Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

Aptahem: Information angående teckningsoptioner av serie TO 4

I samband med Aptahem ABs företrädesemission i november 2018
emitterades 6 350 000 teckningsoptioner av TO 4. Teckningsoptionerna
emitterades vederlagsfritt och är noterade på Spotlight Stock Market.
Kursen för Aptahems aktie var per 22 oktober 3,00 SEK/aktie. Nedan
följer en sammanfattning av villkoren för teckningsoptioner av serie
TO 4.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 4:

· Teckningskursen har fastställts till 2,20 SEK per aktie.
Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje
teckningsoption, teckna en ny aktie till denna teckningskurs.

· Teckningskursen har definierats som 70 % av ett volymvägt
genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 9
oktober - 22 oktober 2019. Teckningskursen kunde som lägst vara 2,00
SEK och som högst 3,00 SEK. Det volymvägda genomsnittet av
handelskursen för Aptahem under perioden låg på 3,14 SEK/aktie.

· Teckningskursen (2,20 SEK/aktie) understiger den aktiekurs som
Aptahems aktie hade per 22 oktober 2019 (3,00 SEK/aktie).

· Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner av serie
TO 4 kan äga rum under perioden 25 oktober - 11 november 2019.

· Anmälningssedel kommer att finnas på Aptahems webbplats
(www.aptahem.com), på Aqurat Fondkommissions webbplats
(www.aqurat.se) och Spotlight Stock Markets hemsida
(https://spotlightstockmarket.com/).

· Sista handelsdag för TO 4 är den 7 november 2019.
· Teckning för direktregistrerade innehavare sker genom insändande
av anmälningssedel samt samtidig kontant betalning senast 11 november
2019 enligt anvisningar på anmälningssedeln. Teckning för
förvaltarregistrerade innehavare sker genom anvisningar från
respektive förvaltare. Observera att sista tid för teckning och
betalning då kan vara tidigare.

· Planerad kommunikation av utfall: omkring 14 november 2019.
· Planerad kommunikation av omvandling av interimsaktier till
aktier: omkring 22 november 2019.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar
aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd
där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen.
Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som
utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder
till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter.
Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett
aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aptahem/r/information-angaende-teckningsoptio...
https://mb.cision.com/Main/12121/2938805/1128009.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.