Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-05

Arc Aroma Pure AB : 190805 ArcAroma uppnår industriellt genombrott med juiceCEPT®

Pressmeddelande 2019-08-05

ArcAroma uppnår industriellt genombrott med juiceCEPT®

Arc Aroma Pure AB (ArcAroma) har idag undertecknat avtal med den danska
premiumtillverkaren av ekologiska och kallpressade juicer, Frankly Juice
A/S. Avtalet innebär att den första anläggningen i Skandinavien nu kommer
använda juiceCEPT® som ett led i att förlänga hållbarheten utan att
negativt påverka juicens innehåll av vitaminer, mineraler och enzym.
Behandlingen genom juiceCEPT® gör att uppvärmningen stannar vid blygsamma 6
plusgrader. Resultatet blir en unik kvalitetsprodukt, en juice som
innehåller än mera näring, smak och friskhet än utan juiceCEPT®.

-Meget bedre end den man kan presset hjemme i køkkenet, säger Christian
Bowall, founder och CEO, Frankly Juice A/S.

Avtalet med Frankly Juice A/S är ett hyresavtal som löper under 5 år.
Leverans och installation sker i september 2019. Frankly Juice A/S äger
rätt att under avtalsperioden uppgradera till den mer kraftfulla
juiceCEPT®, av modell Odin, för att möta förväntad försäljningstillväxt.
Genom hyresavtalet erhåller ArcAroma betalning efter behandlad volym. De
produktions- och logistikfördelar som uppstår för Frankly Juice A/S genom
förlängd hållbarhet blir således gynnsamt, där parterna gemensamt får del
av förtjänst och fördelarna med juiceCEPT®. Avtalet innefattar även rätt
att använda Frankly Juice A/S som en referensanläggning.

Med femårigt hyreskontrakt har ArcAroma möjlighet att refinansiera affären
via belåning och därmed diskontera hela hyresbeloppet för 5 år som
kassaflöde. Hyreskontraktet har ett bedömt försäljningsvärde på 5 MSEK.

- Genom avtalet med Frankly Juice A/S har vi fått bekräftelse och ett
första genomslag på den intensifierade satsningen inom FOOD-segmentet och
juiceCEPT®  i industriell miljö, säger Johan Möllerström, VD för ArcAroma.
Framtiden ser ljus ut för att etablera vår teknologi inom juiceindustrin
och vi ser ett stort intresse från hela världen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Möllerström, CEO
(+46) 768 ? 86 81 78
johan.mollerstrom@arcaroma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 augusti 2019 kl. 08.45.

?Om Arc Aroma Pure AB (publ)
Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som
ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator,
används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen
använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar
oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande
av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten
och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget
grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått
olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten.
Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier. Erik
Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00.
www.arcaromapure.se.?

Författare Hugin Nyheter