Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-07

Aptahem: Kommuniké från årsstämma den 7 juni 2017 i Aptahem AB (publ)

Idag, den 7 juni 2017, hölls årsstämma i Aptahem AB (publ). Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen. Vid årsstämman beslutades även att disponera över
bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen
innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret
2016 samt att tillgängliga medel disponeras så att 18 745 495 kronor
överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade om omval av Kjell G. Stenberg, Cristina Glad,
Johan Lindh och Mikael Lindstam som ordinarie styrelseledamöter samt
om nyval av Theresa Comiskey Olsen som ny ordinarie styrelseledamot.
Kjell G. Stenberg omvaldes som styrelseordförande. Vidare beslutade
årsstämman att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till
styrelseordföranden och med ett prisbasbelopp till var och en av
övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade slutligen att omvälja Magnus Hahnsjö som revisor
och Jakob Ekman som revisorssuppleant samt att arvode till revisorn
ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av
bolagsordningen. Ändringen innebär att gränserna för bolagets
aktiekapital och antal aktier ändras och att en mindre språklig och
redaktionell ändring görs avseende bolagets avstämningsförbehåll.

Malmö den 7 juni 2017

Aptahem AB (publ)

För ytterligare information:

Aptahem AB (publ)
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 7 juni 2017.

Kort om Aptahem
Aptahem utvecklar nya blodproppshämmande och antiinflammatoriska
läkemedel för behandling av kardiovaskulära och inflammatoriska
sjukdomar. Världshälsoorganisationen (WHO) bedömer att
kardiovaskulära sjukdomar är den enskilt största globala dödsorsaken
och kostar årligen över 17 miljoner människor livet. Med sin primära
läkemedelskandidat Apta-1 siktar bolaget på att utveckla en helt ny
typ av behandling med både koaguleringshämmande och
antiinflammatoriska effekter av allvarliga och akuta sjukdomar.
Bolaget innehar patent för Europa, Kina, USA och Kanada samt
patentansökning i Indien.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aptahem/r/kommunike-fran-arsstamma-den-7-juni-...
http://mb.cision.com/Main/12121/2283328/684990.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.