Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-16

Arc Aroma Pure AB : 161216 Delårsrapport Q1-Q2 2016/2017

Pressmeddelande 2016-12-16
Delårsrapport 2016-05-01 - 2016-10-31
Sammanfattning av Q1-Q2 2016/2017 för koncernenFöljande sammanfattning avser perioden Q1 - Q2, 2016-05-01 - 2016-10-31

* Intäkterna för perioden uppgick till 5,38 MSEK(4,33 MSEK) *
* Resultatet för perioden uppgick till 8,82 MSEK(-4,39 MSEK)
* Likvida medel uppgick till 19,66 MSEK därutöver korta placeringar om 0,03
MSEK(6,30 MSEK, därutöver korta placeringar om 3 MSEK)
* Antal aktier uppgick till 8 827 727 stycken(8 132 727 stycken)
* Vinst per aktie blev 0,99 SEK(-0,54 SEK)

*) I Intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader

Sammanfattning av Q2 2016/2017 för koncernenFöljande sammanfattning avser perioden Q2 2016-08-01 - 2016-10-31.

* Intäkterna för perioden uppgår till 3,45 MSEK*
* Resultatet för perioden uppgår till 11,55 MSEK
* Vinst per aktie 1,31 SEK

*) I Intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader

Sammanfattning av Q1-Q2 2016/2017 för moderbolagetFöljande sammanfattning avser perioden Q2 2016-05-01 - 2016-10-31 med
jämförelseperiod Q2 2015-05-01 - 2015-10-31.

* Intäkterna för perioden uppgick till 5,33 MSEK(4,28 MSEK) *
* Resultatet för perioden uppgick till 10,61 MSEK(-3,63 MSEK)
* Likvida medel uppgick till 19,36 MSEK, därutöver kortfristiga placeringar
om 0,03 MSEK(0,62 MSEK resp. 8,84 MSEK)
* Antal aktier uppgick till 8 827 727 stycken(8 132 727 stycken)
* Vinst per aktie blev 1,20 SEK(-0,45 SEK)

*) I intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader.

Sammanfattning av Q2 2016/2017 för moderbolagetFöljande sammanfattning avser perioden Q2 2016-08-01 - 2016-10-31 med
jämförelseperiod Q2 2015-08-01 - 2016-10-31 2015/2016..

* Intäkterna för perioden uppgår till 3,45 MSEK(2,28 MSEK) *
* Resultatet för perioden uppgår till 12,78 MSEK(-2,23 MSEK)
* Vinst per aktie 1,47 SEK(-0,27 SEK)

*) I Intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader

Kommentarer från VDFokus har varit bättre struktur och färdigställande.

Under kvartalet har ny organisation satts på plats och är nu redo inför att
våra nya VD tillträder 1 januari 2017. Det kommer att skapa goda
förutsättningar för kommersiella framgångar på marknaden och med effektiv
leveranskapacitet. Under kvartalet har bolaget stärkt sin balansräkning
betydligt.

Teknik

Generator version 5
Version 5 av generatorn har i huvudsak används i samband med pilottester med
oliveCEPT i Italien. Version 5 har inte utvecklats vidare under kvartalet,
och kommer successivt att fasas ut under 2017.

Generator version 6
Version 6 av generatorn har under kvartalet färdigställts och omfattande
interna tester har genomförts. Fullskaliga och kontinuerliga tester hos kund
kommer att startas under december. Testerna har visat ökad driftsäkerhet,
lägre slitage samt förbättrad energieffektivitet. Designad funktionalitet
uppnås enligt plan.

Ny kammare
Arbetet att ta fram en ny kammare har tagit stora kliv framåt. Vi har nu flera
lovande kandidater, tester av dessa pågår såväl i vårt laboratorium som
externt ute hos kunder. Utmaningen har varit att hitta en lösning som är både
effektiv och hållbar. Kammaren, eller delar av den, är förbrukningsdetaljer.
Därför är även kostnaden en viktig parameter, kammaren skall generera
återkommande intäkter. Vi har utvecklat kammaren internt med stöd av
simuleringsprogram och 3D cad, tillverkningen av våra olika kandidater har
skett med stöd av externa hantverkare. För att pressa såväl kostnader som
leveranstider har vi på senare tid också utnyttjat avancerade 3-D skrivare.

De första testerna ser lovande ut och är i linje med våra simuleringar. I
försöken studerar effektivitet i form av mer olivolja eller ökat biogasutbyte
men även hållbarhet över tid. Valet av material i kammarhuset och
elektroderna är viktigt inte minst med tanke på att en del applikationer
handlar om livsmedel. De kammare som tagits fram har anpassats till den
kraftfulla CEPT® generatorn version 6. Vid sidan om mer kraft genererar
version 6 bipolära pulser vilket ställer nya krav. Vårt mål står fast, det är
att ha en ny en produkt som är redo för lansering inom kort.

Organisation

Ny organisationsstruktur är på plats. Det medför ett ökat fokus på processer
och strukturer, vilket har medfört bättre effektivitet. Bolaget är i en
omvandlingsfas från innovationsbolag till teknik och utvecklingsbolag med en
ny plattform för marknad och försäljning.

Kunder

oliveCEPT®
Under hösten har fullskaliga tester genomförts i Italien, i såväl laboratorie-
och industriell miljö. Testerna har skett i samarbete med en industiell
partner och Universitetet i Perugia. Resultaten påvisar betydande
produktionsökning samt förbättrad kvalitet av kallpressad olivolja.
Slutrapport beräknas vara klar under februari.

dynaCEPT(TM)
Projektet i Klippan fortsätter att leverera. Klippan är ett viktigt
referensprojekt. Tidigare driftproblem är åtgärdade.

bioCEPT®
Jordberga har genomgått en teknisk analys och uppdatering. Analysen visar att
CEPT-tekniken(Generator och kammare) fungerar väl, men implementeringen i
biogas anläggningen har varit bristfällig. Efter justering av systemet kommer
en ny test period att genomföras med start under mitten av december. Testen
kommer att genomföras med nya Generator ver. 6. och ett testprogram för nya
teser för behandlingskammare kommer att utvärderas parallellt.

Kund projekt

Förutom ett antal seriösa förfrågningar, arbetar vi konkret med ett 10-tal nya
förfrågningar, utöver nedan redovisade specifika projekt.

Kina - Kunden är Qingdao Water Ltd
Projektet i Kina är en container lösning där containern byggs i Kina med en
inhemsk partner som också tar ansvar för driften. Vi kommer att etablera två
linjer och sedan utvärdera ökad gasproduktionen och minskat slam. Vi är igång
med att etablera bolag och anställa personal för driftsättning. Projektet är
i full gång och idrifttagning kommer att ske efter det Kinesiska nyåret.

OptiFreeze AB
Efter kvartalet har leveranstester och provdrift genomförts och uppfyller
kundspecifikation. Kundanpassad styrenhet levereras under Q1 2017.

Helsingborg - Kunden är OX2 Produktion AB
Projektet är startat, och beräknas vara i drift under senare delen av januari.

Finansiering

Kassaflöde
Vi har en stabil finansiell situation med 1 MSEK per månad i negativt
kassaflöde och 19,6 i likvida medel på bankkonto.

Emissionen
Nyemissionen som genomfördes i maj gav ett kapitaltillskott på cirka 12 MSEK.

Försäljning av OptiFreeze-aktier
Försäljningen av aktierna i vårt intressebolag OptiFreeze gav ett
kapitaltillskott på 15,7 MSEK med en positiv resultateffekt på 14,3 MSEK. Det
resterande innehavet om 1 613 800 aktier i OptiFreeze var per den 31/10-2016
värt 46 MSEK. OptiFreeze utvecklar en patenterad frysteknik baserad påCEPT®
-plattformen och är idag nära ett industriellt genombrott i samarbete med
viktiga partners.

Framtid
Med alla positiva resultat från våra testanläggningar, med en intressant
pipeline och en välfylld kassa tycker jag att framtiden är ljus. Nu när jag
kommer att som VD för Arc Aroma Pure lämna över till Johan Möllerström är vi
redo för att kommersialisera den tekniska plattform som bolaget har utvecklat
de senaste åren med betoning på det senaste året. Vi är väl förberedda för
att flytta fram våra positioner ytterligare och det är vår ambition att under
2017 nå ett neutralt kassaflöde.

Lund den 16 december 2016

P-O Rosenqvist, vd Arc Aroma Pure

AAP Dela?rsrapport Q1-Q2 16/17.pdf
http://hugin.info/171458/R/2065887/775562.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arc Aroma Pure AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.