Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-12-30

Är köpläge för den långsiktige - favoriten bland fastighetsaktier

wysiwyg_image

Foto: Christoffer Ahnemark, pressbild

För aktiesparare som varit med under flera år är Christoffer Ahnemark ett välkänt namn, då han tidigare varit analytiker hos Aktiespararna.

Sedan ett par år tillbaka är han förvaltare på fondbolaget Origo med ansvar för fonden Origo Seleqt, en fond som ämnar att investera oupptäckta eller missuppfattade nordiska småbolag med hög kvalitet och goda tillväxtmöjligheter.

Vad har förvaltaren att säga om sina innehav och om börsåret 2023?

Börsåret 2022 har varit omtumlande och vi har sett såväl stora nedgångar som en relativt kraftig återhämtning de senaste månaderna. Att ständigt ha ett öppet sinne och lära sig är essentiellt och för Aktiespararen berättar fondförvaltaren några av de iakttagelser och lärdomar han dragit. 

”Marknaden har varit tydligt makrostyrd under 2022, där de breda penseldragen avgjort riktningen för många aktier. Den operativa utvecklingen av många verksamheter har varit av mindre betydelse när vi genomlevt historiska makrohändelser som kriget i Ukraina, galopperande inflation i G-20 länderna och en historisk räntestorm, ” konstaterar Ahnemark och fortsätter med sin tro och prognos inför 2023.

 ”Marknadsdynamiken tror jag kommer förändras nästa år, när fokus flyttas från makro till mikro och vad bolagen faktiskt presterar i termer av intäkter, resultat och kassaflöden. Det gäller särskilt småbolagsaktier. I en starkt föränderlig omvärld är det viktigt att ha en tät dialog med bolagen för att förstå vad som händer i verkligheten. Under året har vi därför intensifierat antal bolagsbesök. När vi går in i 2023 har vi ett rekordstort bibliotek av potentiella portföljkandidater. ”

Ett år för stockpickers 

Vidare är den lugna och rationella fondförvaltaren tämligen övertygad om att 2023 kommer bli ett bra börsår för de som har kunskapen att hitta bra bolag som är felprisatta av övriga marknadsaktörer.  

”2023 blir sannolikt stockpickerns år. Just nu råder en rekordstor värderingsspridning på den nordiska aktiemarknaden. I vissa fall är värderingsskillnaden befogad, i andra fall är diskrepansen inte fundamentalt motiverad utan snarare en funktion av sektor- och flödesdriven handel hos kortsiktiga investerare. Det skapar utrymme för långsiktiga. Skrämt kapital tenderar att överdriva risker och underskatta möjligheter. Det är stor skillnad på bolag och bolag samt vilket skick företagen går in i den här krisen i. Välskötta företag kan agera framåtlutat och stärka den långsiktiga affären, medan svagare kort får agera reaktivt.”

Erfarna investerare vet att prognostisera för framtiden är ett tveeggat svärd, då det är ytterst sällan som det blir som vi alla tror och förbereder oss inför. Med detta som utgångspunkt är Ahnemark försiktigt optimistisk inför 2023. 

”Att sia om framtiden är alltid svårt. Trots alla oroshärdar känner vi oss optimistiska inför 2023. Den pågående krisen i Europa är en kris vi måste investera oss ur, vilket driver capex-cykeln. Det som talar för ett bra börsår är att värderingarna i småbolagssegmentet tagit höjd för sämre tider samtidigt som ränte- och inflationstoppen ligger nära i tiden. På den negativa sidan finns förstås hur djup konjunktursvackan blir samt risken för ytterligare försämringar av den geopolitiska situationen i Europa och Asien.”

Dansk VVS-leverantör största innehavet

Fondens i särklass största innehav är Bröderna A & O Johansen, ett bolag som levererar produkter och tjänster inom VVS, el, avlopp och dränering, samt vattenförsörjning. 

”Vi gillar A&O Johansen av flera anledningar. Den välskötta verksamheten har flyttat fram positionen de senaste åren och tagit tydligt med marknadsandelar. Efter ett omfattande investeringsprogram, både i kapacitetsutbyggnad och digital transformation, står bolaget inför ytterligare effektivitetsförbättringar. Det nya robotlagret och förvärvet av EA säkrar tillväxten kommande år samtidigt som den gröna omställningen kräver stora investeringar i alltifrån värme, energieffektivisering till ventilation. Därtill föreligger stora investeringsbehov inom vattendistributionen i såväl Danmark som Sverige, vilket driver efterfrågan strukturellt”, berättar Ahnemark och lyfter fram den, relativt svenska och andra nordiska aktörer inom samma segment, låga värderingen.  

”Att kunna köpa en digital, dansk marknadsetta inom grossistledet till halva multipeln jämfört med valfri installatör på Stockholmsbörsen, är klart attraktivt enligt oss. Även om aktivitetsnivån kommer falla inom byggindustrin nästa år, drivs A&Os kärnaffär i stället av service och underhåll. När nybyggnationen faller blir man i regel mer mån av att ta extra bra hand om den befintliga fastighetsstocken. Läckande rör behöver åtgärdas även i en lågkonjunktur. Vi är övertygade om att A&O kommer att befinna sig någon helt annanstans om tre till fem år. ”

Springer in i krisen, inte från den

Även fastighetsbolag finns att finna i Origo Seleqt. Ett av dem är Diös, vars bestånd är beläget i Norrland.

”Fastighetssektorn har upplevt en dramatisk omprissättning i och med räntestegringen under 2022. På senare tid har vi börjat ta hem vinster i räntevinnare för att bygga långsiktiga positioner i fastighetssektorn. Det brukar sägas att riktiga investerare springer mot krisen och inte därifrån. På sina håll hittar vi nu attraktiva möjligheter och är nettoköpare”, berättar Ahnemark och går sedan in på fastighetsbolaget Diös.  

”Diös är ett av våra fastighetsinnehav. Bolaget har en tydlig kassaflödesprofil med fastigheter belägna i växande städer i norra Sverige. Den marknadsledande ställningen på tio norrländska orter – som till exempel Umeå, Östersund, Åre och Luleå - gör bolaget unikt positionerat för att dra fördel av de historiska industrisatsningarna som rullas ut. Ljusa utsikter kombinerat med en attraktiv värdering, gör Diös till en av våra sektorfavoriter. Avsaknad av komplext korsägande samt en begriplig kapitalstruktur är andra fördelar.”  

AQ Group – ett kvalitetsbolag

Ett sista bolag vi hinner med att behandla är det något mer i det dolda agerade AQ Group, som sällan omnämns när serieförvärvare diskuteras.  När bolagets historik studeras framkommer att det med rätta bör tituleras som ett beprövat kvalitetsbolag. 

”Kvalitet kan betyda olika saker för olika investerare. För oss på Origo innebär kvalitet att verksamheten är välskött och har en förmåga av att kunna leverera starka resultat i såväl goda som mer utmanande tider. AQ har en bevisad historik av lönsamhet över hela cykeln. Sedan starten 1994 har bolaget gått med vinst varje kvartal. Efterfrågan och rörelsemarginalen varierar över åren, men AQ har en förmåga att alltid komma tillbaka starkt efter svackor i konjunkturen.”

Ett mått av kvalitet är att vara en vinnare i dåliga tider. 

”Faktum är att entreprenörsdrivna AQ ofta gör sina bästa affärer i just sämre tider. När pilarna pekar nedåt i industrin kan bolaget använda sin starka balansräkning och djupa industriella kunnande till att göra värdeskapande förvärv av fabriker som antingen hamnat på obestånd eller som av olika anledningar haft svårt att hävda sig konkurrensmässigt. Kostnadskontroll och en genomtänkt M&A-modell skapar på så vis stora värden över tid.”

Affärsmodellen i fokus under analysprocessen

Vad krävs för att få en plats i Origo Seleqt? 

”På Origo använder vi oss av en förändringsdriven analysmodell som vi kallar Origo-modellen. Vi identifierar tidigt olika värdedrivare och tar ett större perspektiv när vi analyserar olika verksamheter. Värdeskapande genom förändring är en process vi tror mycket på”, svarar han och lyfter därefter fram affärsmodellen som en viktig del av analysen.

”När det kommer till processen lägger vi mycket fokus på affärsmodellen. Vi vill investera i bolag med starka affärsmodeller som har en bevisad förmåga av att kunna tjäna pengar. Med ett investeringsperspektiv på tre till fem år, lyfter vi även blicken längre än de flesta. Kortsiktigheten är påtaglig i dagens marknad. Det finns betydande möjligheter till tidsarbitrage i rådande börsklimat. Om du klarar av att vara uthållig, kommer belöningen tids nog.” 

Innan vi tyvärr måste lämna Origo skickar Ahmemark med ett tänkvärt och passande citat till otålighet och uthållighet. 
”Som Warren Buffett uttryckt det: aktiemarknaden är en effektiv transfereringsmaskin från den otåliga investeraren till den tålmodige. Det ligger mycket i det. På Origo försöker vi aktivt applicera det tankesättet i vår förvaltning.”