Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

Arcoma AB: Årets resultat ökade med 154% (Rättelse)

RÄTTELSE avser missad MAR-hänvisning i tidigare pressrelease, dock fanns
hänvisningen med i bifogad bokslutskommuniké.

FINANSIELLT SAMMANDRAG

Fjärde kvartalet

* Nettoomsättning för kvartalet ökade med 2% till 34 830 (34 037) kSEK.
* EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) steg med 229% till 4 370
(1 330) kSEK
* Resultat efter skatt förbättrades med 1 271 till 550 (-721) kSEK
* Resultat per aktie 0,04 (-0,06) SEK

Ackumulerat 2019

* Nettoomsättning 134 010 (119 500) kSEK, en ökning med 12% mot
föregående år.
* EBITDA förbättrades med 154% till 13 095 (5 152) kSEK, en ökning med
7 943 kSEK
* Resultat efter skatt steg till 6 349 (-1 586) kSEK
* Resultat per aktie 0,50 (-0,13) SEK

Viktiga händelser i perioden

* Jesper Söderqvist kommer lämna VD-posten under andra kvartalet 2020
* Valberedningen nominerar Jesper Söderqvist till styrelsen
* Marknadschef Frida Robbe blir medlem av Arcoma ABs ledningsgrupp

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen
lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020
kl. 10:10

VD-kommentar     
Vi avslutar ett positivt 2019 och växlar nu över fokus på 2020
Genom ett målmedvetet och intensivt arbete har vi under det gångna året
fortsatt att stärka Arcomas marknadsposition. Vi lämnar nu år 2019
betydligt starkare än vi kom in i det.

Under årets sista kvartal har vi haft stort fokus på kundaktiviteter,
främst avseende Nordamerika. Vi har många pågående aktiviteter i denna
region tillsammans med Canon Medical. Canons försäljning ökar inte i den
takt vi önskar men aktivitetsnivån är hög och vi kvarstår optimistiska att
se resultat i närtid.                                                     
 

Vi fortsätter att utveckla vår interna verksamhet där ett av de tydliga
målen är att ha marknadens nöjdaste kunder och partners. Vi stärker vår
digitala närvaro vilket underlättar för våra kunder och vi förbättrar
löpande våra supportprocesser. I början av året invigdes vårt helt nya
utbildningscenter i Växjö. Här genomförs utbildningar inom Arcoma Academy
för slutkunder, säljpersonal och serviceingenjörer.

I mars är det återigen European Congress of Radiology (ECR) i Wien, vilket
är Europas viktigaste Radiologi mässa. Vi ser med tillförsikt fram emot
denna där vi kommer presentera resultaten av våra utvecklingsprogram, detta
är efterlängtade nyheter för våra kunder.

Nytt OEM partnerskap öppnar nya marknadskanaler                        
Samarbetet med Konica Minolta och utveckling av deras nya produkter har
fungerat väl och vi närmar oss en kommersiell lansering. Det förtroende som
vi fått från Konica Minolta visar att vi kan leverera på Arcomas strategi,
att växa med partners, expandera produktportföljen och etablera nya
säljkanaler.

Stora resultatförbättringar under året
Tillväxten för helår 2019 landar på 12%, omsättningen för fjärde kvartalet
ökar med måttliga 2%. Försäljningen i Europa växer bra under året, medan
tillväxten i Nordamerika inte når förväntade nivåer. I det fjärde kvartalet
uppgår bruttomarginalen till 40%.  För helåret uppgår den till 39%.
Kostnaderna för året ligger 2,5 MSEK lägre än 2018.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgår till 4,4 MSEK, en ökning med 3 MSEK
mot samma period föregående år. För helåret 2019 är EBITDA 13,1 MSEK, en
förbättring med hela 7,9 MSEK från föregående år. Rullande 12-månaders
EBITDA har nu ökat de sju senaste kvartalen. Vårt EBIT resultat för helåret
är 9,0 MSEK att jämföra med en förlust föregående år på -0,3 MSEK.

I fjärde kvartalet har vi ökat våra investeringar, vilket drar ner
kassaflödet. Det redovisade operativa kassaflödet påverkades av flera sena
inbetalningar från kund på grund av helgdagar i slutet av 2019, men efter
kundinbetalningar de första två veckorna i januari minskade
kundfordringarna till en normal nivå. Den största delen av investeringarna
är nyutveckling för att stärka Arcomas produkterbjudande.

Vi fortsätter nu att arbeta strategiskt och målinriktat och har genom hårt
arbete skapat en utmärkt position för att fortsätta utveckla Arcoma till
ett ännu bättre kundfokuserat och lönsamt tillväxtbolag.

Jesper Söderqvist
VD, Arcoma AB (publ)

Bilaga

* Arcoma AB Bokslutskommuniké 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.