Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-17

Arc Aroma Pure AB : 180117 Arc Aroma Pure AB (publ) genomför en riktad kvittningsemission för ett lån om 17,5 MSEK

Pressmeddelande 2018-01-17

Arc Aroma Pure AB (publ) genomför en riktad
kvittningsemission för ett lån om 17,5 MSEK

Arc Aroma Pures styrelse har med stöd av årsstämmans bemyndigande den 17
oktober 2017 beslutat att genomföra en riktad emission genom kvittning om
totalt 17 511 862 kr och 254 400 aktier. Syftet med emissionen är att genom
ett nytt långsiktigt partnerskap med Recall Capital Nordic AB, säkerställa
Arc Aroma Pures fortsatta expansion.

Kvittningen avser lån utställt av Recall Capital Nordic AB. Teckningskursen
per aktie fastställdes till 60 kr, vilket innebär att emissionen i stort sett
genomförts utan rabatt. Inga andra kostnader uppstår i samband med
emissionen. De 254 400 emitterade B-aktierna till kursen 60 kr motsvarar 15
264 000 kr vilket avser full likvid för ett lån om 17 511 862 kr. Kvittningen
medför en ökning av eget kapital. Antal aktier i bolaget uppgår efter
utspädning (2,8 %) via emissionen till 9 082 127 (8 827 727) och
aktiekapitalet uppgår till 908 213 kr (882 773 kr). Inga provisioner eller
andra kostnader i samband med kvittningen belastar Arc Aroma Pure.

Ökningen av antalet aktier medför att styrelseledamoten och tekniske
direktören Pär Henriksson, samt PL Holdings gemensamma röstandel kommer att
ändras från 50,13 % till 49,40 % och kapitalandelen minskar från 30,28 % till
29,4 %.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att säkra finansieringen för den löpande verksamheten samt
deltagande i Optifreeze nyemission under oktober 2017. Styrelsens bedömning
är att den riktade emissionen genomförts på ett mycket fördelaktigt villkor,
på kortare tid samt till en betydligt lägre kostnad och rabatt än om
erbjudandet hade riktats mot samtliga befintliga ägare. Sammantaget gör
styrelsen bedömningen att emissionen är till gagn för alla befintliga
aktieägare.

- Vi arbetar kontinuerligt med bolagets kapitalstruktur och finansiering för
att optimera verksamheten. I samband med detta arbete har vi etablerat en god
relation med Recall Capital Nordic AB som en långsiktig och heltäckande
samarbets-partner. Jag ser mycket positivt på vårt nya partnerskap, som
kommer ge oss ännu bättre förutsättningar att hålla ett fortsatt högt tempo
inom såväl produktutveckling som marknadsbearbetning och försäljning, säger
Johan Möllerström, VD för Arc Aroma Pure AB.

Samarbetet inkluderar både finansieringsavtal och uppdrag att säkerställa
aktiens likviditet på marknaden. Genom att kvitta lånet med en riktad
nyemission bibehåller Arc Aroma Pure en stark likviditet för operativa
kostnader, aktiv försäljning och marknadsbearbetning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Möllerström, VD
(+46) 768 - 86 81 78
johan.mollerstrom@arcaromapure.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 17 januari 2018 kl. 08.30.

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arc Aroma Pure AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.