Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

Archelon: Kommuniké från årsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 19 maj 2016 hållit årsstämma
i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt
framlagd årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning
överförs 3 048 532 kronor. Styrelsen och verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Vidare beslutades
att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Styrelseval och arvoden

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Tore Hallberg,
Patric Perenius, My Simonsson och Hans Janzon. Vid efterföljande
konstituerande styrelsemöte valdes Patric Perenius till styrelsens
ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma
utgår med 44 300 kronor vardera till de ledamöter som ej uppbär lön
från bolaget. Revisorn ersätts mot godkänd räkning.

Bemyndiganden

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 38
300 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler varav högst
37 300 000 B-aktier och högst 1 000 000 A-aktier samt med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp
till 7 600 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler varav
högst 7 400 000 B-aktier och högst 200 000 A-aktier.

Övrigt

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns
tillgängliga på Bolagets hemsida. Stämman beslutade i enlighet med
styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt.
Årsredovisning för år 2015 kan rekvireras från Archelon AB. Den finns
även tillgänglig på www.archelon.se. Rapport för första halvåret 2016
lämnas torsdagen den 25 augusti 2016.

Archelon AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg, tel 031-131190,
0706 237390.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/archelon/r/kommunike-fran-arsstamma-i-archelon...
http://mb.cision.com/Main/11605/2013045/518136.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.