Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-25

Arcoma AB: Arcoma visar positivt EBITDA för kvartalet - startar direktförsäljning i Sverige

FI
NANS
I
ELLT
RESULTAT

Tredje kvartalet

· Nettoomsättning för kvartalet ökade med 3% till 26 104 (25 357) kSEK

· EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) förbättrades till 1 084 (247) kSEK
· Resultat efter skatt -818 (-1 952) kSEK
· Resultat per aktie -0,08 (-0,27) SEK, (innan utspädning -0,12 SEK)Perioden januari-september
· Nettoomsättning 70 443 (88 135) kSEK, en minskning med 20 % mot
föregående år
· EBITDA minskade till -6 665 (-507) kSEK
· Resultat efter skatt -13 217 (-7 405) kSEK
· Resultat per aktie -1,28 (-1,04) SEK, (innan utspädning -1,86 SEK)

VIKTIGA HÄNDELSER

Arcoma renodlar verksamheten

Arcoma meddelar att man inlett förhandlingar med Stille AB om att sälja
bordsverksamheten i den amerikanska verksamheten. Affären görs med syfte att
fokusera verksamheten till de två huvudområdena digital röntgen och
OEM-tillverkning. Affären är ännu inte avslutat och är, då den klassas som en
närståendetransaktion, villkorad av att den godkänns av en bolagsstämma

EFTER KVARTALET

Arcoma börjar sälja direkt i Sverige

Arcoma meddelar att man som komplement till tidigare kanaler även kommer att
börja sälja direkt till slutanvändare i Sverige. Detta medför att en ny sälj-
och serviceorganisation håller på att ta

VD-KOMMENTAR

Försäljningen under det tredje kvartalet uppgick till 26,1 (25,7) MSEK vilket
är aningen högre än motsvarande period 2015. Försäljningen under det tredje
kvartalet har varit stark i Asien och vi ser att våra nya marknader, där
Asien ingår, utgör en allt större andel av försäljningen. OEM försäljningen
har minskat under kvartalet, vilket är enligt förväntning medan
eftermarknaden gick starkt framåt.

Resultatet på EBITDA nivå uppgick till 1 034 MSEK jämfört med 247 MSEK
motsvarande period föregående år. Minskade kostnader samt en högre marginal
på sålda produkter bidrog till det förbättrade resultatet.

Marknadsläget är utmanande med många aktörer som deltar i varje upphandling.
Antalet upphandlingar är dock fortsatt ökande. För att stärka vår position
har vi initierat ytterligare marknadsaktiviteter tillsammans med våra
partners. Vi fortsätter att bredda försäljningskanalerna på nya marknader för
att öka möjligheten att vinna fler upphandlingar.

Som ett led i detta har vi beslutat att starta upp direktförsäljning på den
svenska marknaden. Sverige är vår hemmamarknad och vår ambition är att ha en
betydande marknadsandel. Direktförsäljning ger oss ytterligare stärkta
kundrelationer inför kommande systemutveckling. Vi har anställt en erfaren
affärsutvecklare med god kännedom om den svenska marknaden och vi står väl
rustade inför denna marknadssatsning.

Satsningen på försäljning i Asien, som vi under en längre tid har arbetat med,
har fallit väl ut och är idag en betydande del i vår försäljning. Som exempel
har vi under andra halvan 2016 haft ett genombrott på den Thailänska
marknaden där vi har sålt 5 system. Vi arbetar vidare med att registrera våra
produkter i fler länder samt att knyta upp nya distributörer för att i
framtiden stärka vår försäljning ytterligare.

Som tidigare kommunicerat så har vi inlett förhandlingar med Stille om en
försäljning av vår amerikanska bordsverksamhet. Försäljningen möjliggör för
bolaget att lägga all kraft och fokus på att stärka vår position inom
digitala röntgensystem.

Mikael Högberg

VD, Arcoma AB (publ)

Arcoma AB Delårsrapport 2016-Q3
http://hugin.info/163371/R/2059309/771852.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arcoma AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.