Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-20

Arc Aroma Pure AB : 170320 Delårsrapport 2016-05-01 - 2017-01-31

Delårsrapport 2016-05-01 - 2017-01-31Sammanfattning av Q1-Q3 2016/2017 för koncernen

Följande sammanfattning avser perioden Q1 - Q3, 2016-05-01 - 2017-01-31 31 med
jämförelseperiod Q3 2015-05-01 - 2016-01-31.

* Intäkterna för perioden uppgick till 8,8 MSEK(6,2 MSEK) *
* Resultatet för perioden uppgick till 5,1 MSEK(-7,6 MSEK)
* Likvida medel uppgick till 14,4 MSEK därutöver korta placeringar om 0,03
MSEK(3,3 MSEK, därutöver korta placeringar om 2,2 MSEK)
* Antal aktier uppgick till 8 827 727 stycken(8 132 727 stycken)
* Vinst per aktie blev 0,57 SEK(-0,9 SEK)

*) I Intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader.

Sammanfattning av Q3 2016/2017 för koncernen

Följande sammanfattning avser perioden Q3 2016-11-01 - 2017-01-31 med
jämförelseperiod Q3 2015-11-01 - 2016-01-31.

* Intäkterna för perioden uppgår till 3,4 MSEK(1,9 MSEK) *
* Resultatet för perioden uppgår till -3,8 MSEK(-3,2 MSEK)
* Vinst per aktie -0,43 SEK(-0,40 SEK)

*) I Intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader.

Sammanfattning av Q1-Q3 2016/2017 för moderbolaget

Följande sammanfattning avser perioden Q1 - Q3, 2016-05-01 - 2017-01-31 med
jämförelseperiod Q3 2015-05-01 - 2016-01-31.

* Intäkterna för perioden uppgick till 8,7 MSEK(6,1 MSEK) *
* Resultatet för perioden uppgick till 7,7 MSEK(-6,5 MSEK)
* Likvida medel uppgick till 14,3 MSEK, därutöver kortfristiga placeringar om
0,03 MSEK(3,2 MSEK resp. 2,2 MSEK)
* Antal aktier uppgick till 8 827 727 stycken(8 132 727 stycken)
* Vinst per aktie blev 0,84 SEK(-0,80 SEK)

*) I intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader.

Sammanfattning av Q3 2016/2017 för moderbolaget

Följande sammanfattning avser perioden Q3 2016-11-01 - 2017-01-31 med
jämförelseperiod Q3 2015-11-01 - 2016-01-31.

* Intäkterna för perioden uppgår till 3,4 MSEK(1,8 MSEK) *
* Resultatet för perioden uppgår till -3,3 MSEK(-2,9 MSEK)
* Vinst per aktie -0,37 SEK(-0,35 SEK)

*) I Intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader.

Väsentliga händelser under Q3&början av Q4

* Johan Möllerström tillträdde som VD den 1 januari.
* CEPT®-generatorn V6 godkändes för produktion i större skala.
* En av huvudtalarna och medverkan på BBS-mässan i Shanghai den 16 mars China
International Bioenergy and Biomass Utilization Summit.
* CEPT®-plattform levererades till kunden OX2 Produktion AB i Helsingborg.
* 2 st. CEPT®-plattform levereras inom kort till Qingdao Water Ltd i Kina, i
enlighet med tidigare PM.
* Koncernen anställde kinesisk ingenjör för utveckling av biogasmarknaden i
Kina.
* Tester konceptvaliderade en ny och förbättrad produktionsplattform för
livsmedelsolja.
* Samarbetsavtal upprättades med global aktör för framtagande av ny produkt
för livsmedelsolja.
* Ny ISO-Certifiering ISO 9001:2015.
* Utvecklat styrsystem baserat på Siemens modulbaserade PLC-system.

Från utveckling till kommersialisering

Året har börjat bra för oss på Arc Aroma Pure. Under det senaste kvartalet har
vi genomfört ett omfattande utvecklingsarbete, där tester av vår patenterade
CEPT®-plattform har överträffat våra högt ställda förväntningar och levererat
slående resultat. Plattformens många applikationsområden visar tydligt på
kostnadseffektiva och energibesparande fördelar, vilket gör att vi ser ljust
på framtiden. Tester visar bland annat att vår biogasapplikation, bioCEPT®,
genererar 15-30 procent mer gas i jämförelse med befintlig konventionell
teknik inom området. Vår teknik för avloppsrening, dynaCEPT®, ger 13-30
procent mer gas och applikationen för olivoljeextraktion, oliveCEPT®, ökar
olivoljeproduktionen med 15 procent, samtidigt som den ger en slutprodukt med
betydligt högre kvalitet.

Stärkta av goda testresultat, går vi nu vidare mot nästa kommersialiseringsfas
och bibehåller ambitionen från min företrädare för att under 2017 nå ett
neutralt kassaflöde. Som nytillträdd VD för Arc Aroma Pure från januari i år,
ser jag fram emot att fortsätta utveckla bolagets potential och unika
erbjudande mot en internationell marknad. Min personliga ambition är att vi
ska sälja och installera minst tio system hos kunder under 2017, baserade på
vår patenterade plattform. På så sätt bygger vi oss en bra grund med
referenser för introduktion på framtida marknader inom biogas och
olivoljeproduktion.

Förra året nådde vi en milstolpe genom att teckna vårt första kommersiella
avtal på den kinesiska marknaden med Qingdao Water Ltd, som äger och driver
ett av Kinas största reningsverk. I januari i år tog vi nästa steg genom att
anställa Stone Wang, som är vår första kinesiska ingenjör på marknaden. Stone
Wang kommer att vara starkt bidragande i utvecklingen av befintliga och
potentiella kunder på den kinesiska marknaden.

I början av det här året har vi validerat vårt koncept för produktion av
livsmedelsolja med direkt produktionsökning och kvalitetsförbättringar som
följd, vilket är en viktig seger för oss. Arbetet har genomförts tillsammans
med vår globala industriella partner, som vi nu kommer arbeta vidare med i
ett gemensamt projekt. Målet är att tillsammans produktifiera vår
CEPT®-plattform som en ny och effektiv produkt för produktion av
livsmedelsolja, med planerad lansering under slutet av året alternativt
början av nästa år. Vi ser stor potential i produkten, eftersom planen är att
integrera den i vår globala partners existerande produktionslinje.

Vi har byggt en stabil grund för vår verksamhet som gör att vi känner oss
trygga i vårt fortsatta arbete med att utveckla vår plattform, för att hjälpa
våra kunder på en internationell marknad. För oss är det oerhört viktigt att
hitta effektiva och klimatsmarta lösningar som är säkra och hållbara för
såväl våra kunder som vår omvärld.

Lund den 20 mars 2017

Johan Möllerström, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Möllerström, VD
(+46) 768 - 86 81 78
johan.mollerstrom@arcaromapure.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 20:e mars 2017 kl. 08.30.

www.arcaromapure.se

www.cept.info

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som
ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator,
används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen
använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar
oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande
av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten
och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget
grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd
från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är
noterade på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser Bank är Certified
Adviser och nås på 08 - 463 80 00.www.arcaromapure.se.
AAP Delårsrapport Q3 2016-17.pdf
http://hugin.info/171458/R/2088891/788551.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arc Aroma Pure AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.