Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-17

Arcam: Delårsrapport januari - mars 2014

Ökad omsättning och förbättrat resultat

·
Nettoomsättningen ökade med 70% till 64,9 (38,1) Mkr

·
Resultat efter finansiella poster ökade till 3,6 (0,1) Mkr
(i resultatet ingår jämförelsestörande kostnader om ca 6 Mkr
i samband med förvärvet av AP&C)

·
Resultat per aktie uppgick till 0,20 (0,01) kr

·
Likvida medel vid periodens slut 368,1 (38,3) Mkr

·
Orderingången uppgick till 6 (6) system och 7 (4) EBM-system
levererades under perioden

·
Orderboken vid periodens slut var 11 (12) system

·
Förvärvet av metallpulvertillverkaren AP&C i Kanada slutfördes den
11 februari

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

·
Två order på EBM system i början av april.

Telefonkonferens med CEO Magnus René och CFO Johan Brandt.
17 april 2014 klockan 14.00 (svensk tid)
Telefonkonferensen hålls på engelska.

Telefonnummer till konferensen:
SE: +46 8 505 982 61
UK: +44 2 031 940 554
US: +1 855 716 158 9

Länk till presentation:
http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=782857&s=1&k=9B56BCCA7BB...

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Under första kvartalet ökade omsättningen med 70% och resultatet
förbättrades markant jämfört med första kvartalet 2013. Räknat på
rullande tolv månader är omsättningen 226,2 Mkr och resultatet är
18,9 Mkr. Resultatet för första kvartalet 2014 belastas med
jämförelsestörande kostnader i samband med förvärvet av AP&C om ca 6
Mkr. Orderingången under kvartalet är 6 system och orderboken på
rapportdagen är 13 system.

Förvärv av AP&C

I februari förvärvade vi metallpulvertillverkaren AP&C från Raymor
Industries i Kanada. AP&C är en ledande tillverkare av högkvalitativa
metallpulver och leverantör av titanpulver till Arcam sedan 2006.
Titanpulver är en viktig del i vårt erbjudande och med förvärvet av
AP&C säkrar vi tillgången till den bästa teknologin för tillverkning
av högkvalitativa metallpulver för våra kunder. Förvärvet är helt i
linje med vår tillväxtstrategi och det kompletterar väl vår
EBM-teknologi och vår produktportfölj. Förvärvet slutfördes den 11
februari 2014 och AP&C är konsoliderat från detta datum. AP&Cs del av
koncernens omsättning under första kvartalet är ca 3,5 Mkr efter
koncernelimineringar.

Affärsläge

Under kvartalet togs 6 nya systemorder och vi ser en fortsatt stark
efterfrågan, framförallt i Asien. Försäljningen av vårt nya stora
system, Arcam Q20, tar nu fart och vi har fyra order på systemet.
Arcam Q20 planeras för levereras till de första kunderna under andra
kvartalet.

Arbetet med att industrialisera vår teknologi hos de stora aktörerna
inom flyg- och implantatindustrin fortsätter och vi ser goda
möjligheter till volymorder under året. Samtidigt ser vi att det
ökande intresset och den ökande kunskapen kring Additive
Manufacturing och 3D-printing ger oss kontakter med nya kunder inom
nya industrisegment. Detta kan på sikt leda till en breddning av våra
produktapplikationer. Av de 7 system som levererades under kvartalet
gick huvuddelen till kunder inom implantat eller flygindustrin.

Samarbetet med DiSanto fortsätter utvecklas och vi har nu avtal med
ett flertal kunder för vilka DiSanto tillverkar implantatprodukter.

Tillväxt - organiskt och genom förvärv

Utöver förvärvet av AP&C så växer vi mycket snabbt organiskt. Vi
fortsätter därför att rekrytera kvalificerade medarbetare för att
möta våra kunders krav på oss. Under kvartalet har vi bland annat
förstärkt vårt servicekontor i Kina och supportavdelningen i Sverige.
Genom förvärvet av AP&C och genom nyrekryteringar har antalet
medarbetare sedan mars 2013 ökat från 55 till 109 personer.

Med 13 maskiner i order, en stabil eftermarknad och ett positivt
affärsläge är förutsättningarna goda för en fortsatt stark tillväxt
under 2014.

Mölndal 17 april 2014

Magnus René, VD

Informationen är sådan som Arcam AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.

Informationen lämnas för offentliggörande den 17 april 2014 klockan
08.30 (CET).

För ytterligare information kontakta:

Magnus René, VD, Arcam AB
Telefon: 031 710 32 00, alt. mobil: 0702 79 89 99, eller e-post:
magnus.rene@arcam.com

Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala
tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så
kallad Additive Manufacturing. Arcams teknologi, EBM®, ger möjlighet
till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad
funktionalitet. Arcams marknad är global med kunder inom främst
ortopediska implantat- och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och
är noterat på NASDAQ OMX. Huvudkontor och produktion ligger i
Mölndal. Servicekontor finns i USA, Storbritannien, Italien och Kina.

________________________________________________________________________________________

Arcam AB · Krokslätts Fabriker 27A · SE-431 37 Mölndal, Sweden ·
46-31-710 32 00 · www.arcam.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/arcam/r/delarsrapport-januari---mars-2014,c957...
http://mb.cision.com/Main/5885/9570951/234597.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.