Du är här

2017-08-18

Arcoma AB: 20% omsättningsökning på röntgenprodukter

FI
NANS
I
ELLT
RESULTAT

Andra kvartalet * Nettoomsättning för kvartalet ökade med 5% till 26 806 (25 563) kSEK
* Justerat för avyttrade verksamheter ökade omsättningen med 20%
* EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) förbättrades till -678 (-3 181)
kSEK
* Resultat efter skatt -3 530 (-4 581) kSEK
* Resultat per aktie -0,31 (-0,44) SEK, (innan utspädning -0,34 SEK)

Perioden januari-juni * Nettoomsättning 49 803 (44 271) kSEK, en ökning med 12 % mot föregående år
* Justerat för avyttrade verksamheter ökade omsättningen med 34%
* EBITDA förbättrades till -248 (-7 736) kSEK
* Resultat efter skatt -4 533 (-12 382) kSEK
* Resultat per aktie -0,42 (-1,20) SEK, (innan utspädning -0,44 SEK)

VIKTIGA HÄNDELSER

Arcoma gör sin första direkta affär i Sverige

Bolaget gör sin första direkta affär i Sverige. Affären med S:t Görans Sjukhus är värd drygt 3 MSEK.

Styrelsen tar beslut om två riktade nyemissioner om totalt 10 MSEK. Föreslagen ny ordförande Lars Kvarnhem investerar 5,0 MSEK i bolaget, villkorat att stämman ger medgivande den 18 maj.

Styrelsen tar beslut om nyemissioner om 10,0 MSEK varav halva emissionen är till av valberedningen föreslagen ny styrelseordförande i bolaget

Framgångarna på den iranska marknaden fortsätter

Under kvartalet har 8 system sålts till Iran. Affären är värd ca 2,3 MSEK.

EFTER PERIODEN
Ny order från USA

Inom ramen för befintligt avtal med Canon USA har Arcoma fått en order på 10 system som skall levereras inom 9 månader, ordern är värd ca 4,7 MSEK.VD-KOMMENTAR

Ökad omsättning

Omsättningen under andra kvartalet ökade med 20% rensat från den avyttrade
bordsförsäljningen i USA. Det är framför allt Asien och Iran som står för den
stora volymökningen i förhållande till föregående år. Marginalerna i perioden
är lägre än vad vi brukar se, vilket hör samman med systemförsäljningen på
dessa marknader.
Jag kan med tillfredställelse konstatera att vi har ett positivt kassaflöde
från den löpande verksamheten och att likviditeten i bolaget är god.

Positiva erfarenheter av Arcomas första system i Sverige

Under andra kvartalet gjorde Arcoma sin första direkta installation på den
svenska marknaden. Precisionsystemet på S:t Görans Sjukhus i Stockholm är i
full drift sedan i maj. Precisionsystemet i Stockholm är en viktig
referensinstallation för oss. De nya användarna är mycket nöjda med systemet,
vilket är positivt för Arcoma i pågående och kommande upphandlingar i
Sverige.

Iran, en växande installationsbas och intressant marknad

Arcoma har under sommaren sålt ytterligare åtta system till den mycket
spännande iranska marknaden. Vår medicintekniska utrustning har inte varit
utsatt för de handelshinder som påverkat många andra branscher och Arcoma har
ett gott namn i regionen och har under de senaste tre åren sålt mer än
trettio system till Iran. Framgången på den iranska marknaden visar att
Arcomas produkter är konkurrenskraftiga på nya tillväxtmarknader.

Ny ordförande investerar i verksamheten

Under våren tillsattes en ny styrelseordförande för bolaget, Lars Kvarnhem,
som i samband med uppdraget även ville gå in som investerare i Arcoma. Flera
andra investerare visade intresse i att gå in som ägare i bolaget och vi
genomförde därför nyemissioner om sammanlagt 10 MSEK. Den stärkta kassan har
använts för att betala av en del av ett dyrare lån, men kommer framförallt
att användas framöver till investeringar på den svenska marknaden, till
expansionen i Asien och till att förbättra Arcomas position på marknaden.

Arcoma Precision visas på Röntgenveckan i Linköping

I mitten av september ställer Arcoma för första gången ut sina produkter på
Röntgenveckan. Röntgenveckan är en årlig svensk mässa inom röntgen, och vi
kommer för första gången att vara på plats för att visa vårt flaggskepp, det
autopositionerande Arcoma Precision tillsammans med en mobil digital
röntgenlösning från vår affärspartner.

Mikael Högberg

VD, Arcoma AB (publ)
Information För mer information kontakta: Företagets VD Mikael
gbergmikael.hogberg@arcoma.se

0470 - 70 69 85 alt. 070 - 670 69 84

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
18 augusti 2017 kl. 08.45

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arcoma AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.