Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-17

AQ Group: AQ Group AB (publ) delårsrapport januari - juni 2017

Andra kvartalet, april - juni 2017
i sammandrag

· Nettoomsättningen ökade med 25 % till 1 077 MSEK (860)
· Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 19 % till 74 MSEK (92)
· Resultatet efter finansnetto (EBT) minskade med 22 % till 70 MSEK
(91)

· Resultatmarginal före skatt (EBT %) 6,5 % (10,6)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 3 % till 79
MSEK (76)

· Soliditeten uppgick till 60 % (60)
· Resultat per aktie efter skatt minskade med 23 % till 3,20 SEK
(4,18)

Sex månader, januari - juni 2017
i sammandrag

· Nettoomsättningen ökade med 25 % till 2 079 MSEK (1 661)
· Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 5 % till 161 MSEK (169)
· Resultatet efter finansnetto (EBT) minskade med 2 % till 163 MSEK
(167)

· Resultatmarginal före skatt (EBT %) 7,8 % (10,0)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 44 % till
94 MSEK (168)

· Resultat per aktie efter skatt minskade med 3 % till 7,40 SEK
(7,64)

VD har ordet

Marknaden

Andra kvartalet är vårt 91:a kvartal i rad med vinst. AQ:s andra
kvartal med en omsättning som överstiger en miljard. Den högsta
omsättningen i koncernens historia. Vi har varje år sedan starten 1:a
oktober 1994 dvs. under 22 år ökat omsättningen.

Vi är nöjda med tillväxten och kassaflödet är bättre än första
kvartalet 2017 men vi är inte nöjda med marginalen (EBT) 6,5 %. Vi
måste arbeta vidare med att förbättra marginalen.

Den organiska tillväxten för kvartalet var 10,1 % jämfört med 6,2 %
andra kvartalet 2016.

Andra kvartalet 2017 har en marginalglidning nedåt, dels på grund av
merkostnader i samband med ökande beläggning samt att vi inte har
lyckats höja kundpriserna i samma takt som råvarupriserna har ökat.
Det är viktigt att vi snabbt justerar våra kundpriser när
råvarupriserna ökar. Här har vi fortfarande ett arbete att göra. Vi
intensifierar nu också vårt arbete med att få vår leverantörsbas att
bli mer konkurrenskraftig. Vårt mål är att ha en resultatmarginal
före skatt på 8 %. Som vi tidigare har kommunicerat var andra
kvartalet 2016 ett kvartal som innehöll ett antal osedvanligt
lönsamma projekt inom telekom.

Det är högkonjunktur i industrin. Flera av AQ:s ledande industrikunder
visar god tillväxt. Detta förklarar delvis AQ:s höga organiska
tillväxt i andra kvartalet. Samtidigt upplever jag att vi tar
marknadsandelar inom flera affärsområden.

Successivt under året har flera av våra produktionsanläggningar haft
ökande beläggning och vi ser behov av ökade investeringar i
produktionskapacitet inom flera områden. Vi har skrivit avtal om att
köpa in en grannfastighet i Ungern. Vi förhandlar om ytterligare
produktionsytor i Polen samt planerar utökade ytor i Mexiko. Detta är
självklart ett positivt tecken på att våra kunder har en god
orderstock och att våra kunder har förtroende för AQ.

Vi har dock dragits med en del försenade leveranser till våra kunder
som kostat mycket pengar i form av expressfrakter, övertid och inhyrd
personal. Försenade leveranser kostar inte bara pengar utan den
största kostnaden är att det påverkar vårt förtroende och går stick i
stäv med vår värdering "We are reliable" och ett intensivt
förbättringsarbete pågår.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under andra kvartalet 2017
var bättre än första kvartalet 2017 och vi arbetar för att minska
kapitalbindningen i kundfordringar och varulager. Dock finns det
fortfarande ett tryck från kunder gällande utökade kredittider.

Förvärv

Gerdins övertogs den 3 oktober 2016. Det är vårt hittills största
förvärv sett till omsättning. Dotterbolagen i Gerdins har införlivats
i AQ:s befintliga affärsområden, dock ligger EBT-marginalen under
AQ:s mål. Vi har fått in kompetenta och hängivna medarbetare och
spännande kunder så vi ser positivt på framtiden för "Gerdins".

Vi tittar alltid på ett antal förvärvskandidater. Dels vill vi stärka
vår närvaro och förmåga i de tillväxtområden vi redan finns i. Vi
arbetar också med att följa några av våra viktiga kunder in i helt
nya geografiska områden.

Organisation

Som vanligt är vårt fokus på att anpassa oss efter kundernas krav och
verkliga efterfrågan. Det är en strategi som vi kommer att fortsätta
med, att vara snabbfotade och anpassningsbara oavsett
omvärldshändelser. Vår organisation bygger på entreprenörskap och det
är en grund i våra värderingar.

Utsikter

Min bedömning är att vi inom flera områden tar marknadsandelar och
även kommer in på nya marknader. Man skall dock vara medveten om att
det är en global konkurrens med åtföljande prispress som AQ lever i.

Med verksamhet i 12 länder och mer än 5 000 anställda är det viktigt
för oss att bevara vår enkelhet och snabbhet i beslutsfattande samt
att minimera den byråkrati som lätt kan uppstå i en större
organisation.

AQ är väl positionerade för nya förvärv såväl finansiellt som
ledningsmässigt.

Med starka relationer till världsledande kunder och engagerade
medarbetare ser jag positivt på framtiden med fortsatt tillväxt och
en stabil resultatnivå. En viktig del i detta är våra värderingar och
vår strävan efter att vara en "reliable" leverantör till ledande
industrikunder.

Claes Mellgren
Koncernchef

_________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, Claes Mellgren telefon, 070-592 83 38 eller CFO, Mia
Tomczak, telefon 070-833 00 80 eller IR, Glen Nilsson, telefon
070-654 40 03

Denna information är sådan information som AQ Group AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom koncernchef
Claes Mellgrens försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017 kl.
08:00.

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är
noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart
och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga
bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära
samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2016 ca
5 100 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen,
Mexiko, Polen, Italien, Thailand, Ungern och Serbien.

År 2016 hade AQ en omsättning på ca 3,3 miljarder SEK, och sedan
koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje
kvartal.

AQ har högsta kreditvärdighet AAA enligt Bisnode.

www.aqg.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aq-group/r/aq-group-ab--publ--delarsrapport-ja...
http://mb.cision.com/Main/11536/2327118/710318.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.