Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-21

Arcam: Delårsrapport januari - juni 2016

Betydande investeringar i teknologi och kapacitet

Betydande investeringar i teknologi och kapacitet

· Ÿ Nettoomsättningen ökade med 17 % till 307,6 (262,0) Mkr
· Ÿ Rörelseresultatet uppgick till 4,1 (23,5) Mkr
· Ÿ Nettoresultatet uppgick till 9,8 (16,7) Mkr
· Ÿ Resultat per aktie uppgick till 0,47 (0,82) kr
· Ÿ 28 (23) EBM-system levererades under perioden
· Ÿ Orderingången uppgick till 15 (17) EBM-system

Varav för andra kvartalet:

· Ÿ Nettoomsättningen uppgick till 147,7 (150,6) Mkr
· Ÿ Rörelseresultatet uppgick till -4,8 (19,7) Mkr
· Ÿ Nettoresultatet uppgick till 1,5 (12,4) Mkr
· Ÿ 14 (14) EBM-system levererades
· Ÿ Orderingången uppgick till 9 (7) EBM-system

Betydande investeringar i teknologi och kapacitet

Arcam-koncernen fortsätter att växa och under första halvåret var
tillväxten 17 %. Omsättningen för första halvåret var 307,6 (262,0)
Mkr och räknat på rullande tolv månader är omsättningen 621,7 (490,0)
Mkr. Rörelseresultatet för perioden var 4,1 (23,5) Mkr och rullande
tolv månader är rörelseresultatet 30,7 (49,0) Mkr.

Vi ökade leveranstakten för EBM-system och vi levererade totalt 28
(23) system. De senaste tolv månaderna har vi därmed levererat 56
system. Vår metallpulvertillverkning på AP&C mer än fördubblade
orderingången jämfört med samma period 2015 och i maj beslutade vi om
investeringar i syfte att utöka produktionskapaciteten kraftigt genom
att bygga en helt ny pulvertillverkningsfabrik i Montreal.

Vi fortsätter att driva och utveckla vår långsiktiga strategi för att
sätta EBM-teknologin i industriell produktion och samtidigt utveckla
våra affärer inom metallpulvertillverkning och kontraktstillverkning.
Vi gör betydande investeringar i teknologi, marknadsföring och
tillverkningskapacitet för att möta våra kunders efterfrågan och
stigande förväntningar och krav på produktivitet och
tillförlitlighet.

Affärsläge

Under andra kvartalet levererades 14 EBM-system, huvuddelen till
kunder inom implantat och flygindustrin. Efterfrågan på EBM-system
styrs av i vilken takt våra kunder inom flyg- och implantatindustri
går mot produktion, en process som är beroende av både tekniska och
kommersiella faktorer. Under andra kvartalet togs 9 nya systemorder
och orderboken vid kvartalets slut uppgick till 14 system. En av våra
nya kunder är det amerikanska implantatbolaget Exactech, som sedan
2010 tillverkar EBM-baserade implantat hos en kontraktstillverkare
och som nu tagit steget att bygga upp egen tillverkningskapacitet
genom en första beställning av 2 EBM-system.

Under perioden lanserades Arcam Q10plus och Arcam Q20plus. De nya
systemen är en vidareutveckling av våra Q-system för Additive
Manufacturing. Arcam Qplus ger upp till 25% högre produktivitet och
avsevärt bättre precision jämfört med tidigare system. Med de nya
systemen lanserades även Arcam xQam, en ny teknologi för högupplöst
automatkalibrering och strålkontroll.

För att möta en snabbt ökande efterfrågan på metallpulver för additiv
tillverkning fortsätter vi att bygga ut AP&C's produktionskapacitet.
Under kvartalet togs en sjätte reaktor i bruk och vi planerar att i
slutet av 2016 ha 8 reaktorer i drift i den befintliga anläggningen i
Montreal. Vi fattade i maj beslut om att utöka kapaciteten
ytterligare genom att bygga en helt ny pulvertillverkningsfabrik
utanför Montreal, Kanada. Investeringen är initialt på 23 MCAD och vi
har genom ett avtal med Investissement Québec erhållit totalt 11,5
MCAD i lån och bidrag, varav 10 MCAD i räntefria lån och 1,5 MCAD i
bidrag. Den nya tillverkningsanläggningen ger oss initialt ökad
kapacitet och långsiktigt en plattform för ytterligare expansion.
Expansionen följer efter kraftig tillväxt under 2015 och 2016 samt en
stark efterfrågan på AP&C's högkvalitativa metallpulver för additiv
tillverkning.

Med de investeringar som vi nu gör i den befintliga fabriken och den
nya anläggningen kommer vi att i slutet av 2017 ha en
atomiseringskapacitet på 750 ton per år. Den nya anläggningen byggs
modulärt och kan långsiktigt byggas ut så att den totala
atomiseringskapaciteten i de två anläggningarna når över 1200 ton per
år.

Kontraktstillverkaren DiSanto har sedan februari ny ledning.
Verksamheten fortsätter att tyngas av en svag utveckling inom
implantat tillverkade med traditionell avverkande teknik. Inom
EBM-tillverkade implantat har det under perioden tillkommit flera nya
kundprojekt och även om intäkterna från denna del av verksamheten nu
ökar kompenserar de ännu inte för den svaga utvecklingen inom
traditionellt tillverkade implantat. Vi har därför under perioden
valt att skriva ner moderbolagets innehav i DiSanto med 28 Mkr.
Nedskrivningen har ingen effekt på koncernens resultat.

Förstärkt organisation

Under första halvåret har vi förstärkt vår sälj- och
supportorganisation i Tyskland, Italien och USA med nya säljare på
fältet och förstärkt säljledning.

Ett nytt försäljningskontor i Stuttgart kommer initialt att driva
försäljning i Tyskland och framöver även fungera som lokalt
supportkontor. Verksamheten leds av Peter Jain, som har en bakgrund
inom verktygsmaskinindustrin.

På den viktiga italienska marknaden har vi förstärkt organisationen
med lokal ledning där vår tidigare agent Fausto Asvisio nu går över
och arbetar heltid för oss. Kontoret i Turin ansvarar för både sälj
och service, och arbetar nära våra stora, viktiga Italienska kunder.

Med 14 system i order, en stabil eftermarknad och en snabbt ökande
pulverförsäljning är förutsättningarna för en positiv utveckling
under 2016 fortsatt goda.

Mölndal den 21 juli 2016

Magnus René, VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Arcam är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande den 21 juli 2016 kl. 08.30.

Telefonkonferens med CEO Magnus René och CFO Johan Brandt.
21 juli 2016 klockan 14.00 (svensk tid).
Telefonkonferensen hålls på engelska.

Telefonnummer till konferensen:
SE: +46 8 566 426 90
UK: +44 203 008 98 19
US: +1 855 753 22 35

Länk till presentation:
Arcam Q2 telefonkonferens
(http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1210170&s=1&k=C8B472C5FF...)

För ytterligare information kontakta:

Magnus René, VD och koncernchef, Arcam AB
Mobil: 46 702 79 89 99 eller 1 781 266 6957
E-post: magnus.rene@arcam.com

Arcam tillverkar produkter för industriell 3D-printing i metall.
Arcams teknologi, Electron Beam Melting (EBM®), möjliggör
kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad design och
funktion. Arcam är en innovativ partner för tillverkning inom främst
flyg- och implantatindustrin.

Arcamkoncernen erbjuder industriella 3D-skrivare genom Arcam AB i
Mölndal, metallpulver genom dotterbolaget AP&C i Kanada samt
avancerade ortopediska implantat genom DiSanto i USA.

Bolaget är listat på Nasdaq Stockholm och huvudkontoret ligger i
Mölndal.

________________________________________________________________________________________

Arcam AB · Krokslätts Fabriker 27A · SE-431 37 Mölndal, Sweden ·
46-31-710 32 00 · www.arcam.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/arcam/r/delarsrapport-januari---juni-2016,c204...
http://mb.cision.com/Main/5885/2049273/542457.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.