direkt och indirekt påverka de
mekanismer som leder till en positiv hälsoförändring hos de
Apta-1-behandlade djuren genom de nu ytterligare tydliggjorda
verkningsmekanismerna (MoA).

Dessa resultat adderar nya kunskaper och bekräftar upptäckter i
tidigare prekliniska studier vilket enligt Aptahem stärker Apta-1s
position som ett potentiellt sepsisläkemedel.

Bolaget kommer framöver att undersöka ytterligare patentmöjligheter
med bas i dessa nya forskningsresultat därav kan inte Aptahem avslöja
alla detaljer runt dessa resultat. Vidare kommer dessa studieresultat
att skickas in till internationella vetenskapliga tidskrifter för
eventuell publikation.

Med lovande studieresultat, tillverkning av Apta-1 på plats och
fortsatta intressanta forskningssamarbeten, kan Aptahem nu börja
planera för nästa steg att färdigställa prekliniska toxikologin och
förbereda kliniska studier. För att kunna utföra planerna behöver
verksamheten kapitaltillskott vilket den annalkande teckningsoption
av serie 4 (TO4) bidrar till att lösa. Bolaget uppmärksammar nu
möjligheten att köpa aktier via teckningsoptionen som handlas på
Spotlight fram till i början av november.

Teckningsperioden för TO4 börjar i veckan

Under hösten 2018 genomförde Aptahem en företrädesemission vid vilken
bolaget kunde ta in cirka 31,7 Mkr och där utfallet blev 80 procent
teckning. I samband med erbjudandet utfärdades också en
teckningsoption som nu alltså är aktuell för inlösen. Vid
fullteckning tillförs bolaget mellan 12 och 19 Mkr beroende på
lösenpris och hur hög teckningsgraden blir.

Under perioden 25 oktober - 11 november 2019 har innehavare av
teckningsoptionen möjlighet att teckna aktier. Aktierna tecknas med
30 procents rabatt till det volymvägda genomsnittspriset på aktien
under perioden 9 - 22 oktober 2019. Lösenkursen är villkorad att
ligga i intervallet 2 - 3 kr/aktie.

Läs även:

Aptahem presenterar APTA-1 i Melbourne
(https://www.biostock.se/2019/10/aptahem-presenterar-apta-1-i-melbourne/),
(9 okt 2019)

Positiva studieresultat stärker Apta-1 och Aptahem
(https://www.biostock.se/2019/10/positiva-studieresultat-starker-apta-1-o...)
(17 okt 2019)

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Lista Spotlight Stock Market

Teckningsperiod 25 oktober - 11 november

Teckningskurs 70 procent av det volymvägda genomsnittet av bolagets aktiepris under perioden 9 - 22 oktober 2019, med ett fastlagt prisintervall på mellan 2 och 3 kr/aktie

Emissionsvolym 12,7 - 19 Mkr

DOKUMENT & INFO

Anmälningssedel kommer att finnas tillgänglig på www.aptahem.com,
www.acqurat.se och www.spotlightstockmarket.com den 23 oktober 2019.

Läs artikeln på BioStocks webbsida
(https://www.biostock.se/2019/10/teckningsoption-kan-ge-aptahem-kapitalin...)

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer
i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning,
förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande
och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig
på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje
investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde
investeraren.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aptahem/r/biostock-artikel-teckningsoption-ka...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.