Du är här

2018-07-19

AQ Group: AQ Group AB (publ) delårsrapport januari - juni 2018

Andra kvartalet, april-juni 2018
i sammandrag

· Fortsatt god tillväxt främst genom förvärv, men marginaler och
kassaflöde kräver fortsatt förbättringsarbete

· Nettoomsättningen ökade med 13,6 % till 1 224 MSEK (1 077)
· Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 22,4 % till 58 MSEK (74)
· Resultatet efter finansnetto (EBT) minskade med 21,4 % till 55
MSEK (70)

· Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 4,5 % (6,5)
· Kassaflödet från löpande verksamheten minskade med 54,9 % till 35
MSEK (79)

· Soliditeten uppgick till 54 % (60)
· Resultatet per aktie efter skatt minskade med 20,6 % till 2,54 SEK
(3,20)

Sex månader, januari-juni 2018
i sammandrag

· Nettoomsättningen ökade med 11,3 % till 2 314 MSEK (2 079)
· Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 19,8 % till 129 MSEK (161)
· Resultatet efter finansnetto (EBT) minskade med 23,9 % till 124
MSEK (163)

· Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 5,4 % (7,8)
· Kassaflödet från löpande verksamheten minskade med 25,2 % till 70
MSEK (94)

· Resultatet per aktie efter skatt minskade med 23,2 % till 5,68 SEK
(7,40)

VD har ordet

I enlighet med vår strategi har vi har en fortsatt stark tillväxt, som
i det andra kvartalet uppgick till 13,6% varav 2,3 % organisk
tillväxt.

Jag skulle dock ha velat leverera min sista rapport med bättre
resultatmarginal och kassaflödessiffror. Resultatmarginalen uppgick
till 4,5% och kassaflödet var svagt på grund av tillväxten och
lageruppbyggnad. Vi har initierat åtgärdsprogram för att förbättra
även dessa nyckeltal framöver.

Vi har två bolag där avveckling pågår och beräknas vara färdig i
september, AQ Welded Structures och "AQ Thailand". Vi har ett
ytterligare bolag som har stora leverans- och lönsamhetsproblem,
flertal åtgärder pågår med kraftig rationalisering av verksamheten
samt även prishöjningar till kunder men vi har långt kvar till
acceptabel leveranssäkerhet och lönsamhet. Tar vi bort dessa tre
verksamheter så blir marginalen 7 %.

Vårt mål är 8 % vilket innebär att vi ligger under vår målsättning.

I Kina har vi skrivit ner en kundfordring med 5 MSEK, ärendet är nu
överlämnat för indrivning.

Det är väldigt ovanligt att vi har kundförluster, vi har normalt långa
betalningsvillkor till våra kunder, några betalar sent men de
betalar.

AQ Welded Structures med produktion i Ludvika har haft förluster under
lång tid, och så även under första halvåret i år. Verksamheten
beräknas vara avvecklad under september månad. En avdelning inom AQ
Components Västerås har bildats för produkter innehållande avancerad
svetsning. Övriga produkter flyttas till andra AQ-enheter.

AQ satte upp en verksamhet i Thailand för att följa en viktig kund.
Kundens försäljningar har dock minskat. Minskande volymer och
ständiga förluster har lett till att vår verksamhet i Thailand stängs
under september månad och AQ kommer att försörja kunden med
tillverkning från vårt kinesiska bolag AQ Components.

Vår affär inom telekom i Kina är minskande men glädjande nog vinner vi
nya affärer i Kina bl.a. komponenter till bilsäkerhet.

Efterfrågan på stora gasturbiner är fortsatt lågt, vilket fortsatt
påverkar vårt bolag i Ungern negativt. Positivt är att vi börjat
leverera till mindre gasturbiner och reparationer av detaljer till
flygmotorer.

Vi har fortsatta lönsamhetsproblem med leveranser av plåtartiklar i
höga volymer till kommersiella fordon i Sverige. Åtgärdsprogram pågår
men det kommer att ta lång tid att uppnå önskad leveranssäkerhet och
lönsamhet.

Bolaget i Mexiko har fått en ny VD och har under juni månad invigt en
ny större produktionslokal.

Vår verksamhet inom medicinsk teknik växer och utvecklas mycket väl.
Vår affär med induktiva komponenter i Indien expanderar kraftigt och
vi har därför lagt det i ett separat bolag för ökat fokus.

Vi ser även under andra kvartalet inom flera områden försök till
fortsatta prishöjningar från ett antal leverantörer.

Vi har under första halvåret fortsatta utmaningar med ökade ledtider
av råmaterial och komponenter vilket leder till försenade leveranser
till våra kunder. Detta kostar mycket pengar i form av
expressfrakter, övertid och inhyrd personal. Den största kostnaden är
dock att det påverkar vårt förtroende och går stick i stäv med vår
värdering "We are reliable".

Lagervärdet har fortsatt vuxit klart snabbare än vår
försäljningstillväxt. Arbetet med ett specifikt
lagerreduktionsprojekt är nu genomfört i form av ett pilotprojekt i
en av våra polska verksamheter. Vi håller nu på och utvärderar
resultatet och under augusti månad kommer vi att ta ett beslut hur vi
skall gå vidare. Det är viktigt att vi får till ett bättre arbetssätt
samt bygger en ökad kompetens inom detta område.

Förvärv

Förvärv är en betydelsefull del av AQ:s strategi för att stärka
närvaron och förmågan inom de produktmässiga och geografiska områdena
där vi ser möjligheter till tillväxt och förbättrad lönsamhet. En
annan central del av förvärvsstrategin är att följa några av våra
viktigaste kunder in i helt nya geografiska områden.

Den 3:e april förvärvade vi Mecanova OY med fabrik i Nivala Finland
samt Mecanova OÜ med fabrik i Pärnu Estland. Mecanova har ett gott
renommé hos kunderna men har dragits med en svag balansräkning.
Balansräkningen är nu uppstädad och förtroendet hos leverantörerna
ökar. Verksamheten i Estland håller på att integreras i vårt
ursprungliga bolag i Estland. Det kompletterar AQ:s verksamhet i
Pärnu på ett mycket bra sätt. Vi är också glada att få en verksamhet
på den växande finska marknaden.

Förvärvet av B3CG:s bolag i USA och Kanada ger oss en stark plattform
för vidare expansion i Nordamerika. Extra positivt var det att
förvärvet skedde i samråd med en av våra största globala kunder.
Verksamheterna utvecklades enlig plan under kvartalet.

Organisation

Som vanligt är vårt fokus att anpassa oss efter kundernas krav och
verkliga efterfrågan. Det är en strategi som vi kommer att fortsätta
med, att vara snabbfotade och anpassningsbara oavsett
omvärldshändelser. Vår organisation bygger på entreprenörskap vilket
är en grundbult i våra värderingar.

Utsikter

Vi arbetar med stängningen av två bolag samt extra med ett specifikt
bolag att förbättra leveranssäkerhet och produktivitet. Under hösten
fortsätter arbetet med att minska kapitalbindningen i lager.

Viktigt att se allt bra som göres på andra håll i koncernen förutom
våra problembolag. Vi har efter perioden beslutat investera i en ny
3D laser i Lyrestad Sverige för att öka vår konkurrenskraft inom bl.a
prototyptillverkning. Bulgarien, Mexiko, några svenska enheter samt
snart i Polen har vi byggt upp kapacitet för utökad produktion.

Vår riktlinje är att långsiktigt vara en stabil, växande och lönsam
koncern. Vi har en stark finansiell position och entreprenörer som är
verksamma i dotterbolagen. Vi tycker om att göra affärer med kunden i
fokus. Våra medarbetare och ledare gör ett bra jobb och det kommer
även i framtiden att ge utslag i nya affärer och ett stabilt
resultat.

AQ är väl positionerade för nya förvärv såväl finansiellt som
ledningsmässigt. Med starka relationer till världsledande kunder och
engagerade medarbetare skall vi jobba hårt med fortsatt tillväxt,
kassaflöde och en stabil resultatnivå. En viktig del i detta är våra
värderingar och vår strävan efter att vara en "Reliable" leverantör
till ledande industrikunder.

Claes Mellgren

Koncernchef

__________________________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, Claes Mellgren telefon, 070-592 83 38 eller CFO, Mia
Tomczak, telefon 070-8330080

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom Claes Mellgrens försorg, för offentliggörande den 19
juli 2018 kl. 08:00 CET

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är
noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart
och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga
bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära
samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2017 ca
5 500 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen,
Mexiko, Polen, Italien, Thailand, Ungern och Serbien.

År 2017 hade AQ en omsättning på ca 4,0 miljarder SEK, och sedan
koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje
kvartal.

AQ har högsta kreditvärdighet AAA enligt Bisnode.

www.aqg.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aq-group/r/aq-group-ab--publ--delarsrapport-ja...
http://mb.cision.com/Main/11536/2577837/880517.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.