Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

AQ Group: AQ Group AB (publ) delårsrapport januari - september 2017

Tredje kvartalet, juli - september 2017
i sammandrag

· Nettoomsättningen ökade med 28 % till 923 MSEK (723)
· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 21 % till 64 MSEK (53)
· Resultatet efter finansnetto (EBT) ökade med 16 % till 61 MSEK
(53)

· Resultatmarginal före skatt (EBT %) 6,6 % (7,3)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 14 % till
57 MSEK (67)

· Soliditeten uppgick till 62 % (64)
· Resultat per aktie efter skatt ökade med 7 % till 2,77 SEK (2,58)
Nio månader, januari - september 2017
i sammandrag

· Nettoomsättningen ökade med 26 % till 3 002 MSEK (2 385)
· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1 % till 225 MSEK (222)
· Resultatet efter finansnetto (EBT) ökade med 2 % till 224 MSEK
(220)

· Resultatmarginal före skatt (EBT %) 7,5 % (9,2)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 36 % till
151 MSEK (235)

· Resultat per aktie efter skatt minskade med 0,5 % till 10,17 SEK
(10,22)

VD har ordet

Marknaden

Tredje kvartalet är vårt 92:a kvartal i rad med vinst. Vi har varje år
sedan starten 1:a oktober 1994 dvs. i 23 år ökat omsättningen.

Den organiska tillväxten för kvartalet var 14,7 % jämfört med 2,1 %
samma period år 2016.

Tillväxten under kvartalet är utmanande.
Det är högkonjunktur i industrin. Flera av AQ:s ledande industrikunder
visar god tillväxt. Detta förklarar delvis AQ:s höga organiska
tillväxt i tredje kvartalet. Samtidigt upplever jag att vi tar
marknadsandelar inom flera affärsområden.

Successivt under året har flera av våra produktionsanläggningar haft
ökande beläggning. Vi ser behov av ökade investeringar i
produktionskapacitet inom flera områden. Vi har under tredje
kvartalet:

- Köpt in en grannfastighet i Ungern.
- Skrivit avtal om ytterligare produktionsytor i Polen.
- Planerat för utökade produktionsytor i Mexiko.
Detta är självklart ett positivt tecken på att våra kunder har en god
orderstock och att våra kunder har förtroende för AQ.

Vi har en tid haft en del försenade leveranser till våra kunder som
kostat mycket pengar i form av expressfrakter, övertid och inhyrd
personal. Vi har under tredje kvartalet förbättrat situationen
internt men ett ökande problem är försenade leveranser och ökade
ledtider av råmaterial och komponenter i flera sektorer. Försenade
leveranser kostar inte bara pengar utan den största kostnaden är att
det påverkar vårt förtroende och går stick i stäv med vår värdering
"We are reliable".

Lagervärdet har vuxit snabbare än tillväxten i vår försäljning. Vi
kommer därför under fjärde kvartalet att initiera ett
lagerreduktionsprojekt för att få ner kapitalbindningen och förbättra
våra rutiner.

Vi måste även jobba vidare med att förbättra våra marginaler. Tredje
kvartalet blev resultat marginalen före skatt (EBT %) 6,6 %. Vårt mål
är 8 %, och ackumulerat för året ligger EBT-marginalen på 7,5%,
vilket innebär att vi ligger strax under vår egen målsättning.

AQ är inget kvartalsdrivet bolag. Vår riktlinje är att långsiktigt
vara en stabil och lönsam koncern. Vi vill ha en stark finansiell
position och entreprenörer som driver dotterbolagen. Vi tycker om att
göra affärer. Kunden i fokus, det är viktigast för oss.

Förvärv

Efter att vi noterades på Nasdaq i januari månad så har inflödet av
förvärvsobjekt ökat speciellt från utlandet.

Marginalen i "Gerdins" 'är nu på ungefär motsvarande nivå som övriga
koncernen.

Vi tittar alltid på ett antal förvärvskandidater. Dels vill vi stärka
vår närvaro och förmåga i de tillväxtområden vi redan finns i. Dels
arbetar vi med att följa några av våra viktiga kunder in i helt nya
geografiska områden.

Organisation

Som vanligt är vårt fokus att anpassa oss efter kundernas krav och
verkliga efterfrågan. Det är en strategi som vi kommer att fortsätta
med, att vara snabbfotade och anpassningsbara oavsett
omvärldshändelser. Vår organisation bygger på entreprenörskap vilket
är en grund i våra värderingar.

Utsikter

Min bedömning är att vi tar marknadsandelar inom flera områden och
även kommer in på nya marknader. Man skall dock vara medveten om att
AQ lever i en global konkurrens med åtföljande prispress.

Med verksamhet i 12 länder och med 5 480 anställda är det av största
vikt för oss att bevara vår enkelhet och snabbhet i beslutsfattande
samt att minimera den byråkrati som lätt kan uppstå i en större
organisation.

AQ är väl positionerade för nya förvärv såväl finansiellt som
ledningsmässigt.

Med starka relationer till världsledande kunder och engagerade
medarbetare ser jag positivt på framtiden med fortsatt tillväxt och
en stabil resultatnivå. En viktig del i detta är våra värderingar och
vår strävan efter att vara en "reliable" leverantör till ledande
industrikunder.

Claes Mellgren
Koncernchef

__________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, Claes Mellgren telefon, 070-592 83 38 eller CFO, Mia
Tomczak, telefon 070-833 00 80 eller IR, Glen Nilsson, telefon
070-654 40 03

Denna information är sådan information som AQ Group AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom koncernchef
Claes Mellgrens försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl.
08:00.

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är
noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart
och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga
bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära
samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2016 ca
5 100 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen,
Mexiko, Polen, Italien, Thailand, Ungern och Serbien.

År 2016 hade AQ en omsättning på ca 3,3 miljarder SEK, och sedan
koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje
kvartal.

AQ har högsta kreditvärdighet AAA enligt Bisnode.

www.aqg.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aq-group/r/aq-group-ab--publ--delarsrapport-ja...
http://mb.cision.com/Main/11536/2374548/741788.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.