Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-10

Arcam: Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2015

Stark tillv?xt och betydande investeringar

? ? Nettooms?ttningen ?kade med 70 % till 576,1 (339,0) Mkr
? ? R?relseresultatet ?kade till 50,2 (21,7) Mkr
? (i r?relseresultatet ing?r j?mf?relsest?rande kostnader om 0 (9,3)
Mkr)

? ? Nettoresultatet uppgick till 24,3 (57,7) Mkr
? (i nettoresultatet f?r f?reg?ende ?r ing?r, f?rutom ovanst?ende
j?mf?relsest?rande kostnader, ?ven aktiverade f?rlustavdrag om 15,8
Mkr

? ? Resultat per aktie uppgick till 1,18 (3,10) kr
? ? 50 (35) EBM-system levererades under perioden
? ? Ordering?ngen uppgick till 58 (42) EBM-system
Varav f?r fj?rde kvartalet:

? ? Nettooms?ttningen ?kade med 28 % till 176,0 (137,1) Mkr
? ? R?relseresultatet uppgick till 14,0 (15,3) Mkr
? ? Nettoresultatet uppgick till 2,7 (15,8) Mkr
? ? Ordering?ngen ?kade till 29 (21) system
? ? 16 (15) EBM-system levererades under perioden

Stark tillv?xt med betydande investeringar

2015 var ?nnu ett mycket aktivt och starkt ?r f?r Arcam. Vi har
arbetat h?rt och fokuserat. V?rt fr?msta fokus har varit att
forts?tta driva och utveckla v?r l?ngsiktiga strategi f?r att s?tta
EBM-teknologin i industriell produktion. F?r att g?ra det har vi
utvecklat alla tre delarna av koncernen, EBM-system, metallpulver och
kontraktstillverkning. Vi har vuxit kraftigt och vi har gjort
betydande investeringar i kapacitets?kning f?r att kunna forts?tta
m?ta v?ra kunders efterfr?gan.

Efter ett starkt fj?rde kvartal n?dde vi f?r hel?ret en oms?ttning p?
576,1 Mkr och ett r?relseresultat p? 50,2 Mkr. Oms?ttningen ?kade med
70 % och r?relseresultatet ?kade

med 131 %.
Under ?ret tog vi 58 nya systemorder, en ?kning med 38 % j?mf?rt med
f?reg?ende ?r.

Vi g?r in i 2016 med en orderbok p? 27 system.

Aff?rsl?ge

Avio Aero i Turin, Italien, ?r ett dotterbolag till GE Aviation. Avio
Aero har framg?ngsrikt anv?nt och utv?rderat Arcams EBM-system under
m?nga ?r och de g?r nu in i serieproduktion av avancerade turbinblad
f?r flygmotorer. I samband med det best?llde de i slutet av ?ret 10
nya EBM-system och de f?rdubblar d?rmed sin installation.

En annan viktig referensaff?r ?r den order fr?n GKN p? tv? Arcam Q20
som presenterades i mars. Tillsammans med GKN s?tter vi v?r teknologi
i serieproduktion f?r flygindustrikomponenter.

Aff?rerna bekr?ftar EBM-teknologins stora potential som
produktionsverktyg i flygindustrin och vi ser nu att v?ra kunder inom
flygindustrin bygger ut sina produktionsanl?ggningar med v?ra
EBM-system.

I september meddelade v?r kund Beijing AK Medical att kinesiska
myndigheter godk?nt deras EBM-tillverkade implantat f?r f?rs?ljning i
Kina. Detta ?r de f?rsta additivt tillverkade implantaten som
godk?nts i Kina. I samband med detta beslutade Beijing AK Medical att
g? i produktion med dessa implantat och de best?llde ytterligare fem
Arcam Q10 system.

Under ?ret har v?r italienska kund Lima f?tt leverans av de fem system
som de best?llde i slutet av 2014. Lima har d?rmed ?kat sin
EBM-kapacitet kraftigt och Lima ?r v?rldens st?rsta tillverkare av
additivt tillverkade implantat.

Samtidigt har kunder i Japan, Korea, Europa och USA satt nya
EBM-tillverkade produkter p? marknaden inom ortopedi f?r h?fter, kn?n
och ryggkirurgi. EBM-teknologin ?r d?rmed nu etablerad som
tillverkningsmetod f?r ortopediska implantat.

V?r metallpulvertillverkare AP&C i Montreal v?xer snabbt med flera nya
kunder inom Additive Manufacturing. F?r att m?ta efterfr?gan tog vi i
b?rjan av ?ret en tredje pulverreaktor i bruk och vi beslutade under
h?sten dessutom att bygga ut AP&C med ytterligare tv?
pulverreaktorer. Med dessa investeringar kommer AP&C att ha fem
kompletta produktionslinor varav fyra ?r avsedda f?r titanpulver och
en ?r avsedd f?r Inconel och andra legeringar.

F?rst?rkt organisation och infrastruktur

Under ?ret har vi f?rst?rkt v?r s?lj- och supportorganisation i USA,
Kina och Storbritannien genom rekryteringen av s?ljare och
supportingenj?rer. I Storbritannien har ett nytt kontor invigts i
Warwick och i USA har ett nytt kontor ?ppnats i Woburn, MA. Med de
f?rst?rkta lokalkontoren flyttar vi ledning, kundansvar och logistik
n?rmare v?ra kunder.

Under tredje kvartalet avslutades en st?rre utbyggnad av v?ra
produktionslokaler i M?lndal. Utbyggnaden inneb?r att vi mer ?n
f?rdubblar v?r produktionsyta och vi ?ppnar ocks? ett nytt demo- och
kundutbildningscenter.

Under ?ret har vi f?rst?rkt v?r marknadsf?ring genom att s?tta upp en
ny central marknadsfunktion f?r Arcam-gruppen, med bas i USA. Den nya
marknadsorganisationen kommer att leda och koordinera Arcams globala
marknadsf?ring, inklusive varum?rkes-arbete och
marknadskommunikation, f?r att fullt ut utnyttja v?r position inom
flyg- och implantatindustrin.

I december uts?gs Alain Dupont till ny VD p? pulvertillverkaren AP&C.
Han eftertr?der Jacques Mallette som varit VD f?r AP&C sedan 2011 och
som forts?tter att vara engagerad som styrelseordf?rande f?r AP&C.

Finansiering och ?garbild

Industrifonden s?lde i maj sitt innehav i Arcam, motsvarande 10,4% av
kapital och r?ster. K?pare var amerikanska Oppenheimer Funds. Aff?ren
innebar att Industrifonden avslutade sitt m?ng?riga engagemang i
Arcam. Oppenheimer, som ?r en av de st?rsta amerikanska
fondf?rvaltarna, har varit investerare i Arcam sedan 2014 och med
aff?ren ?kade de sitt innehav till ?ver 15 % och blev d?rmed st?rsta
?gare.

Den 27 maj genomf?rdes en riktad nyemission av 1,8 miljoner nya aktier
till F?rsta AP-fonden, vilket tillf?rde bolaget cirka 250 miljoner
kronor f?re emissionskostnader. F?rsta AP-fonden representerar ett
engagerat och l?ngsiktigt institutionellt ?gande som styrelsen
bed?mer kommer att bidra positivt till bolagets utveckling.

Efter dessa b?da transaktioner har vi en ny ?garbild och en mycket
stark kassa. Den starka balansr?kningen ger oss en finansiell
stabilitet som ?r viktig f?r de stora kunder vi arbetar med i
l?ngsiktiga projekt.

Med n?gra av v?rldens st?rsta bolag som kunder, en stark kassa och,
inte minst, ett team av engagerade och drivande medarbetare ?r vi v?l
positionerade f?r att ta vara p? v?ra m?jligheter p? den snabbt
v?xande marknaden f?r Additive Manufacturing.

M?lndal 8 februari 2016

Magnus Ren?, VD och Koncernchef

Informationen ?r s?dan som Arcam AB (publ) ska offentligg?ra enligt
lagen om v?rdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.

Informationen l?mnas f?r offentligg?rande den 8 februari 2016 klockan
08.30 (CET).

F?r ytterligare information kontakta:

Magnus Ren?, VD och koncernchef, Arcam AB
Mobil: 46 702 79 89 99 eller 1 781 266 6957
E-post: magnus.rene@arcam.com

Arcam tillverkar produkter f?r industriell 3D-printing i metall.
Arcams teknologi, Electron Beam Melting (EBM?), m?jligg?r
kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad design och
funktion. Arcam ?r en innovativ partner f?r tillverkning inom fr?mst
flyg- och implantatindustrin.

Arcamkoncernen erbjuder industriella 3D-skrivare genom Arcam AB i
M?lndal, metallpulver genom dotterbolaget AP&C i Kanada samt
avancerade ortopediska implantat genom DiSanto i USA.

Bolaget ?r listat p? Nasdaq Stockholm och huvudkontoret ligger i
M?lndal.

________________________________________________________________________________________

Arcam AB ? Kroksl?tts Fabriker 27A ? SE-431 37 M?lndal, Sweden ?
46-31-710 32 00 ? www.arcam.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/arcam/r/bokslutskommunike-for-verksamhetsaret-...
http://mb.cision.com/Main/5885/9909433/473744.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.