Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Arc Aroma Pure AB : Genomför riktad nyemission om 12 MSEK

Pressmeddelande 2016-05-12

Arc Aroma Pure AB (publ) genomför riktad nyemission om 12 MSEK

Styrelsen i Arc Aroma Pure AB (publ) ("AAP" eller "Bolaget") har, med stöd av
årsstämmans bemyndigande från den 22 oktober 2015, beslutat att emittera
totalt 490 000 nya aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Emissionen tecknades av en begränsad krets privata
investerare. Teckningskursen har fastslagits till 24,40 kronor per aktie
genom en bookbuilding process. Syftet med emissionen och skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möta det stora intresset
för Bolagets CEPT® plattform genom ökade sälj och marknadsinsatser samt
intensifierad applikationsutveckling.

Kapitaltillskottet gör det möjligt för AAP att möta det stora intresset som
marknaden visat, såväl nationellt som internationellt, för vår CEPT®
plattform. Bolaget kommer att öka insatserna inom försäljning och
marknadsföring. Samtidigt intensifieras applikationsutvecklingen med målet
att utforska nya applikationsområden där CEPT®plattformen gör stor nytta.
Beslut om emissionen fattades av styrelsen den 11 maj 2016, med stöd av
årsstämmans bemyndigande. Den genomförda emissionen tecknades av Erik Penser
Bank AB på uppdrag av kunder som utgörs av en mindre grupp utvalda
investerare. Emissionen omfattade 490 000 aktier med en teckningskurs om
24,40 kronor. Styrelsens ansåg att det fanns starka skäl att genomföra den
riktade emissionen då villkoren var mycket goda. Nyemissionen innebär en
aktieutspädning om cirka 5,6 procent i förhållande till totala antalet aktier
efter emissionen. Emissionen medför att antalet aktier i AAP ökar med 490 000
aktier, från 8 337 727 aktier till totalt 8 827 727 aktier, och
aktiekapitalet ökar med 49 000 kronor, från 833 772,70 kronor till totalt 882
772,70 kronor.

Produktifieringen av vår bioCEPT®, som är avsedd för segmentet
biogasproduktion, har genomförts framgångsrikt och planenligt. Flera
lyckosamma pilottester har genomförts och diskussioner om ytterligare
installationer är i slutfasen. För att skapa nya marknadssegment för CEPT®
plattformen, utforskar och vidareutvecklar Bolaget nya applikationsområden.
Målet är att tillfredsställa marknadens behov av nya energi och
kostnadseffektiva alternativ som fyller behov inom exempelvis hygienisering,
vattenrening, olivoljeproduktion, livsmedelspastörisering, rening av
ballastvatten, samt ytterligare applikationsområde där Bolaget av olika skäl
inte vill gå in på detaljer i dagsläget.

"Vi befinner oss nu i den spännande lanseringsfasen där våra första
applikationer förs ut på marknaden internationellt. Styrelsen och jag bedömde
att läget var mycket gynnsamt för en riktad emission som ger oss möjligheten
att ytterligare satsa på lanseringen av vår bioCEPT®. Inte minst under våra
resor noterar vi en stor nyfikenhet och ett stort intresse för
CEPT®-tekniken. Vi har fått flera konkreta förfrågningar från intressenter
som vill prova tekniken och se hur den kan effektivisera deras
industriprocesser. Marknadens vilja att möta omgivningens allt tydligare
uttalade krav på en energieffektiv och hållbar process ökar, detta öppnar
goda affärsmöjligheter för oss och vår unika CEPT® plattform. Samtidigt
konstaterar vi att processen att produktifiera vår bioCEPT®har kommit så
långt att det är önskvärt att ta nästa steg för att möta marknadens stora
intresse; att målinriktat fokusera på nya applikationsområden utöver biogas,
vattenrening och extraktion för att möta marknadens stora intresse", säger
Martin Linde, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Linde, VD
070 - 673 09 68
martin.linde@arcaromapure.se

www.arcaromapure.se

www.cept.info

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som
ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator,
används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen
använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar
oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande
av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten
och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget
grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd
från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är
noterade på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser
och nås på 08 - 463 80 00. Arc Aroma Pure har 15 medarbetare och omsatte 11,7
MSEK 2014.www.arcaromapure.se.

Emission
http://hugin.info/171458/R/2012079/745185.pdf
Martin Linde, VD
http://hugin.info/171458/R/2012079/745186.jpg

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arc Aroma Pure AB via Globenewswire

HUG#2012079

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.