Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-21

Arcam: Delårsrapport januari - september 2016

Avvaktande marknad

Avvaktande marknad

· Ÿ Nettoomsättningen ökade med 10 % till 440,2 (400,1) Mkr
· Ÿ Rörelseresultatet uppgick till -0,7 (36,2) Mkr
· Ÿ Nettoresultatet uppgick till 6,7 (21,6) Mkr
· Ÿ Resultat per aktie uppgick till 0,32 (1,11) kr
· Ÿ 35 (34) EBM-system levererades under perioden
· Ÿ Orderingången uppgick till 24 (29) EBM-system

Varav för tredje kvartalet:

· Nettoomsättningen uppgick till 132,6 (138,1) Mkr
· Rörelseresultatet uppgick till -4,8 (12,6) Mkr
· Nettoresultatet uppgick till -3,1 (4,9) Mkr
· Orderingången uppgick till 9 (12) system
· 7 (11) EBM-system levererades i tredje kvartalet
· Offentligt uppköpserbjudande från GE om förvärv av samtliga aktier
i Arcam.

Viktiga händelser efter periodens utgång:

· Den 18 oktober förlängde GE Sweden sitt offentliga erbjudande om
förvärv av samtliga aktier i Arcam. Nytt slutdatum är 1 november.

Avvaktande marknad

Omsättningen för perioden var 440,2 (400,1) Mkr och räknat på rullande
tolv månader är omsättningen 616,2 (537,3) Mkr. Arcam-koncernen
fortsätter att växa och under perioden var tillväxten 10 %.
Rörelseresultatet för de första nio månaderna var -0,7 (36,2) Mkr och
rullande tolv månader är rörelseresultatet 13,3 (51,5) Mkr.

Under årets första nio månader levererade vi totalt 35 (34) EBM-system
och vi tecknade 24 (29) nya order, varav 9 (12) under det tredje
kvartalet. Orderboken per 30 september var 16 EBM-system. Vår
metallpulvertillverkning på AP&C mer än fördubblade orderingången
jämfört med samma period 2015 och i maj beslutade vi om investeringar
i syfte att utöka produktionskapaciteten kraftigt genom att bygga en
helt ny pulvertillverkningsfabrik i Montreal. Vi tog det första
spadtaget till den nya fabriken 17 oktober.

Marknaden är i dagsläget något avvaktande och vi ser att det tar
längre tid att teckna nya order. Detta beror delvis på osäkerheten
kring bolagets framtida ägarstruktur.

Vi fortsätter att driva och utveckla vår långsiktiga strategi för att
sätta EBM-teknologin i industriell produktion och samtidigt utveckla
våra affärer inom metallpulvertillverkning och kontraktstillverkning.
Vi gör betydande investeringar i teknologi, marknadsföring och
tillverkningskapacitet för att möta våra kunders efterfrågan och
stigande förväntningar och krav på produktivitet och
tillförlitlighet.

Publikt bud på Arcam

Den 6 september meddelade GE att de lägger ett offentligt bud i syfte
att förvärva samtliga aktier i Arcam AB. Budet löpte initialt till 14
oktober och har sedan förlängts till att gälla till 1 november.

För oss på Arcam är budet från GE ett starkt erkännande av att den
verksamhet som vi under många år byggt upp tillsammans nu blivit en
viktig aktör inom den additiva tillverkningsindustrin och en
attraktiv partner till GE.

Tillsammans med GE delar vi tron på att Additive Manufacturing är en
snabbt växande, strategiskt viktig industri. GE planerar att behålla
och expandera Arcams nuvarande kundbas inom flyg och ortopedi. GE har
också för avsikt att behålla verksamheterna i Mölndal, Kanada och
USA, samt behålla nuvarande ledning och anställda.

Styrelsen för Arcam har rekommenderat aktieägarna att acceptera
erbjudandet och styrelsens uttalande finns publicerat som
pressmeddelande på vår hemsida.

Information om budet från GE finns på vår hemsida och kan beställas
från GE eller från Handelsbanken.

Affärsläge

Under tredje kvartalet levererades 7 EBM-system, huvuddelen till
kunder inom implantat och flygindustrin. Efterfrågan på EBM-system
styrs av i vilken takt våra kunder inom flyg- och implantatindustri
går mot produktion, en process som är beroende av både tekniska och
kommersiella faktorer. Under tredje kvartalet togs 9 nya systemorder
och orderboken vid kvartalets slut uppgick till 16 system.

Under perioden lanserades Arcam Q10plus och Arcam Q20plus. De nya
systemen är en vidareutveckling av våra Q-system för Additive
Manufacturing. Arcam Qplus ger upp till 25 % högre produktivitet och
avsevärt bättre precision jämfört med tidigare system. Med de nya
systemen lanserades även Arcam xQam, en ny teknologi för högupplöst
automatkalibrering och strålkontroll.

För att möta en snabbt ökande efterfrågan på metallpulver för Additive
Manufacturing fortsätter vi att bygga ut AP&C's produktionskapacitet
och vi planerar att i slutet av 2016 ha 8 reaktorer i drift i den
befintliga anläggningen i Montreal, Kanada. Vi fattade i maj beslut
om att utöka kapaciteten ytterligare genom att bygga en helt ny
pulver-tillverkningsfabrik utanför Montreal. Den nya
tillverkningsanläggningen ger oss initialt ökad kapacitet och
långsiktigt en plattform för ytterligare expansion. Med de
investeringar som vi nu gör i den befintliga fabriken och den nya
anläggningen kommer vi att i slutet av 2017 ha en
atomiseringskapacitet på 750 ton per år. Den nya anläggningen byggs
modulärt och kan långsiktigt byggas ut så att den totala
atomiseringskapaciteten i de två anläggningarna når över 1200 ton per
år.

Kontraktstillverkaren DiSanto har sedan februari ny ledning.
Verksamheten fortsätter att tyngas av en svag utveckling inom
implantat tillverkade med traditionell avverkande teknik. Inom
EBM-tillverkade implantat har det under perioden tillkommit flera nya
kundprojekt och även om intäkterna från denna del av verksamheten nu
ökar kompenserar de ännu inte för den svaga utvecklingen inom
traditionellt tillverkade implantat.

Förstärkt organisation

Under perioden förstärkte vi sälj- och supportorganisation i Tyskland,
Italien och USA med nya säljare på fältet och förstärkt säljledning.

Ett nytt försäljningskontor i Stuttgart kommer initialt att driva
försäljning i Tyskland och framöver även fungera som lokalt
supportkontor.

På den viktiga italienska marknaden har vi förstärkt organisationen
med lokal ledning. Kontoret i Turin ansvarar för både sälj och
service, och arbetar nära våra stora, viktiga italienska kunder.

Med 16 system i order, och en snabbt ökande pulverförsäljning är
förutsättningarna för en positiv försäljningsutveckling under 2016
fortsatt goda.

Givet den avvaktande marknaden och de stora satsningar vi gör i
teknologi och kapacitet kommer det att vara en utmaning att nå ett
resultat i nivå med förra årets.

Mölndal den 21 oktober 2016

Magnus René, VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Arcam är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2016 kl. 08.30.

Telefonkonferens

Telefonkonferens med CEO Magnus René och CFO Johan Brandt den 21
oktober 2016 klockan 12.00 (svensk tid).

Telefonkonferensen hålls på engelska.
Telefonnummer till konferensen:
SE: +46 8 5664 2666
UK: +44 2030 0898 19
US: +1 8557 5322 35

Länk till presentation:
Arcam Q3 telefonkonferens
(http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1282048&s=1&k=F3DB94FDC4...)

För ytterligare information kontakta:

Magnus René, VD och koncernchef, Arcam AB
Mobil: 46 702 79 89 99 eller 1 781 266 6957
E-post: magnus.rene@arcam.com

Arcam tillverkar produkter för industriell 3D-printing i metall.
Arcams teknologi, Electron Beam Melting (EBM®), möjliggör
kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad design och
funktion. Arcam är en innovativ partner för tillverkning inom främst
flyg- och implantatindustrin.

Arcamkoncernen erbjuder industriella 3D-skrivare genom Arcam AB i
Mölndal, metallpulver genom dotterbolaget AP&C i Kanada samt
avancerade ortopediska implantat genom DiSanto i USA.

Bolaget är listat på Nasdaq Stockholm och huvudkontoret ligger i
Mölndal.

________________________________________________________________________________________

Arcam AB · Krokslätts Fabriker 27A · SE-431 37 Mölndal, Sweden ·
46-31-710 32 00 · www.arcam.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/arcam/r/delarsrapport-januari---september-2016...
http://mb.cision.com/Main/5885/2105527/578136.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.