Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-15

Arcoma AB: Arcoma AB :Kommuniké från extra bolagsstämma i Arcoma AB

Pressmeddelande den 15 september 2015

Idag, den 15 september 2015, hölls extra bolagsstämma i Arcoma AB (publ).
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades enhälligt.

Beslut om
företrädesemission

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att öka bolagets
aktiekapital med högst 7 113 386 kronor genom nyemission av högst 3 556 693
aktier på följande villkor:

1. 5,50 kronor ska betalas för varje ny aktie.

2. Teckning av aktier sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla
teckningsrätter att teckna nya aktier med företrädesrätt ska tillkomma den
som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas
teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.

3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 22 september 2015.

4. Varje befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och två
teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

5. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning
av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:

(i) iförsta hand
ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var
aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för
teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning
till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande
till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att
teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;

(ii) iandra hand
ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter
och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning
ske pro-rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält
sig för teckning av; och

(iii) itredje hand
ske till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i
proportion till sådana garantiåtagande.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro-rata ska
tilldelning ske genom lottning.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant
betalning under tiden från 25 september 2015 - 9 oktober 2015. Teckning av
aktier utan stöd av teckningsrätt ska ske på särskild teckningslista under
samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske
enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som
erhåller tilldelning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och
betalningstiden.

7. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första
avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

8. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre
formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i
samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB

Tel: 0470-70 69 11

E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se

Kommuniké från extra bolagsstämma i Arcoma AB
http://hugin.info/163371/R/1952089/709994.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arcoma AB via Globenewswire

HUG#1952089

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.