Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Aptahem: Företrädesemission i Aptahem AB övertecknad

Teckningstiden i Aptahem AB:s företrädesemission avslutades den 2 maj
2016. Sammantaget tecknades företrädesemissionen till cirka 131
procent varav omkring 94 procent, motsvarande 18,3 Mkr tecknades med
stöd av teckningsrätter och cirka 6 procent motsvarande 1,2 Mkr,
tecknades och tilldelades aktier utan stöd av teckningsrätter. Genom
företrädesemissionen tillförs Aptahem således cirka 19,5 Mkr före
emissionskostnader. Inga emissionsgarantier har tagits i anspråk.

Tilldelning och betalning
Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har
skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som
upprättats med anledning av företrädesemissionen och som
offentliggjordes på bolagets hemsida (www.aptahem.com) den 14 april
2016. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats
aktier. Aktierna ska betalas i enlighet med instruktionerna på
avräkningsnotan.

Aktier och aktiekapital
Genom företrädesemissionen tillförs Aptahem 19,5 Mkr före
emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 3,2 Mkr, varav cirka 1,5
Mkr är kostnader för garantiåtaganden. Genom företrädesemissionen
ökar aktiekapitalet med 442 817, 047 kronor, innebärande att
aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 771 268,189 kronor när
företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Antalet aktier
ökar med 1 948 395 aktier, innebärande att antalet aktier kommer att
uppgå till 7 793 580 aktier när företrädesemissionen registrerats hos
Bolagsverket.

Mikael Lindstam, VD i Aptahem AB, kommenterar
"Med den nu genomförda emissionen har Aptahem säkerställt
finansieringen för att färdigställa klinisk fas-1 studie av
läkemedelskandidaten Apta-1."

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem

Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga
sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom
djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt. Trombos, även kallad
blodpropp, är den medicinska benämningen på en ökad och ohälsosam
koagulering av blodkroppar som orsakar mer än 30 procent av alla
dödsfall i världen. Trombos uppkommer antingen genom genetiskt arv
eller genom att trombosen uppstår i samband med en operation, ett
trauma, på grund av medicinering eller genom att den drabbade lider
av en sjukdom, t ex cancer. Bolaget innehar patent för Europa, Kina,
USA och Kanada samt patentansökning i Indien.

Framåtriktad information

Denna meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör
subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
beskrivs i detta pressmeddelande.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aptahem/r/foretradesemission-i-aptahem-ab-over...
http://mb.cision.com/Main/12121/2005897/513574.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.