Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-24

Arcoma AB: Arcoma AB :Positivt avslut på 2015

FI
NANS
I
ELLT
RESULTAT

Fj?rde kvartalet

? Nettooms?ttning f?r kvartalet ?kade med 23% till 35 150 (28 531)
kSEK
? EBITDA (r?relseresultat f?re avskrivningar) ?kade till 1 991 (-180)
kSEK
? Resultat efter skatt 956 (1 422) kSEK
? Resultat per aktie 0,09 (0,20) SEK, resultat per aktie innan
utsp?dning 0,13 SEK
Hel?ret 2015? Nettooms?ttning 123 285 (130 434) kSEK, en minskning med 5 % mot
f?reg?ende ?r
? EBITDA minskade till 1 484 (7 096) kSEK
? Resultat efter skatt -6 449 (914) kSEK
? Negativa valutaeffekter p?verkade resultatet negativt med 5,3 MSEK mot
f?reg?ende ?r
? Resultat per aktie -0,62 (0,13) SEK, resultat per aktie innan
utsp?dning -0,91 SEK
VIKTIGA H?NDELSER

Prestigeorder till Hong Kong

Arcoma har tillsammans med Canon och en lokal distribut?r vunnit tv?
upphandlingar i Hong Kong. Ett av Hong Kongs mest v?lrenommerade publika
sjukhus, Queen Mary Hospital, har valt Arcomas mest avancerade system
Precision till sin radiologiavdelning. Arcoma har ?ven s?krat leverans av ett
Intuitionsystem till ett privat sjukhus i Hong Kong. De b?da systemen ?r
Arcomas f?rsta i Hong Kong.

Produktgodk?nnande och f?rsta order fr?n Sydkorea

Arcomas autopositionerande system Precision har erh?llit godk?nnande i
Sydkorea och i samband med detta har Arcoma installerat sitt f?rsta system i
Sydkorea p? NHIS Ilsan Hospital. Sjukhuset ?r det enda i sitt slag i Sydkorea
som ?gs och drivs av Sydkoreas National Insurance Provider, NHIS. Ilsan
Hospital kommer att vara en utm?rkt referensinstallation f?r Arcoma p? den
kr?vande men v?xande sydkoreanska marknaden.

Arcoma erh?ller produktgodk?nnanden i Thailand

Arcoma har erh?llit produktgodk?nnande f?r den thail?ndska marknaden f?r sina
digitala r?ntgensystem Precision och Intuition. Produktgodk?nnande fr?n Thai
FDA medf?r att Arcoma tillsammans med sin distribut?r i Thailand nu kan delta
i upphandlingar och aktivt s?lja produkterna i landet. Thailand ?r en v?xande
marknad f?r digitala r?ntgensystem d?r h?ga krav st?lls p? funktion och
kvalitet. Den v?xande medicinska turismen i landet skapar en ?kande
efterfr?gan p? digitala r?ntgensystem.

Leveransstart f?r Arcoma Precision

Arcoma har skeppat de f?rsta Arcoma Precisionsystemen, en nyutvecklad produkt
f?r m?rkesoberoende ?terf?rs?ljare. Arcoma Precision ?r bolagets f?rsta
autopositionerande digitala r?ntgensystem som Arcoma kan leverera komplett
med bildmjukvara och digitala detektorer. Utvecklingen av Arcoma Precision
ett av Arcomas st?rsta utvecklingsprojekt under de senaste ?ren. Produkten
skapar m?jlighet f?r Arcoma att bredda sina f?rs?ljningskanaler.

Nyemission genomf?rd

Genom en nyemission som ?kade antal aktier fr?n 7 113 386 till 10 345 726
tillf?rdes bolaget netto 15,7 MSEK efter emissionskostnader.

EFTER KVARTALET
Genombrottsorder till Singapore

Arcoma har tillsammans med sin lokala distribut?r och Canon vunnit en
genombrottsorder till Singapore. Ett av Singapores mest v?lrenommerade
akademiska sjukhus, National University Hospital, har valt Arcomas mest
avancerade system Precision till sin radiologiavdelning. Systemet ?r Arcomas
f?rsta i Singapore.

VD-KOMMENTAR

F?rs?ljningen under det fj?rde kvartalet uppgick till 35,2 MSEK (28,5) vilket
var 23,1% h?gre ?n under motsvarande period 2014. Arcoma har, i likhet med
flera medicintekniska bolag som s?ljer kapitalutrustning, stora variationer i
ordering?ng och f?rs?ljning mellan kvartalen. F?r hel?ret 2015 uppgick
f?rs?ljningen till 123,3 MSEK (130,4 MSEK) vilket ?r en minskning med 5%
j?mf?rt med hel?ret 2014. Resultatet p? EBITDA niv? f?r det fj?rde kvartalet
?kade till 1 991 kSEK (-180 kSEK) fr?mst drivet av den ?kade f?rs?ljningen.
Sett ?ver hel?ret 2015 minskade EBITDA till 1 484 kSEK (7 096 kSEK). Negativa
valutaeffekter p?verkar EBITDA med 5,3 MSEK.

2015 n?r Arcoma inte m?ls?ttningen om 10-15% tillv?xt som vi har som m?l i
snitt till 2018 trots ett mycket starkt avslutande kvartal. B?de
f?rs?ljningen av bolagets r?ntgensystem under eget varum?rke till
distribut?rer i b?de Europa, Asien och USA och frist?ende
patient-positioneringsbord har ?kat under ?ret men minskad efterfr?gan fr?n
OEM-kunder och fr?mst det svaga andra kvartalet har p?verkat negativt.

Bakom f?rs?ljnings?kningen ligger stora gjorda insatser f?r att marknadsf?ra
det egna varum?rket i fler s?ljkanaler samt lanseringen av nya bordsmodeller
f?r Urologi och Vaskul?ra unders?kningar och ut?kat s?ljsamarbete med ledande
tillverkare av C-b?gar. Bolaget har tidigare kommunicerat att f?rs?ljningen
mot OEM-kunder kommer att koncentreras till f?rre partners och att
f?rs?ljningen av bolaget egna produkter via distribut?rer samtidigt kommer
att ?ka.

Arcoma skeppade under det fj?rde kvartalet de f?rsta Precisionsystemen under
eget varum?rke. En stor del av Arcomas f?rs?ljning sker i samarbete med
Canon som leverant?r av bildsystem och digitala paneler och den nya egna
produkten ger Arcoma m?jlighet att s?lja ?ven v?rt mest avancerade
r?ntgensystem p? marknader d?r vi inte har m?jlighet till samarbete med
Canon. Utvecklingen av det nya systemet ?r en milstolpe i Arcomas
produktutveckling och inneb?r att bolaget nu har skapat en marknadspotential
i att vara en leverant?r av kompletta autopositionerande r?ntgensystem.

Arcoma har under 2015 fokuserat p? att etablera f?rs?ljningskanaler p? utvalda
marknader i Asien. M?ls?ttningen har varit att s?lja referenssystem till
v?lrenommerade sjukhus i de olika l?nderna. Arcoma erh?ll de f?rsta ordrarna
p? referenssystem till sjukhus i Sydkorea, Hong Kong och Indien under det
fj?rde kvartalet. Samtliga system ?r installerade. Efter ?rsskiftet vann
Arcoma ?ven en upphandling av ett Precisionsystem till National University
Hospital i Singapore. Precision och Intuition ?r nu ocks? godk?nda i Thailand
och produktgodk?nnandet fr?n Thai FDA g?r att Arcoma tillsammans med sin
distribut?r i Thailand nu kan delta i upphandlingar och aktivt s?lja
produkterna i landet.

Under 2016 kommer Arcoma att arbeta med att forts?tta sin geografiska
expansion och ut?ka antalet distribut?rer, fr?mst i Asien och Europa. Fokus
kommer att ligga p? produkter som s?ljs under eget varum?rke och v?r
produktutveckling kommer att ytterligare st?rka bolagets produktportf?lj.

P? grund av svag ordering?ng och vikande OEM-f?rs?ljning f?rv?ntas f?rsta
kvartalet 2016 att bli betydligt s?mre ?n motsvarande kvartal 2015.

Jonas Salomonson

VD, Arcoma AB (publ)

Arcoma Bokslutskommunik? 2015
http://hugin.info/163371/R/1988854/730354.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arcoma AB via Globenewswire

HUG#1988854

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.