Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-27

Arcam: Kommuniké från årsstämma i Arcam AB den 27 mars 2014

Kort om stämman

VD Magnus René redogjorde för fjolårets händelser, marknadens
utveckling samt bolagets fortsatta expansion och strategier. Ett
70-tal aktieägare deltog vid stämman och de fick tillfälle att se
Arcams produkter, den unika elektronstråleteknologin samt teknikens
olika tillämpningsområden.

Vidare informerades om bolagets strategiska samarbete med DiSanto
Technology i USA samt förvärvet av metallpulvertillverkaren AP&C i
Kanada.

Vid årsstämman i Arcam AB fattades följande beslut:

Val av styrelse

Omval av styrelseledamöterna Jan-Olof Brüer, Lars Bergström, Henrik
Hedlund, Anna Hultin Stigenberg och Thomas Carlström.

Nyval av styrelseledamoten Göran Malm som utsågs till styrelsens
ordförande.

Göran Malm - (f. 1947), civilekonom, har ett förflutet i
toppmanagementpositioner inom SKF, General Electric och Dell, bl.a.
som President General Electric Asia-Pacific och President Dell
Computer Corporation Asia-Pacific.

Bland många tidigare styrelseuppdrag kan nämnas Samsung Electronics,
Envac och Micronic Laser systems. Bland nuvarande styrelseuppdrag
finns Dornier Medtech GmbH (DE) och UFI srl (IT).

Styrelsearvode

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 300 000 kr till
ordföranden och 110 000 kr till respektive ledamot, sammantaget 850
000 kr, samt att därutöver 25 000 kr skall utgå som arvode för
eventuellt utskottsarbete.

Nomineringskommittén

Beslutades att valberedningen inför kommande nomineringar skall bestå
av Anna Bernsten, Gunnar Ek, Rolf Ekedahl och Åsa Knutsson. Åsa
Knutsson som representerar största ägaren i bolaget utsågs till
ordförande. Övriga ledamöter i valberedningen är oberoende av bolaget
och större ägare.

För det fall att en ledamot av valberedningen lämnar valberedningen
före årsstämman 2015, skall valberedningens ledamöter i samråd ha
rätt att utse en ny ledamot som kan ersätta den ledamot som avgår.

Stämman beslutade att ett arvode till valberedningens oberoende
ledamöter skall utgå med 25 000 kr.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts.

Anna Malm Bernsten, bedriver konsultverksamhet i egen firma inom
affärsutveckling och management. Tidigare koncernchef och CEO för
Carmeda AB samt ledande befattningar inom internationell
marknadsföring och försäljning på bl. a Pharmacia, ASSA ABLOY och GE
Healtcare. Nuvarande styrelseuppdrag är ledamot i Fagerhult, Nolato,
Medivir, Cellavision, Neurovive, Birdstep, Matrisen Redovisning samt
styrelseordförande i Ceba/Oatly.

Gunnar Ek, bolagsbevakare för Aktiespararna. Medlem av valberedningen
för Aros Quality. Styrelseledamot i Göteborgs Spårvägar och vice
ordförande i Göteborgs kommuns fastighetsförvaltning Lokalnämnden.

Rolf Ekedahl, avgick ur Arcams styrelse 2013 efter 10 år. Rolf har bl.
a en bakgrund som koncernchef i Munksjö AB och styrelseledamot i
Getinge AB. Rolf är för närvarande styrelseordförande i Expandia
Moduler och styrelsemedlem i bl.a. Rörvik Timber, ROL och Garpco.

Åsa Knutsson, affärsområdeschef på Stiftelsen Industrifonden.
Ägarrepresentant.

Ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag vilket kortfattat innebär
att Arcam ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som ska
bestå av fast lön, resultatbaserad ersättning, pension och andra
ersättningar.

Beslut om nyemission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att ge ut ett
optionsprogram riktat till ledande befattningshavare och strategiska
partners. Programmet innebär att 200 000 optioner ges ut och
programmet ger vid fullt utnyttjande en utspädning på c:a 1,08 %.

Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission

Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, emission
av konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner.

Emission skall få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning
eller annat med villkor. Den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet
med stöd av bemyndigandet skall inte överstiga 1 800 000 kronor.
Aktierna skall emitteras till aktuell marknadskurs.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet
med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och
utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter.

Mölndal den 27 mars 2014
Arcam AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Magnus René, VD Arcam AB
Telefon: 031-710 32 00, alt. mobil: 0702-79 89 99, eller e-post:
magnus.rene@arcam.com

Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala
tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så
kallad Additive Manufacturing. Arcams teknologi, EBM®, ger möjlighet
till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad
funktionalitet. Arcams marknad är global med kunder inom främst
ortopediska implantat- och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och
är noterat på NASDAQ OMX. Huvudkontor och produktion ligger i
Mölndal. Servicekontor finns i USA, Storbritannien, Italien och Kina.

________________________________________________________________________________________

Arcam AB · Krokslätts Fabriker 27A · SE-431 37 Mölndal, Sweden ·
46-31-710 32 00 · www.arcam.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/arcam/r/kommunike-fran-arsstamma-i-arcam-ab-de...
http://mb.cision.com/Main/5885/9558480/226027.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.