Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-22

Arc Aroma Pure AB : 180822 Arc Aroma Pure AB (publ) genomför en riktad kvittningsemission för ett lån om 13,5 MSEK

P ressmeddelande 2018-08-22

Arc Aroma Pures styrelse har med stöd av årsstämmans bemyndigande den 17
oktober 2017 beslutat att genomföra en riktad emission genom kvittning om
totalt 13 737 6844 kr och 361 000 aktier. Syftet med emissionen är att genom
ett nytt långsiktigt partnerskap med Recall Capital Nordic AB, säkerställa
Arc Aroma Pures fortsatta expansion.

Kvittningen avser lån utställt av Recall Capital Nordic AB. Teckningskursen
per aktie fastställdes till 37,96 , vilket innebär att emissionen genomförts
med en rabbat jämfört med avstämingsdagen 20/7. Inga andra kostnader uppstår
i samband med emissionen. De 361 000 emitterade B-aktierna till kursen 37,96
kr motsvarar 13 737 684 kr vilket avser full likvid för lånet. Kvittningen
medför en ökning av eget kapital. Antal aktier i bolaget uppgår efter
utspädning (3,9%) via emissionen till 9 443 727 (9 082 127) och
aktiekapitalet uppgår till 944 373 kr (908 213 kr). Inga provisioner eller
andra kostnader i samband med kvittningen belastar Arc Aroma Pure.
Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att säkra finansieringen för den löpande verksamheten.
Styrelsens bedömning är att den riktade emissionen genomförts på ett mycket
fördelaktigt villkor, på kortare tid samt till en betydligt lägre kostnad och
rabatt än om erbjudandet hade riktats mot samtliga befintliga ägare.
Sammantaget gör styrelsen bedömningen att emissionen är till gagn för alla
befintliga aktieägare.

- Vi arbetar kontinuerligt med bolagets kapitalstruktur och finansiering för
att optimera verksamheten. I samband med detta arbete har vi etablerat en god
relation med Recall Capital Nordic AB som en långsiktig och heltäckande
samarbets-partner. Jag ser mycket positivt på vårt partnerskap, som ger oss
mycket bra förutsättningar att hålla ett fortsatt högt tempo inom såväl
marknadsbearbetning som försäljning och produktutveckling, säger Johan
Möllerström, VD för Arc Aroma Pure AB.

Samarbetet inkluderar både finansieringsavtal och uppdrag att säkerställa
aktiens likviditet på marknaden. Genom att kvitta lånet med en riktad
nyemission bibehåller Arc Aroma Pure en stark likviditet för operativa
kostnader, aktiv försäljning och marknadsbearbetning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Möllerström, VD
(+46) 768 - 86 81 78
johan.mollerstrom@arcaroma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 22 augusti 2018 kl. 08.30.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)
Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som
ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator,
används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen
använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar
oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande
av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten
och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget
grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika
utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc
Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser
Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaroma.com

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arc Aroma Pure AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.