Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-19

Aptahem: Nyhetsbrev december 2019

I takt med att julen närmar sig och 2019 börjar lida mot sitt slut är
det dags att ta tillfället i akt och se tillbaka på det vi har
åstadkommit under senaste tiden här på Aptahem. Det har varit ett
händelserikt år präglat av såväl accelererad forskning som
internationell närvaro och vi har på flera olika fronter kunnat
verifiera och stärka den externa tilltron till Apta-1s potentiella
förmåga att skydda organ och öka chansen till överlevnad hos
patienter som drabbas av sepsis - ett tillstånd som drabbar 30
miljoner människor årligen. Stärkta av vad vi har åstadkommit och
presenterat under det gångna året ser vi nu framåt emot vad som komma
skall och de milstolpar som ligger framför oss. Vi är både stolta och
glada över det förtroende vi fått från såväl investerare som
industrin och vårt dedikerade team kommer att fortsatt kämpa hårt för
att leva upp till det - och mer därtill.

Starka NHP-studieresultat och bekräftad MoA

Vi kunde i vårt senaste nyhetsbrev presentera en överblick av Apta-1s
unika, multifunktionella verkningsmekanism (MoA). Det är roligt att
det är så många av er som är intresserade av den djupare vetenskapen
bakom Apta-1. Ökad insyn genererar större intresse utifrån och det
gläder oss att vi med dessa presenterade data kan berätta att
mottagandet från nya som pågående intressenter varit mycket positivt.
När vi dessförinnan dessutom kunnat presentera starka resultat från
NHP-studien, som bekräftar Apta-1 som en multiverksam
läkemedelskandidat inom sepsis, kan vi konstatera att intresset ökar,
dialoger pågår och vetenskapliga samarbeten är i rullning. Vidare
undersöker vi möjligheten till nya patentansökningar på de senaste
resultaten, vilket ligger i linje med vår långsiktiga IP-strategi.

Stärkt internationell närvaro

Vi tycker att det är fantastiskt roligt att vi på Aptahem har kunnat
accelerera vår internationella närvaro under det gångna året. Nu
senast har vi ju kunnat presentera det konsortium där vi med Apta-1
och våra insikter på denna läkemedelskandidat inom koagulation samt
inflammation kommer att kunna bistå i forskning om effektivare
behandling av hjärt- och kärlsjukdomar tillsammans med bland annat
Örebro universitet och Dalhousie University i Kanada. Det är stort
att få vara en del i ett samarbete som präglas av gränsöverskridande
kunskapsutbyte och på så sätt bidra till att driva forskningen i
stort framåt, samtidigt som vi kan stärka vår närvaro inom såväl just
forskning som akademi och industri.

Det är oerhört viktigt att vi är på plats och visar upp våra goda
resultat för att kunna bygga upp ett namn för sig själv inom biotech.
Vi har under den senaste tiden inlett vår närvaro på vetenskapliga
konferenser för att berätta om Aptahem och Apta-1, och mottagandet
har alltid varit mycket positivt, vilket såklart ger oss vind i
seglen. I oktober var vi på världens största konferens för
intensivvård i Melbourne i Australien för att presentera våra
prekliniska resultat med Apta-1. Det var en viktig milstolpe då det
var första gången vi presenterat resultat direkt till
sjukvårdspersonal verksamma inom intensivvård. I november deltog vi i
BIO Europe i Hamburg, vilket var mycket givande, där vi fick
möjlighet att möta, tala och knyta kontakter med spännande
potentiella partners och andra viktiga externa intressenter från runt
om i världen.

Vidare har vi i vårt samarbete med Seattle Children's Research
Institute genererat goda resultat i förståelsen för sepsis och dess
sjukdomsförlopp och fått extern validering av Apta-1s potential,
vilket har öppnat dörrar för vidare samarbete. Generellt har vi sett
ett ökat intresse bland flera stora, kommersiellt som vetenskapligt,
seriösa intressenter och det är stärkande att se ett ökande fokus för
den här typen av genombrottsteknologi som oligionukletider/aptamerer
representerar och som möjliggjort den multiindikation som Apta-1
uppvisar.

Förtroende från aktieägare gav högt nyttjande i TO4

Tack vare det stora förtroende ni aktieägare har visat för oss kunde
vi i november meddela att den teckningsoption av serie TO4 som vi
haft ute nyttjades till hela 85% och därmed inbringade cirka 11,2
MSEK efter emissionskostnader till bolaget. Med förtroende i ryggen
och pengar i kassan kommer vi nu att kunna ta ytterligare steg framåt
i utvecklingsprocessen av Apta-1. Vi har mycket planerat inför det
kommande året och vi ser fram emot att kunna accelerera utvecklingen
av Apta-1 under 2020. Vi ser fram emot att dela dessa framsteg med er
så snart det är möjligt.

Fortsätter framåt i utvecklingen av Apta-1

Vår huvudkandidat Apta-1 har under det gångna året kunnat påvisa
starka studiedata som vidare verifierat läkemedelskandidatens förmåga
att skydda organen och öka chansen till överlevnad hos patienter som
drabbas av sepsis. Vi har ytterligare kunnat verifiera den
multiverksamma profil som gör Apta-1 så effektiv och inte minst unik.
Inför den fortsatta utvecklingen av Apta-1 kunde vi under november
meddela att Aptahem ingått avtal med CDMO:n Recipharm, ett samarbete
som vi ser mycket lovande på. Syftet är att tillsammans påbörja den
farmaceutiska formuleringen inför framtida fas 1-studier. Nu närmast
under det nya året fokuserar vi på att komma igång med
toxicitetsstudien, som kommer ligga till grund för kommande fas
1-studie.

Vi är dessutom igång med fortsatta uppskalningsstudier med Apta-1.
Såhär långt kan vi meddela att arbetet varit framgångsrikt och
fortlöper. Det jag kan säga är att vi tagit ytterligare steg framåt i
utvecklingsprocessen för Apta-1.

Några avslutande ord

Vi lämnar ett starkt år bakom oss och kapitaliserar på den fart vi har
när vi nu tar oss in i ett nytt år och ett nytt decennium. Vi har
mycket spännande i pipelinen framöver och jag ser fram emot att få
dela med oss av vad vi kommer att åstadkomma. Våra senaste
studieresultat indikerar att Apta-1 kan ha en inverkan på de negativa
mekanismer som uppstår vid autoimmuna sjukdomar. Vi kan fortsatt
konstatera att det inte finns någon liknande multi-target
läkemedelskandidat som Apta-1 mot sepsis på marknaden idag. Vi sitter
just nu i ett bra läge och vi ser positivt på den framtida
utvecklingen.

Vi är också medvetna om att det under året har skett vissa
fördröjningar på grund av de tillverkningsproblem vi har haft, och
att vi därför inte kunnat rapportera lika mycket som vi önskat. Med
detta i bakhuvudet vill jag rikta ett extra stort tack till er
aktieägare för det stöd som ni har visat under tiden. Det är tack
vare ert förtroende som vi har möjlighet att framöver accelerera
utvecklingen av Apta-1. Vi ser ljust på framtiden och fortsätter att
sträva efter att utveckla ett läkemedel som potentiellt både skyddar
organen och ökar överlevnaden hos de miljontals människor som varje
år drabbas av sepsis.

Slutligen vill jag också önska er en God Jul och ett Gott Nytt År!

Malmö den 19 december 2019

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aptahem/r/nyhetsbrev-december-2019,c2995217
https://mb.cision.com/Main/12121/2995217/1164642.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.