Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-25

Aptahem: Yorkville Advisors Global tecknar 450 450 aktier i Aptahem genom konvertering av konvertibler

Aptahem AB (publ) ingick den 26 juni 2018 ett emissionsavtal med YA II
PN Ltd, en fond representerad av USA-baserade Yorkville Advisors
Global ("Yorkville"), som beskriver villkoren för emittering och
teckning av konvertibler som kan konverteras till nya aktier i
Aptahem ("Yorkville-avtalet").

Den första tranchen av 25 konvertibler enligt Yorkville-avtalet
emitterades av Aptahems styrelse den 26 juni 2018 till ett sammanlagt
värde om 2,5 miljoner SEK. Yorkville har den 24 oktober 2018 påkallat
konvertering av fem av dessa konvertibler för teckning av 450 450
aktier i Aptahem. Konverteringskursen per aktie uppgår till 1,11 SEK,
vilket motsvarar 90 % av det lägsta dagliga volymvägda
genomsnittspriset på Aptahems aktie under fem handelsdagar före dagen
för konverteringen. Genom konverteringen ökar bolagets aktiekapital
med 102 375,0004141 SEK till 3 707 328,65136 SEK och antalet aktier i
bolaget ökar med 450 450 till 16 312 246.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör
subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar
aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där
koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1,
bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som
utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder
till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter.
Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett
aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aptahem/r/yorkville-advisors-global-tecknar-45...
http://mb.cision.com/Main/12121/2653886/932823.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.