Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-25

AQ Group: AQ Group ansöker om börsnotering

Viktig information

Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt
eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Hongkong, Japan,
Nya Zeeland, Sydkorea, Singapore, Sydafrika, Schweiz, USA eller något
annat land där sådan åtgärd skulle kräva andra åtgärder utöver vad
som följer av svensk lag.

Informationen i detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte
en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på
annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i AQ Group AB.
Inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras enligt
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller i
enlighet med andra regler eller föreskrifter i något annat land än
Sverige och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA
eller något annat land där sådan överföring eller erbjudande kan vara
otillåten, eller till personer med hemvist i något sådant land eller
på grund av sådana personer, förutom i enlighet med undantag från,
eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskraven i
Securities Act eller liknande lagstiftning i ett annat land.

AQ Group AB (publ) ansöker om upptagande till handel på Nasdaq
Stockholms huvudmarknad

AQ Group AB har tidigare informerat om att man givit in en preliminär
ansökan om upptagande av bolagets aktier till handel på Nasdaq
Stockholms huvudmarknad. Bolaget har nu lämnat in en slutlig ansökan.
Planerad första dag för handel är den 12 december 2016, vilket i så
fall innebär att sista dag för handel på AktieTorget blir den 9
december 2016.

Prospekt med anledning av ansökan är för närvarande planerat att
offentliggöras omkring den 9 december 2016. Börsnoteringen är inte
förenad med någon nyemission, försäljning eller annat erbjudande till
marknaden.

För ytterligare information kontakta:

Koncernchef: Claes Mellgren 070-592 83 38

Styrelsens ordförande: P-O Andersson 070-526 90 77

Allmänt om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är
noterat på AktieTorget.

Koncernen består av rörelsedrivande bolag som var och ett utvecklar
sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar
efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med
kunden.

AQ har ca 4 900 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien,
Italien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Serbien, Thailand och Ungern.
År 2015 hade AQ en omsättning på ca 2,9 miljarder SEK.

AQ har högsta kreditvärdighet AAA.

www.aqg.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aq-group/r/aq-group-ansoker-om-borsnotering,c2...
http://mb.cision.com/Main/11536/2130843/595248.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.