Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-20

Arcam: Delårsrapport januari - september 2017

Tillväxt och investeringar i en utmanande marknad

Tillväxt och investeringar i en utmanande marknad

· Nettoomsättningen ökade med 31% till 575,4 (440,2) Mkr
· Rörelseresultatet uppgick till -29,4 (-0,7) Mkr
· Nettoresultatet uppgick till -55,3 (6,7) Mkr
· Resultat per aktie uppgick till -2,66 (0,32) kr
· 42 (35) EBM-system levererades under perioden
· Orderingången ökade till 38 (24) EBM system

Varav för tredje kvartalet:

· Nettoomsättningen ökade till 168,4 (132,6) Mkr
· Rörelseresultatet uppgick till -34,8 (-4,8) Mkr
· Nettoresultatet uppgick till -36,1 (-3,1) Mkr
· 10 (7) EBM-system levererades
· Orderingången ökade till 15 (9) EBM-system

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

· Beslut om företrädesemission om sammanlagt 986 MSEK

Tillväxt och investeringar i en utmanande marknad

Arcam-koncernen fortsätter att växa och under årets första nio månader
var tillväxten 31%. Omsättningen för perioden var 575,4 (440,2) Mkr
och räknat på rullande tolv månader är omsättningen 783,5 (616,2)
Mkr. Rörelseresultatet för perioden var -29,4 (-0,7) Mkr och rullande
tolv månader är rörelseresultatet -58,5 (13,3) Mkr. Under perioden
levererade vi 42 (35) EBM system och under de senaste tolv månaderna
har vi därmed levererat 57 system.

Vi fortsätter att driva och utveckla vår långsiktiga strategi för att
sätta EBM-teknologin i industriell produktion och samtidigt utveckla
våra affärer inom metallpulvertillverkning och kontraktstillverkning.
Vi gör betydande investeringar i teknologi, marknadsföring och
tillverkningskapacitet för att möta våra kunders efterfrågan och
stigande förväntningar och krav på produktivitet och
tillförlitlighet.

Affärsläge

Under perioden levererades 42 EBM-system. Leveranstakten under tredje
kvartalet var lägre än tidigare under året, huvudsakligen beroende på
logistikproblem med leveranser till Asien. Vi räknar med att dessa
problem löses under fjärde kvartalet. Efterfrågan på EBM-system styrs
av att flygindustrin går mot produktion, och av tilltagande intresse
för additiv tillverkning av ortopediska implantat. Marknaden är dock
fortfarande inte mogen och det tar lång tid att starta nya stora
tillverkningsprojekt med EBM. Vi tror att ökad mognad samt nya
applikationsmöjligheter kommer att öka intresset för
EBM-tillverkning.

Tillväxten i perioden drevs till stor del av intresset från vår
största aktieägare, GE, för EBM- system för test och verifikation.
Under perioden lade GE order på 17 EBM-system och tog leverans av 19
system.

Under perioden togs 38 nya systemorder, inklusive de 17 order från GE
som redovisas ovan och orderboken vid periodens slut uppgick till 21
EBM system.

Efterfrågan på metallpulver för additiv tillverkning fortsätter att
öka snabbt och vi fortsätter att säkra långsiktiga leveranskontrakt
till viktiga kunder inom både ortopedi- och flygindustrin.

DTI har förstärkt säljorganisationen och ökar aktiviteten på
marknaden. Vi ser nya projekt för tillverkning med EBM-teknik medan
den konventionella delen av tillverkningen utvecklas svagt. Därför
har vi under perioden skrivit ned moderbolagets innehav i DTI med 35
MSEK. Nedskrivningen har ingen effekt på koncernens resultat.

Växande organisation

Vi fortsätter att bygga vår organisation för tillväxt och under
perioden har vi förstärkt vår organisation över hela linjen. Vi är nu
totalt 441 medarbetare i koncernen, jämfört med 328 för ett år sedan.
AP&C invigde i september en ny pulvertillverkningsfabrik som
färdigställdes på tid och budget. Med den nya fabriken har vi nu
kapacitet att tillverka 750 ton pulver per år och möjlighet att växa
till 1250 ton per år vid fullt utnyttjande och vi kan därmed möta den
ökande efterfrågan på titanpulver.

Förutom att vi tillför resurser inom våra bolag har vi nu också
tillgång till GEs kompetens och resurser, något som hjälper oss att
snabbare utveckla vår teknologi, både på EBM- sidan och på AP&C och
DTI.

I september certifierades AP&C enligt ISO13485. ISO13485 är anpassat
för kraven inom implantatindustrin. Förutom den nya certifieringen
enligt ISO13485 har AP&C sedan tidigare certifiering enligt ISO9001
och AS9100.

Förstärkning av vår finansiella ställning

För att fortsätta utvecklas och utnyttja våra möjligheter på den
växande marknaden för Additive Manufacturing investerar vi kraftigt i
teknologi, kapacitet och marknadsnärvaro. För att säkerställa vår
tillväxtplan har styrelsen beslutat om att genomföra en
företrädesemission som tillför cirka 986 MSEK. Företrädesemissionen
bekräftar vår ambition att långsiktigt investera i teknologi och
supportförmåga, och stärker därmed vår trovärdighet inför kundernas
beslut om övergång till Additive Manufacturing. Emissionen är
garanterad av majoritetsägare och genomförs under oktober och
november.

Med några av världens största bolag som kunder, en stark huvudägare
med höga ambitioner och, inte minst, ett team av engagerade och
drivande medarbetare är vi väl positionerade för att ta vara på våra
möjligheter på marknaden för Additive Manufacturing.

Mölndal den 20 oktober 2017

Magnus René

VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Arcam AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014
och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 08.30 CET

För ytterligare information kontakta:

Magnus René, VD och koncernchef, Arcam AB
Mobil: +46 702 79 89 99 eller +1 781 266 6957
E-post: magnus.rene@arcam.com

Arcam tillverkar produkter för industriell 3D-printing i metall.
Arcams teknologi, Electron Beam Melting (EBM®), möjliggör
kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad design och
funktion. Arcam är en innovativ partner för tillverkning inom främst
flyg- och implantatindustrin.

Arcamkoncernen erbjuder industriella 3D-skrivare genom Arcam AB i
Mölndal, metallpulver genom dotterbolaget AP&C i Kanada samt
avancerade ortopediska implantat genom DiSanto i USA.

Bolaget är listat på Nasdaq Stockholm och huvudkontoret ligger i
Mölndal.

________________________________________________________________________________________

Arcam AB · Krokslätts Fabriker 27A · SE-431 37 Mölndal, Sweden ·
46-31-710 32 00 · www.arcam.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/arcam/r/delarsrapport-januari---september-2017...
http://mb.cision.com/Main/5885/2371967/739130.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.