Du är här

2017-05-18

Archelon: Delårsrapport januari - mars 2017

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017

Översikt perioden januari till mars 2017
Nettoomsättningen uppgick till 129 Tkr (308 Tkr).
Rörelseresultatet uppgick till -793 Tkr (-738 Tkr).
Resultatet efter skatt uppgick till 2 816 Tkr (2 629 Tkr).
Resultat per aktie uppgick till 0,04 kr (0,03 kr).

Väsentliga händelser under första kvartalet
Den 31 mars 2017 beslutade styrelsen i Archelon att utanför börshandeln sälja fem miljoner aktier, motsvarande 25 procent av innehavet i Nickel Mountain Resources AB, till kursen 0,71 kronor. Köpeskillingen uppgick till 3,55 miljoner kronor. Archelons ägarandel minskade därmed till 36,9 procent.

VD-kommentar
Första kvartalet 2017 har inneburit arbete med intressebolagen Nickel Mountain Resources AB och det under 2016 nystartade Goldore Sweden AB. Samtidigt har tid ägnats åt olika projektider och andra uppslag i en kontinuerligt pågående utvärderingsprocess.

Nickel Mountain Resources har genom pressmeddelanden informerat om en stor affär där bolaget träffat avtal om förvärv av ett oljeprojekt i Ryska oblasten Tomsk från Interfox Resources AB. Köpeskillingen är ca 220 miljoner kronor och skall betalas genom utgivande av egna aktier till kursen 0,90 kronor. Affärens genomförande förutsätter aktieägarnas godkännande vid extra bolagsstämma den 24 april 2017.

Goldore har under första kvartalet uppmärksammats i media efter att bolaget bland annat beviljats undersökningstillstånd avseende diamant i Norrbotten. Goldore har även under samma period beviljats tillstånd för prospektering efter guld i andra delar av Sverige.

I mars 2017 beslutade styrelsen i Archelon att utanför börshandeln sälja fem miljoner aktier motsvarande 25 procent av aktieinnehavet i Nickel Mountain Resources till kursen 0,71 kronor, köpeskilling 3,55 miljoner kronor.

Det samlade värdet av Archelons olika aktieinnehav uppgick per den 31 mars 2017 till cirka 11 miljoner kronor till vilka tillgångar skall läggas kassa och kommande likvid för redan sålda aktier.

Göteborg i maj 2017
Tore Hallberg

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport avseende andra kvartalet lämnas torsdagen den 17 augusti 2017.
Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 16 november 2017.
Bokslutskommunik för 2017 lämnas torsdagen den 15 februari 2018.

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017.

2017-05-18

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se mailto:tore.hallberg@archelon.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Archelon Pressrelease 2017-05-18.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20330
Archelon Delarsrapport Q1 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20331

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.