Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-14

Arc Aroma Pure AB : 180314 Delårsrapport Q3 2017/2018

Delårsrapport Q3 2017/2018Arc Aroma Pure AB (publ) - NOVEMBER - JANUARI 2017/2018Tre applikationsområden under kommersialiseringSammanfattning av tredje kvartalet november 2017 - januari 2018 * Rörelsens intäkter uppgick till 4,8 (3,4) MSEK.
* EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -4,1 (-3,3) MSEK.
* Resultatet efter skatt uppgick till -2,1 (-3,8) MSEK.
* Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,43) SEK.

Med "Bolaget" och "Arc Aroma Pure" avses Arc Aroma Pure AB med
organisationsnummer 556586 - 1985.

Väsentliga händelser under perioden * Leverans av en optiCEPT® testanläggning till Tyskland som leverantör till
Optifreeze AB.
* Uppstart av linje bioCEPT® till OX2 AB i Helsingborg.
* Bolaget har presenterat en ny teknikkombination mellan traditionell
värmebehandling och dynaCEPT® vid European Biosolids and Organic Resources
Conference den 21 november 2017.
* En kvittningsemission har genomförts där en skuld på 17 511 862 kronor har
kvittats genom en riktad nyemission av 254.400 B-aktier, emissionen har
ökat det egna kapitalet med 15.264.000 kronor och genererat en finansiell
intäkt på 2.247.862 kronor.
* Bolaget har till anställda och styrelse ställt ut 170.000
teckningsoptioner. Optionsprogrammet blev fulltecknat och samtliga i
bolagets ledning och styrelse tecknade sin maximala tilldelning. Varje
option gav rätten att teckna en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs
uppgående till 130 kr. Priset är 2,70 kr per option, vilket är baserat på
beräknat marknadsvärde. Aktiekapitalet kommer vid fullt utnyttjande av
optionerna att öka med 17 000 kr vilket ger en utspädningseffekt på 1,9 %.
Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna är från och med den 1 mars
2020 till och med den 31 maj 2020.

Väsentliga händelser efter periodens utgång * ArcAromas styrelse blir mer marknadsorienterad
* Tre oliveCEPT®-anläggningar har varit driftsatta i Italien under
olivsäsongen 2017-2018. Arc Aroma Pure AB ("ArcAroma") presenterar nu de
framgångsrika resultaten från produktionsperioden i Italien. De verifierade
resultaten betyder att oliveCEPT® nu är redo för kommersialisering.

Finansiell översikt------------------------------------------------------------
| Nov-Jan Nov-Jan Helår |
| |
| 2017/2018 2016/2017 2016/2017 |
| Rörelsens intäkter, MSEK 4,8 3,4 13,7 |
| EBITDA, MSEK -4,1 -3,3 9,8 |
| Resultat efter skatt, MSEK -2,1 -3,8 8,3 |
| Resultat per aktie -0,24 -0,43 0,94 |
------------------------------------------------------------
Finansiell kalender--------------------------------------------------------
| Bokslutskommuniké 2017/2018 13 juni 2018 |
| Delårsrapport kvartal 1 2018/2019 19 september 2018 |
| Årsredovisning 2017/2018 19 september 2018 |
| Årsstämma 16 oktober 2018 |
--------------------------------------------------------

VD har ordet"oliveCEPT® är nu redo för kommersialisering. oliveCEPT® visade i Italien att produkten levererar framgångsrikt även i en automatiserad skarp industriell drift."Försäljningsarbetet av bioCEPT® och dynaCEPT® pågår just nu i Sverige, Kina,
Danmark, Finland, Tyskland och England. Vi har fått ett bra mottagande på
våra marknader där vi förmedlat de kundvärden som vår teknologi tillför inom
biogas och avloppsrening. Genom fullskaliga produktinstallationer har vi
referenser som visar att vi kan leverera högre yield för våra kunder och
kostnadsbesparingar som exempelvis mindre rötslam. Under perioden har vi
vidareutvecklat bioCEPT® och dynaCEPT® utifrån våra kunders krav. Produkterna
har nu egenskaper som gör det möjligt att på ett enkelt och smidigt sätt
överföra såväl vår kunskap som teknologi till våra kunders befintliga
produktionsanläggningar.

Vi har nu lämnat en framgångsrik olivsäsong i Italien bakom oss. De
industriella oliveCEPT®-installationerna har nått upp till våra högt ställda
förväntningar, vi har mognat som bolag genom att lära oss hur vi hanterar
kundernas utmaningar i olika produktionsmiljöer. Samarbetet med Damico i
Italien är ett exempel på en av våra teknikintresserade kunder som varit
bidragande till vår möjlighet att påskynda våra erfarenheter och förfina vår
teknik i skarp drift. oliveCEPT® är nu redo för kommersialisering. Vi har
påbörjat försäljningsarbetet och uppbyggnaden av ett distributörsnätverk som
lägger grunden för framtida försäljning och servicesupport.

Vi kommer att förlänga olivsäsongen på södra halvklotet genom våra
samarbetskanaler och målsättningen är att ha lokala distributörer av
oliveCEPT® på plats under olivsäsongen. Det är centralt för oss att få igång
försäljningsarbetet och föra en aktiv dialog med våra potentiella kunder för
att skapa möjligheter och för att sälja våra produkter. För ArcAroma är det
oerhört viktigt att nå en så stor marknad som möjligt och därför väljer vi
att arbeta i flera kanaler.

Vi ser en intressant utveckling inom våra tre applikationsområden och vi
arbetar för nuvarande med ett flertal kunder där vi är nära ett genombrott.
Vi på ArcAroma ser alla en intressant utveckling inom alla våra
applikationsområden. Vi har ett antal skarpa offerter ute och aktiva
dialoger med ett flertal kunder, jag känner att vi är nära genombrott hos
flera aktörer. Det blir en spännande vår!

Johan Möllerström
VD, Arc Aroma Pure AB (publ)

För ytterligare information
Johan Möllerström, VD
+46 (0)768 868 178
johan.mollerstrom@arcaromapure.se

Notera: Denna information är sådan information som Arc Aroma Pure AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2018 klockan 08:30
CET.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som
ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator,
används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen
använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar
oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande
av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten
och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget
grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika
utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc
Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser
Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaromapure.se

AAP Delårsrapport Q3 2017-2018
http://hugin.info/171458/R/2176103/839465.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arc Aroma Pure AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.