Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-01

Aptahem: Nyhetsbrev november 2019

VD kommentar
I detta nyhetsbrev gläder det mig att kunna presentera en
överblicksbild av Apta-1s unika multifunktionella verkningsmekanism
(mechanism of action; MoA). Vi vet att det är många av er som är
intresserade av den djupare vetenskapen och i och med NHP-studiens
omfång kan vi nu visa de större dragen för hur Apta-1 verkar under
sepsis-liknande förhållanden.

Stort bidrag från NHP-studien

Vi presenterade nyligen en NHP-rapport kring vår sepsis-kandidat
Apta-1 vilken tydliggjort samt bekräftat tidigare studieresultat och
därmed den arbetsteori runt dess verkningsmekanism. För att förklara
på ett övergripande sätt har vi illustrerat i en förenklad grafik på
hur sepsis propagerar i kroppen och hur Apta-1 kan motverka dess
förlopp vid olika stadier. Notera dock att denna grafik endast visar
de mekanismer Apta-1 nyttjar vid en sepsisliknande situation.

Vad vi vet idag så binder Apta-1 in på utsidan av olika celler i
kärlväggar och celler i cirkulationen, men går aldrig in i cellen och
dess kärna vilket betyder att Apta-1 inte påverkar dess genetiska
modulering. Apta-1 uppför sig som en antikropp med receptorer på
cellytan. Eftersom Apta-1 är en RNA-struktur (ingen antikropp) och
inte utvecklar immunogenicitet (vilket antikroppar gör) så undviker
vi risken att kroppen producerar antikroppar mot Apta-1. Detta ser vi
som en stor fördel.

Apta-1s preliminära MoA

För att så konkret som möjligt kunna beskriva Apta-1s MoA så har vi
utgått från en bakteriell infektion som drabbar koppen systemiskt (i
hela kroppen) vilket leder till första steget i sepsis. I
illustrationen nedan börjar förloppet i vänster hörna med
infektionens påverkan. Därefter är händelserna markerade numeriskt
(1-6) utifrån ett sepsisperspektiv med en textbeskrivning nedan.

[image]

1) Bakterier aktiverar koagulationskaskaden på ytan av blodkärlet
(endotelceller) och samtidigt aktiveras vita blodkroppar (monocyter).
De vita blodkropparna tillsammans med endotelceller producerar
toxiska mikropartiklar.

- Apta-1 hämmar obalansen i koagulationskaskaden dvs överproduktion
av koagel (blodplättar) samt reducerar mängden vita blodkroppar genom
att hämma dess producerande mekanism. Mikropartiklarna blir
neutraliserade av Apta-1.

2) Koagulationssystemet modulerar bildningen av fibrin (gula trådar)
dvs det trådsystem som aktiverar blodplättarna

- Apta-1 hämmar fibrinets effekt dvs aktiverar fibrinolysen som löser
fibrintrådarna så att tillväxt av plättar hämmas eller upplöses.

3) PAI-1 är en naturlig hämmare av fibrinolys och PAI-1 stimuleras av
sepsisinfektionen.

- Apta-1 hämmar produktionen av PAI-1

4) Celler som röda blodkroppar (erythrocyter) och blodplättar börjar
klumpa ihop sig och kan växa till en blodpropp.

- Apta-1 hämmar aggregationen av dessa celler genom att Apta-1 binder
in på cellernas utsida och hämmar ihopklumpningen.

5) Om kroppen inte får koagulationen i balans så aktiveras även
kroppens inflammatoriska system genom att endotelceller och vita
blodkroppar producerar pro-inflammatoriska budbärare (cytokiner t.ex.
IL-6). Dessa budbärare aktiverar andra vita blodkroppar (neutrofiler
och monocyter)

- Apta-1 hämmar produktionen av dessa pro-inflammatoriska budbärare
som i sin tur hämmar överaktiveringen av vita blodkroppar.

- Apta-1 stimulerar även kroppens naturliga anti-inflammatoriska
budbärare (cytokin IL-10) som motverkar inflammationen.

6) Överaktiverade vita blodkroppar och pro-inflammatoriska budbärare
börjar utsöndra giftiga ämnen som bryter ned vävnad (endotelceller) i
kärlväggen som leder till att kärlet börjar läcka och blodtrycket går
ned samt att syresättningen av livsviktiga organ försämras. Detta
leder slutligen till organ-dysfunktion och vävnadsdöd.

- 6a) Apta-1 reducerar aktiviteten av de mekanismer som leder till
nedbrytningen av kärlvävnaden

- 6b) Apta-1 binder in i kärlvävnaden och stimulerar återväxt av
vävnaden samt hämmar ytterligare nedbrytning.

Apta-1 täcker stora delar av sepsisförloppet

Sammanfattningsvis kan vi konstatera från denna förenklade grafiska
beskrivning av verkningsmekanismen att Apta-1 täcker in stora delar
av sepsisförloppet. Aptahem har ytterligare detaljer om
verkningsmekanismen som inte beskrivs här, till viss del beroende på
potentiella patentmöjligheter.

Om vi från genomförda studier tittar på de viktigaste markörerna för
sepsis, dvs överlevnad, välmående och organfunktion så är det
bekräftat att Apta-1 uppvisat mycket goda resultat så här långt. Med
detta så hoppas jag att Apta-1s stora potential som läkemedel har
förtydligats även för er och det gläder mig att kunna ge en inblick i
vår forskning om än översiktlig.

Malmö den 1 november 2019

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aptahem/r/nyhetsbrev-november-2019,c2951415
https://mb.cision.com/Main/12121/2951415/1134151.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.